Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajský úřad Vysočina, ul. Žižkova 57, Jihlava

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajský úřad Vysočina, ul. Žižkova 57, Jihlava"— Transkript prezentace:

1 Krajský úřad Vysočina, ul. Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Zdravotnictví v systému krizového řízení Místo a úloha resortu zdravotnictví při řešení mimořádných událostí a krizových situací, zdravotnická záchranná služba. Vzdělávání starostů obcí v roce 2015 Krajský úřad Vysočina, ul. Žižkova 57, Jihlava

2 Obsah 1. Úvod 2. Legislativní rámec problematiky 3. Zdravotnický záchranný řetězec 4. Traumatologické a krizové plánování a výcvik 5. Závěr

3 1. Úvod vývoj a rozvoj lidstva, nárůst a nové druhy rizik a hrozeb, narušování přírodního prostředí, terorismus bezpečnostní systém státu, jeho součástí je subsystém zdravotnictví odpovědnost orgánů státní správy a samosprávy za připravenost území svého správního celku CÍLOVÝ STAV: - schopnost správních orgánů včetně orgánů ochrany veřejného zdraví a poskytovatelů zdravotních služeb zajistit odborně způsobilými pracovníky poskytování nezbytných zdravotních služeb obyvatelstvu za mimořádných událostí a krizových stavů podle připravených scénářů a schválených postupů při vnitřní i vnější operabilitě systému.

4 2. Legislativní rámec problematiky
Právní předpisy – zdravotnictví Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Zákon č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví prováděcí právní předpisy k uvedeným zákonům dokumenty zveřejněné ve Věstníku vlády pro orgány kraje a orgány obcí

5 3. Zdravotnický záchranný řetězec
Funkčnost zdravotnického záchranného řetězce je nezbytná pro účinnou pomoc postiženým osobám. 1. článek - laická první pomoc na místě události základní život zachraňující úkony, ochota pomoci a kvalita první pomoci přivolání zdravotnické záchranné služby, tísňové linky 2. článek - odborná přednemocniční neodkladná péče v Kraji Vysočina je krajem zřizovaná jedna organizace zdravotnické záchranné služby (ZZS) profesionální záchranáři, speciálně vybavená vozidla a moderní zdravotnická technika pět oblastních středisek, 21 stanovišť, 29 výjezdových skupin ZZS a jedna vzletová skupina jedno centrální zdravotnické operační středisko v Jihlavě = efektivní řízení zásahu

6 3. Zdravotnický záchranný řetězec
3. článek - nemocniční neodkladná a následná péče v Kraji Vysočina je pět nemocnic zřizovaných Krajem Vysočina (Jihlava, Havlíčkův Brod, Nové Město na Moravě, Pelhřimov, Třebíč) a soukromá nemocnice Sv. Zdislavy v Mostišti celková kapacita nemocnic je cca lůžek okamžitě k dispozici je cca 370 a s nárůstem do 12 hodin až cca lůžek pro akutní péči o poraněné celková kapacita anesteziologických a resuscitačních oddělení (ARO) je 27 lůžek, k okamžité dispozici je cca 10 lůžek ARO specializovaná léčebná péče (popáleniny, speciální chirurgie aj.) je poskytovaná v Traumatologických centrech nebo jiných specializovaných poskytovatelů zdravotních služeb mimo náš kraj

7 4. Traumatologické a krizové plánování a výcvik
Traumatologické a krizové plánování = nástroj přípravy na mimořádné události (MU) a krizové stavy (KS). Součástí přípravy jsou společná cvičení poskytovatelů zdravotních služeb se složkami integrovaného záchranného systému (IZS) a orgánů krizového řízení.

8 4. Traumatologické a krizové plánování a výcvik
Traumatologické a krizové plánování a výcvik mají za cíl zvýšit a reálně prověřit připravenost správních úřadů a poskytovatelů zdravotních služeb zajistit nezbytnou zdravotní péči obyvatelstvu za mimořádných událostí a krizových stavů. cvičení taktické – zvyšování připravenosti složek IZS na provedení a koordinaci záchranných a likvidačních prací při MU cvičení prověřovací - prověření připravenosti složek integrovaného záchranného systému k provádění záchranných a likvidačních prací nutná součinnost mezi složkami IZS silná stránka – zřizovatelem nemocnic je kraj každý rok proběhne 8 – 10 různých cvičení a nácviků projednání plánu a vyhodnocení cvičení v Bezpečnostní radě kraje

9 5. Závěr Poskytovatelé zdravotních služeb v Kraji Vysočina jsou připraveni reagovat na mimořádné události a krizové stavy. kontakty na Kraj Vysočina a Ministerstva zdravotnictví ČR: Krajský úřad Kraje Vysočina Ministerstvo zdravotnictví ČR Odbor zdravotnictví Odbor bezpečnosti a krizového řízení tel , tel ,


Stáhnout ppt "Krajský úřad Vysočina, ul. Žižkova 57, Jihlava"

Podobné prezentace


Reklamy Google