Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Role odborné společnosti při sledování a zvyšování kvality

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Role odborné společnosti při sledování a zvyšování kvality"— Transkript prezentace:

1 Role odborné společnosti při sledování a zvyšování kvality
Dana Jurásková Karlovy Vary Karlovy Vary Role odborné společnosti

2 Jak se mění profese sestry ve světě
Přesun pacientů z nemocnic do ambulancí, domácí péče Stárnutí populace Zvyšování kompetencí sester, vyšší vzdělání Zvyšující se počet specializovaných činností Rostoucí privátní sféra Globalizace pracovního trhu Více příležitostí pro sestry i mimo zdravotnictví Zvyšující se prestiž povolání sestry Zvyšující se poptávka po sestrách mimo ošetřovatelské služby („management stáří“) Jak se mění profese sestry ve světě Karlovy Vary Role odborné společnosti

3 Podmínky pro poskytování kvalitní ošetřovatelské péče
Politické Právní Personální Odborné Etické Technické Ekonomické Podmínky pro poskytování kvalitní ošetřovatelské péče Karlovy Vary Role odborné společnosti

4 Role ČAS - politické podmínky
Ovlivňovat politická rozhodnutí – poslanci, senátoři, politické strany Na úrovni krajů – spolupracovat s krajskou samosprávu na tvorbě zdravotní a sociální politiky Role ČAS - politické podmínky Karlovy Vary Role odborné společnosti

5 Role ČAS – právní podmínky
Spolupracovat při tvorbě právních norem – odpovědnost resortních ministerstev Přijetí spoluodpovědnosti při tvorbě odborných stanovisek, posuzování výkonu ošetřovatelské profese – lege artis – soudní znalectví Sledování právních judikátů a zvyšování právního povědomí v ošetřovatelské obci Role ČAS – právní podmínky Karlovy Vary Role odborné společnosti

6 Role ČAS – personální podmínky
Spolupráce při tvorbě nástrojů ke vzdělávání nelékařských povolání Posílení sociálního postavení těchto profesí Nástroje a podklady pro stanovení optimálního počtu a kvalifikační struktury nelékařského personálu Posílení mobility nelékařů (imigrační politika) Role ČAS – personální podmínky Karlovy Vary Role odborné společnosti

7 Role ČAS - podmínky odbornosti
Ovlivňování ošetřovatelské praxe prostřednictvím vydaných doporučených postupů Podpora výzkumných aktivit v ošetřovatelské praxi (Evidence Based Nursing) - projekty Podpora stáží odborníků v ošetřovatelství v zahraničí – výměnné pobyty Role ČAS - podmínky odbornosti Karlovy Vary Role odborné společnosti

8 Role ČAS - etické podmínky
Dohled odborné společnosti nad dodržováním etických pravidel ošetřovatelský povolání v ČR Prosazování etických pravidel – ICN, nelékařských povolání Signalizování ošetřovatelské i laické veřejnosti, že etika povolání je jednou z priorit odborné společnosti Role ČAS - etické podmínky Karlovy Vary Role odborné společnosti

9 Role ČAS – technické podmínky
Spolupráce s průmyslem na vývoji staveb, pomůcek, přístrojů a materiálů pro ošetřovatelství Spolupráce a akademickou obcí při realizaci klinického výzkumu – vysoké školy technického směru Realizace klinického výzkumu pro podporu prosazení technického vybavení pro ošetřovatelství Role ČAS – technické podmínky Karlovy Vary Role odborné společnosti

10 Role ČAS – ekonomické podmínky
Spolupráce s OSZSP Zpracování odborných podkladů pro ekonomické analýzy Zapojení se do činnosti NRC (končí institut dohodovacích řízení) Role ČAS – ekonomické podmínky Karlovy Vary Role odborné společnosti

11 Postavení nelékařských profesí v koncepci zdravotní a sociální péče
Analýza potřeb populace s ohledem na demografický vývoj a zajištění dostatečného počtu i struktury nelékařů k poskytování ošetřovatelské péče seniorům Kooperace s lékaři Posílení kompetencí nelékařských povolání Systém úhrady ošetřovatelských služeb v souladu s koncepcí zdravotní a sociální péče Co nám chybí ? Karlovy Vary Role odborné společnosti

