Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Poskytování informací krajskými odbory ÚZIS ČR

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Poskytování informací krajskými odbory ÚZIS ČR"— Transkript prezentace:

1 Poskytování informací krajskými odbory ÚZIS ČR
Ing. Jana Blažková

2 Vývoj KO v letech Se změnou územní legislativy (od ) došlo k transformaci 8 regionálních pracovišť ÚZIS na 14 krajských odborů (KO) Podařilo se stabilizovat a praxí prověřit organizační uspořádání činností v KO KO v krátkých analytických studiích pružně reagují na organizační změny ve zdravotnictví ÚZIS prostřednictvím svých KO navázal spolupráci s KÚ a orgány samosprávy KO seznamují ZZ s dopady nové legislativy Ing. Jana Blažková, ÚZIS ČR

3 Sběr a zpracování dat Výkazy se stabilizují a zlepšuje se validita dat v místě jejich vzniku spoluprací KO se ZZ Sběr dat na tiskopisech je stále více nahrazován elektronickou formou sběru dat Zvyšuje se včasnost předávání zpracovaných dat formou IZK o různých oborech, ale i speciální IZK pro KÚ o ekonomice nemocnic, mzdách, lůžkovém fondu a o síti ZZ v kraji Zvyšuje se výtěžnost dat tvorbou nových hlubších analýz Jednotnost ukazatelů a metodiky umožňuje srovnávání mezi jednotlivými kraji Ing. Jana Blažková, ÚZIS ČR

4 Publikační činnost KO Krajské zdravotnické ročenky
Zdravotnictví krajů (tzv. Kardexy) Lůžková péče v nemocnicích krajů Ambulantní péče – pro data za rok 2003 rozšířena o nové ukazatele do okresů a ORP Primární péče - nová publikace

5 Nové projekty KO 2 studie o nemocnicích v jednotlivých krajích
z hlediska 1. provozně - ekonomického 2. hospitalizovaných Analýza o zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele území správních obvodů ORP v jednotlivých krajích Grafická studie migrace za lůžkovou péčí ve vybraných oborech nemocnic kraje Analýza následné a ošetřovatelské péče ve zdravotnických zařízeních v kraji Ing. Jana Blažková, ÚZIS ČR

6 Připravujeme Analýza zdravotní péče v OLÚ, léčebnách TRN, psychiatrických léčebnách a v rehabilitačních ústavech Projekty o lůžkové péči ve vybraných specializovaných oborech Studie operovaných vč. neodkladné chirurgické péče v základních operačních oborech Ing. Jana Blažková, ÚZIS ČR

7 Ambulantní péče Data za r. 2003 jsou rozšířena:
Síť ambulantních zařízení v kraji podle druhů ZZ Personální zajištění (počty lékařů vč. smluvních) a činnost (počet ošetření) ve vybraných oborech, v časové řadě a v členění podle poskytovatelů péče Odpověď na otázky: Zda ambulantních ordinací není v terénu nadbytek Zda nemocniční ambulantní pracoviště příliš neodčerpávají pacienty odborným lékařům v terénu a zlepšují tak ekonomickou situaci nemocnic Ing. Jana Blažková, ÚZIS ČR

8 Primární péče Informace o činnosti zařízení praktických lékařů pro dospělé, pro děti a dorost, praktických zubních a praktických ženských lékařů Popis každé územní jednotky základními ukazateli Informace o rozsahu personálního zajištění a o objemu poskytnuté primární péče v kraji, v okrese a v obcích s rozšířenou působností Počet ordinací rozdělených do intervalů počtu registrovaných pacientů na 1 praktického lékaře Údaje o síti a objemu činnosti lékárenské péče, o zařízeních domácí zdravotní péče (DZP) a existencí zdravotnické záchranné služby (ZZS) na sledovaném území Ing. Jana Blažková, ÚZIS ČR

9 Dvě studie o nemocnicích 1
Dvě studie o nemocnicích 1. Nemocnice kraje ve statistických ukazatelích (provozně-ekonomické ukazatele) 2. Hospitalizovaní v nemocnicích kraje Komu jsou studie určeny a jak jsou koncipovány? Co je společnou linií obou studií? 1. Připravované studie o nemocnicích tvoří pečlivě vybírané statistické ukazatele, které porovnávají údaje o činnosti nemocnic za rok 2003 a mohou managementům nemocnic, zdravotním radům i státní správě (KÚ, MZ), ale i zdravotnickému managementu lékařských fakult pomoci jak v orientaci, tak posloužit k hlubší analýze dosažených výsledků. Jde o soubor (~140) provozně ekonomických ukazatelů a několik tabulek a grafů o hospitalizovaných. Data charakterizují velikost nemocnice, odborné zaměření, využívání kapacit, ekonomické chování a především jaká klientela (hospitalizovaní) za příslušné období nemocnicí prošla z pohledu nemocnice a z pohledu léčení pacienta. 2. Pro srovnání nemocnic byl zohledněn charakter lůžka, na kterém byla zdravotní péče pro danou diagnózu poskytnuta ve vazbě na jejich náklady. Ve studiích je poprvé použita podrobnější diferenciace lůžek podle oddělení (oborů operačních , neoperačních, oddělení AR a samostatné JIP a odd. následná a ošetřovatelská péče a dále podle oddělení včetně pracovišť na lůžka akutní péče v základních a hlavních oborech, lůžka intenzivní péče, lůžka následné a ošetřovatelské péče a lůžka v akutní péči ve specializovaných a vysoce specializovaných oborech. Ing. Jana Blažková, ÚZIS ČR

10 Zajištění lůžkové a ambulantní péče pro obyvatele ORP
Informace za lůžkovou péči jako celek a z toho za následnou a ošetřovatelskou péči Počet hospitalizovaných z jednotlivých správních oblastí (ORP) kraje ležících v nemocnicích v rámci svého ORP, okresu, kraje, ale i mimo něj. Informace o počtu lékařů a ošetření v ambulantní péči v jednotlivých ORP, a to jak v primární, tak i v odborné ambulantní péči. Ing. Jana Blažková, ÚZIS ČR

11 Závěr Snahou KO ÚZIS je:
Rychle a pružně reagovat na požadavky uživatelů Přispět ke správnému výkladu sledovaných ukazatelů a pochopení metodiky Promítat úkoly zdravotní statistiky EU do krajských měřítek Zvyšovat kvalitu dat hlubší spoluprací se ZZ, KÚ a dalšími orgány státní správy, místními zdravotními pojišťovnami, a také lékařskými fakultami Ing. Jana Blažková, ÚZIS ČR

12 Kontakt na krajské odbory
na internetových stránkách ÚZIS Děkuji za pozornost Ing. Jana Blažková, ÚZIS ČR


Stáhnout ppt "Poskytování informací krajskými odbory ÚZIS ČR"

Podobné prezentace


Reklamy Google