Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2004 - 2006 Základní informace ADMINISTRACE PROJEKTOVÝCH LISTŮ Ing.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2004 - 2006 Základní informace ADMINISTRACE PROJEKTOVÝCH LISTŮ Ing."— Transkript prezentace:

1 Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2004 - 2006 Základní informace ADMINISTRACE PROJEKTOVÝCH LISTŮ Ing. Jan Šimek Petra Kůsová, BA

2 Technický Sekretariát Žadatel Zprostředkující subjekt (zpravidla regionální vlády) Poradenství žadatelům Kontrola žádosti Vyhotovení záznamu o kontrole Vyhotovení projektového listu Kontroly dle. čl. 4 nařízení (ES) č. 438/2001 Zprostředkující Subjekt I (zpravidla kraje) Poradenství žadatelům Kontrola žádosti Vyhotovení záznamu o kontrole Vyhotovení projektového listu Zprostředkující subjekt II Centrum pro regionální rozvoj Kontrola podle. čl,. 4 nařízení (ES) č. 438/2001 Ministerstvo pro místní rozvoj Řídící výbor Výběr projektů Podání žádosti Zpráva o poskytnutí dotace/ rovnocenná dohoda Předání projektových listů (prostřednictvím odborně příslušného ministerstva) Zplnomocněníke schválení Zplnomocnění ke schválení projektu (prostřednictvím odborně příslušného ministerstva ) Předložení projektových listů Rozhodnutí Řídícího výboru Návrh smlouvy Podánížádosti Podání žádosti Předáníprojektovýchlistů Zplnomocnění k uzavření smlouvy smlouvy Uzavření smlouvy Projektový cyklus podle předpisů EU

3 PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTOVÝCH ŽÁDOSTÍ Zalepená a zapečetěná obálka:  přes spoj přelepena samolepkou s podpisem a razítkem žadatele  adresa S-RR, název programu, název priority a opatření, úplný název žadatele, název projektu, identifikační kód gene- rovaný Elzou Obsah obálky: 2 x originál vytištěné žádosti (originál podepsané) 2 x povinné přílohy (1x originál (ověřená kopie), 1x kopie) 2 x nosič s elektronickou verzí žádosti ELZA (CD, disketa)

4 POSUZOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ Kontrola formálních náležitostí Kontrola přijatelnosti Hodnocení Odevzdání PL na JTS

5  Sekretariáty regionálních rad předají zcela vyplněný projektový list v elektronické formě Společnému technickému sekretariátu (JTS)  JTS provede tzv. druhou kontrolu projektových listů a uskuteční oficiální registraci projektů  JTS provede překlad všech předkládaných projektových listů do německého jazyka pro jejich zaregistrování do bavorské databanky  JTS předkládá pouze přípustné projektové listy Řídícímu výboru  Prostřednictvím Řídícího výboru je realizován společný výběr projektů INTERREG III A a koordinované sledování realizace vybraných projektů INTERREG III A.  Řídící výbor se skládá z české a bavorské delegace. Příprava podkladů pro pro zasedání Řídícího výboru

6  Řídící výbor může projekt- naplánovat bez výhrad - naplánovat s výhradou - pozastavit - stáhnout - odmítnout - vyřadit  Společný technický sekretariát vyhotoví zápis ze zasedání Řídícího výboru a do 20 pracovních dnů jej rozešle všem členům Řídícího výboru. Současně zadá výsledky rozhodnutí Řídícího dnů jej rozešle všem členům Řídícího výboru. Současně zadá výsledky rozhodnutí Řídícího výboru do MONIT a nejpozději do 5 prac. dní je zašle pracovníkům S-RR, kteří poté sdělí výboru do MONIT a nejpozději do 5 prac. dní je zašle pracovníkům S-RR, kteří poté sdělí rozhodnutí Řídícího výboru žadatelům. rozhodnutí Řídícího výboru žadatelům.  Dle rozhodnutí Řídícího výboru předá Společný technický sekretariát zmocnění Sekretariátu regionální rady k nakontrahování prostředků INTERREG III A. regionální rady k nakontrahování prostředků INTERREG III A.  K nakontrahování prostředků INTERREG III A dojde prostřednictvím smlouvy mezi ministerstvem pro místní rozvoj a žadatelem. mezi ministerstvem pro místní rozvoj a žadatelem.  Sekretariát RR předá za tímto účelem Centru pro regionální rozvoj odpovídající návrh smlouvy  Centrum pro regionální rozvoj předá přezkoumaný návrh smlouvy Ministerstvu pro místní rozvoj rozvoj

7 Děkujeme za pozornost Ing. Jan Šimek Společný technický sekretariát Centrum pro regionální rozvoj Kostelní 2, 350 02 Cheb Tel.: 354/426 220 E-Mail: simek@crr.cz Petra Kůsová, BA Sekretariát Regionální rady Krajský úřad Plzeňského kraje Škroupova 18, 306 13 Plzeň Tel: 377 195 668 E-mail: petra.kusova@kr-plzensky.cz


Stáhnout ppt "Program Iniciativy Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2004 - 2006 Základní informace ADMINISTRACE PROJEKTOVÝCH LISTŮ Ing."

Podobné prezentace


Reklamy Google