12 Kvalifikovaný ošetřovatelský personál – ARIP, dětská sestra
Dostatečný počet personálu – statistiky ÚZIS Standardy pro nelékařská povolání Technické podmínky pro poskytování služeb – vybavení SZM (pro ochranu pacientů i poskytovatelů), pomůcky pro inkontinentní, pomůcky pro pacienty ohrožené imobilizačním syndromem Co nám chybí ? Karlovy Vary Role odborné společnosti

13 Co nám chybí ? Máme odpovědnost
Nemáme odpovídající kompetence – řízení, úroveň kvality, ovlivnění priorit zdravotnických zařízení = odpovídající manažerské postavení = zajištění podmínek pro poskytování kvalitních služeb ! Co nám chybí ? Karlovy Vary Role odborné společnosti

14 Nástroje ČAS k realizaci
Vzdělávací aktivity ČAS Tiskové zprávy a konference Publikace Časopis Webové stránky Komunikace s členskou základnou Spolupráce Aktivita Nástroje ČAS k realizaci Karlovy Vary Role odborné společnosti

15 Strategie České asociace sester 2007 - 2010
Karlovy Vary Role odborné společnosti

16 Hlavní cíle České asociace sester
1. Podporovat aktivity zaměřených na realizaci národních a mezinárodních programů, jejichž cílem bude příprava sester, porodních asistentek a dalších nelékařských zdravotnických oborů na výkon povolání. 2. Spolupracovat na změnách systému zdravotnických služeb v ČR. 3. Spolupracovat s orgány státní správy a ostatních profesních i odborových organizací na podpoře volného pohybu pracovních sil v rámci EU i mimo ni. 4. Vytvářet účinné nástroje k zajištění bezpečně a kvalitně poskytovaných ošetřovatelských služeb v souladu s potřebami osob, skupin i komunit. 5. Podporovat aktivity vedoucí ke zvyšování uznání nelékařských profesí ve společnosti. 6. Zastupovat poskytovatele ošetřovatelských služeb v domácí péči a vytvářet účinné nástroje na prosazování jejich práv. Strategie ČAS Karlovy Vary Role odborné společnosti

17 Cíl 1. Prosazovat plnění úkolů nelékařských zdravotnických povolání v profesionální a etické oblasti, v souladu s principy moderního ošetřovatelství. Dílčí cíle ČAS Karlovy Vary Role odborné společnosti

18 Cíl 2. Ovlivňovat vzdělávací systém pregraduálního, postgraduálního i celoživotního vzdělávání pracovníků nelékařských zdravotnických povolání. Dílčí cíle ČAS Karlovy Vary Role odborné společnosti

19 Cíl 3. Posílit roli České asociace sester na tvorbě změn v oblasti poskytování zdravotní i sociální péče v České republice Dílčí cíle ČAS Karlovy Vary Role odborné společnosti

20 Cíl 4. Regulovat prostřednictvím vydaných dokumentů a tvorbou indikátorů kvalitu ošetřovatelské péče v České republice Dílčí cíle ČAS Karlovy Vary Role odborné společnosti

21 Cíl 5. Posílit rozvoj spolupráce a výměnu informací mezi Českou asociací sester a jinými profesemi v rámci České republiky a mezi sesterskými organizacemi v zahraničí. Dílčí cíle ČAS Karlovy Vary Role odborné společnosti

22 Cíl 6. Posílit prestiž ošetřovatelství a postavení sestry, porodní asistentky a dalších nelékařských profesí v České republice. Dílčí cíle ČAS Karlovy Vary Role odborné společnosti

23 Cíl 7. Ovlivnit postoje plátců péče k úhradám služeb domácí péče Dílčí cíle ČAS Karlovy Vary Role odborné společnosti

24 Spolupráce Koalice pro zdraví Naděje Česká rada pro resuscitaci
Lékaři bez hranic Společnost proti osteoporóze Pacientské organizace Spolupráce Karlovy Vary Role odborné společnosti

25 Pracovní skupiny pro…. Kvalitu péče Legislativu Dohodovací řízení
Projekty EU Vzdělávání Reorganizaci ČAS Pracovní skupiny pro…. Karlovy Vary Role odborné společnosti

26 Děkuji za pozornost Karlovy Vary Role odborné společnosti

27 Karlovy Vary 17.11. 07 Role odborné společnosti


Stáhnout ppt "Role odborné společnosti při sledování a zvyšování kvality"

Podobné prezentace


Reklamy Google