Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Stanovení a upřesnění potřeby a to v množství, kvalitě i čase  Profil pracovního místa a profil personálu  Zmapování zdrojů uchazečů  Volba dokumentů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Stanovení a upřesnění potřeby a to v množství, kvalitě i čase  Profil pracovního místa a profil personálu  Zmapování zdrojů uchazečů  Volba dokumentů."— Transkript prezentace:

1

2  Stanovení a upřesnění potřeby a to v množství, kvalitě i čase  Profil pracovního místa a profil personálu  Zmapování zdrojů uchazečů  Volba dokumentů požadovaných od zájemců o pracovní místo  Vyhodnocení získaných dokumentů  Předvýběr na základě získaných znalostí o uchazeči  Sestavení seznamu a pozvání zájemců k výběrovému pohovoru

3  politicko-legislativní  hodnotová a profesně kvalifikační orientace lidí  ekonomický rozvoj země a regionu  populační vývoj a mobilita obyvatelstva  preference určitých oblastí k osídlení  preference určitého životního stylu  podmínky pro vytváření nových pracovních míst či jejich rušení

4  image a úspěšnost organizace  umístění organizace  vnitřní sociální klima  pracovní prostředí  úroveň péče o zaměstnance  perspektiva  mezilidské vztahy  charakter a podmínky práce  kompetence zaměstnance  pracovní doba

5  Vlastní pracovní síly, které mají z různých důvodů zájem o uvolněné či nově se tvořící pracovní místo  Zaměstnanci, jejichž pracovní místa se ruší z důvodu zastavení výroby či jiných organizačních důvodů  Zaměstnanci, kteří získáváním dalších znalostí a dovedností mají předpoklady zastávat náročnější pracovní místo  Zaměstnanci, jejichž pracovní místo bylo zrušeno v důsledku zavádění inovací v oblasti techniky a technologie

6  Trh práce  Úřady práce  Školy a jiné vzdělávací a rekvalifikační instituce  Zaměstnanci jiných organizací  Zahraniční zdroje  Agentury práce

7  Uchazeči projevují zájem sami  Ústní dotaz či nabídka (informace od známých)  Doporučení zaměstnanců firmy  Vývěsky v podniku i mimo něj  Informace v podnikových sdělovacích prostředcích  Zprostředkovatelské agentury  Inzerce  Spolupráce s odbory  Studentské spolky a sdružení

8  filozofie a politika dané organizace (zásady firmy)  metody zaměstnávání ( DPP, DPČ, doba určitá)  metody odměňování (odměňování musí odrážet hodnotu té které pracovní pozice i stav na trhu práce)  personální plány (znalost potřeby firmy)  vnější podmínky (například míra nezaměstnanosti, legislativa)  požadavky určité profese a pracoviště  náklady (i činnost získávání zaměstnanců by měla mít svoji efektivnost)  stimulující systémy (například stimulace k celkovému rozvoji zaměstnanců)

9  správné pojmenování zaměstnání, jež se váže na uvedenou pracovní pozici  rozdělení úkolů na hlavní a vedlejší  organizační začlenění dotyčného pracovního místa  upřesnění, co vlastně dotyčná práce vyžaduje  postup jak se práce provádí, kde a proč  postavení úkolů a povinností  stanovení výkonových standardů, včetně uvedení alternativ  další možnosti vzdělávání  místo v organizační struktuře  nadřízenost a podřízenost  pracovní podmínky

10  nabídka zajímavé odměny za práci  prezentace zaměstnaneckých výhod  zájem o sociální rozvoj zaměstnanců a jejich rodin  potřebná péče o sociálně-hygienické podmínky práce  zájem o vzdělání a rozvoj zaměstnanců  péče o komplexní personální rozvoj  péče o bývalé zaměstnance – důchodce  komplexní zdravotní péče o zaměstnance  péče o firemní okolí a jeho rozvoj (vztah k regionu)  informace o úspěšnosti a perspektivě firmy  serióznost ve vztahu k zákazníkům a klientům  dodržování zákonných norem a předpisů  informace o firemní kultuře a jejím rozvoji

11  nepodceňovat využívání vnitřních zdrojů  nenechat se zlákat k náborovým akcím bez stanovení potřeb  co nejvíce propracovat profil pracovního místa  „nestřílet naslepo“ – zmapovat si zdroje možných uchazečů  zvolit správné dokumenty požadované od uchazečů  uvědomovat si, že uchazeč není „prosebník“, ale potencionální partner firmy  nepodceňovat ani nepřeceňovat využívání inzerátů, věnovat pozornost jejich kvalitě

12  uchazečům podávat pravdivé informace  nezapomenout uchazeči poděkovat za zájem o práci ve firmě  podávat uchazečům průběžné informace  taktně informovat ty uchazeče, kteří neuspěli  s uchazečem by měla vždy jednat kompetentní osoba, která je schopna kvalifikovaně odpovědět na jeho dotazy  volit správný způsob jednání s uchazeči  vždy zachovat slušnost a zdvořilost  vyvarovat se krokům, které by poškodily dobré jméno firmy


Stáhnout ppt " Stanovení a upřesnění potřeby a to v množství, kvalitě i čase  Profil pracovního místa a profil personálu  Zmapování zdrojů uchazečů  Volba dokumentů."

Podobné prezentace


Reklamy Google