Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PhDr. Dana Bernardová, Ph.D.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PhDr. Dana Bernardová, Ph.D."— Transkript prezentace:

1 PhDr. Dana Bernardová, Ph.D.
Získávání pracovníků PhDr. Dana Bernardová, Ph.D. Moravská vysoká škola Olomouc Ústav společenských a právních věd

2 Základní terminologie
nábor pracovníků, získávání pracovníků, náborová strategie, personální výběr, výběrová kritéria, metody náboru a výběru, posuzování uchazeče, validita.

3 Proces personálního náboru
Identifikace potřeby nového pracovníka, popis a specifikace volného pracovního místa, výběr informací pro nabídku pracovního místa a zpracování nabídky, identifikace vhodných zdrojů uchazečů o nabízené místo, volba informačních zdrojů náboru pracovníků, volba dokumentů a informací požadovaných od uchazečů, oslovení trhu práce - uveřejnění nabídky volného místa, shromažďování nabídek od uchazečů a komunikace s nimi, předvýběr na základě získaných dokumentů a informací, sestavení seznamu uchazečů o pracovní pozici, kteří budou pozvání k výběru.

4 Zdroje pracovních sil Vnější: Vnitřní:
Uchazeči o zaměstnání (úřad práce). Zájemci o zaměstnání (zaměstnanci). Volné pracovní síly. Vnitřní: zaměstnanci v organizaci.

5 Pyramida Přijatí 10 Nabídky 20 2 : 1 Kontrakty 30 3 : 2
Pozvaní : 3 Oslovení : 1

6 Komunikační kanály Inzerce. Úřady práce. Vlastní zaměstnanci. Školy.
Náborové agentury. Headhunting.

7 Struktura nabídky pracovní pozice
Jaká firma oznamuje volné pracovní místo (případně agentura realizující nábor a výběr). Jakou pracovní pozici firma obsazuje. Jaké jsou kvalifikační požadavky na uchazeče. Jaké pracovní podmínky firma nabízí. Od kdy má být pracovní pozice obsazena. Jakým způsobem se mají uchazeči o práci ucházet. Kontaktní údaje pro uchazeče.

8 Základní poslání výběru
Eliminovat: chybu 1. druhu: nevyloučit nevhodné uchazeče, chybu 2. druhu: nepřijmout schopného uchazeče.

9 Postup personálního výběru
Stanovení vhodných kritérií úspěšnosti na pracovní pozici na základě analýzy práce. Určení kritérií pro personální výběr, které musí optimální uchazeč splňovat. Určení vhodných prediktorů – metod měření způsobilosti uchazečů ve stanovených kritériích. Ověření potřebné validity mezi prediktory (metodami) a zjišťovanými kritérii. Určení výběrové strategie. Sběr informací použitím stanovených metod a strategie. Rozhodnutí o výběru na základě zvolené strategie. Informování uchazečů o rozhodnutí. Nabídky pracovní pozice a vyjednávání o přijetí pracovníka na pracovní pozici.

10 Kritéria úspěšnosti na pracovní pozici
Obecné kritérium: přínos pro organizaci. Konkrétní kritéria: fyzické vlastnosti, vědomosti, všeobecná inteligence, zvláštní schopnosti (dovednosti), zájmy, dispozice (sklony), okolnosti.

11 Specifikace pracovního místa
Název pozice. Zařazení v organizační struktuře. Odpovědnost nadřízené funkci. Odpovědnost spolupracujících funkcí. Účel pozice v organizaci. Hlavní činnosti pracovníka. Zvláštní požadavky na pracovníka. Umístění pracoviště.

12 Specifikace držitele pracovního místa
Vzdělání, kvalifikace, speciální výcvik. Zkušenosti, praxe. Pracovní schopnosti. Schopnosti chování.

13 Validita personálního výběru
Validita = důkaz že prediktor (metoda) měří to co měřit má. Druhy: Validita kriteriální. Validita obsahová. Validita konstruktová.

14 Výběrové strategie Vícenásobná regrese (kompenzační model).
Určení vah. Vícenásobné dělení. Vícenásobný kreditní systém. Výběr podle množství přihlášených uchazečů a typu pracovní pozice.

15 Dělení metod výběru Založené na minulosti. Založené na přítomnosti.
Založené na budoucnosti. Experimentální. Popisné.

16 Metody výběru psychologické testy a dotazníky osobnosti,
biodata (životopis, osobní dotazník), testy pracovní způsobilosti (znalostí, dovedností..), pracovní simulace, skupinové aktivity, případové studie, prezentace, vlastní produkty, vize, reference, osobní pohovor, assesment centre, doplňkové metody: grafologie, rejstřík trestů, lékařské posudky, detektory lži.

17 Hodnocení efektivity náboru a výběru pracovníků
Správnost rozpoznání požadavků na počet a kvalifikaci. požadovaných lidských zdrojů. Rychlost reakce na požadavky. Kvalita informací o zdrojích pracovních sil. Kvalita specifikace požadavků pracovního místa. Vhodnost výběru média pro získávání pracovníků. Efektivita inzerování, nákladovost na jednu odpověď. Účinnost vnitřního systému získávání a výběru pracovníků. Čas potřebný k získávání pracovníků (od rozpoznání potřeby po přijetí zaměstnance). Kvalita získaných pracovníků. Míra stability získaných pracovníků v podniku.

18 Rámec náboru a výběru Právní rámec: Etický rámec:
zákon o zaměstnanosti, zákoník práce, diskriminační zákon. Etický rámec: Poctivé a rovné zacházení a práva. Zdvořilost a průběžná zpětná vazba. Pravdivost informací. Profesionalita procesu náboru a výběru.


Stáhnout ppt "PhDr. Dana Bernardová, Ph.D."

Podobné prezentace


Reklamy Google