Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výběr pracovníků Úkolem výběru pracovníků je rozpoznat, který z uchazečů bude nejlépe vyhovovat požadavkům obsazovaného pracovního místa.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výběr pracovníků Úkolem výběru pracovníků je rozpoznat, který z uchazečů bude nejlépe vyhovovat požadavkům obsazovaného pracovního místa."— Transkript prezentace:

1 Výběr pracovníků Úkolem výběru pracovníků je rozpoznat, který z uchazečů bude nejlépe vyhovovat požadavkům obsazovaného pracovního místa.

2 Postup před vlastním výběrem
Stanovit požadavky pracovního místa na odbornou způsobilost pracovníka Stanovit na základě čeho bude odborná způsobilost posuzována Stanovit kriteria úspěšnosti práce na obsazovaném pracovním místě Stanovit faktory, které použijeme k předvídání úspěšného výkonu práce na obsazovaném pracovním místě Stanovit kriteria žádoucích osobnostních rysů pracovníka Stanovit faktory a metody, které použijeme k zjišťování a předvídání charakteristik osobnosti Vyřešit problém, jak získat objektivní, dostatečně podrobné, věrohodné a účelu přiměřené informace

3 Základní otázky přijatelnosti uchazeče
Může uchazeč vykonávat příslušnou práci? (Má uchazeč vzdělání, praxi, znalosti, dovednosti a inteligenci apod.?) Chce uchazeč vykonávat příslušnou práci? (Má uchazeč pozitivní vztah k této práci, jaká je míra jeho pracovitosti, jeho zájmy, pracovní a životní cíle, má potřebnou motivaci k dané práci?) Zapadne do pracovní skupiny/týmu a organizace? (Signalizují charakteristiky osobnosti uchazeče j jeho dovednosti a znalosti, že je schopen přijmout hodnoty pracovní skupiny/týmu i organizace?)

4 Kritéria výběru Celoorganizační (celopodniková) kriteria se týkají takových vlastností, jež organizace považuje u svých pracovníků za cenné a důležité a které ovlivňují posuzování předpokladů uchazeče počínat si v organizaci úspěšně. Útvarová resp. týmová kriteria se týkají vlastností, které by měl mít jedinec pracující v určitém útvaru nebo týmu. Kriteria pracovního místa, tedy ta, která odpovídají specifikaci pracovního místa.

5 Předběžná fáze výběru Tato fáze začíná tím, že je potřeba obsadit volné pracovní místo. Tři kroky předběžné fáze: Definuje se příslušné pracovní místo, zpracuje se popis pracovního místa. Zkoumá se, jakou kvalifikaci a osobní vlastnosti by uchazeč měl mít. Konkrétně se specifikují požadavky na vzdělání, specializaci, délku praxe, specifické schopnosti a vlastnosti.

6 Vyhodnocovací fáze výběru
Vyhodnocovací fáze následuje po předběžné fázi s určitým časovým odstupem, po získání vhodných uchazečů. Realizace může probíhat v následujících krocích: Zkoumání dokumentů, především strukturovaného životopisu a motivačního dopisu Testování uchazečů Výběrový pohovor Zkoumání referencí Lékařské vyšetření (pokud je potřebné) Rozhodnutí o výběru konkrétního uchazeče Informování uchazečů o rozhodnutí

7 Metody výběru Dotazník Zkoumání životopisu a motivačního dopisu
Testy pracovní způsobilosti Inteligence Schopností Znalostí a dovedností osobnosti Assessment center Výběrový pohovor (rozhovor) Zkoumání referencí Lékařské vyšetření Přijetí pracovníka na zkušební dobu

8 Assessment centre (AC)
Komplexní diagnosticko-výcvikový program, založený na vhodné struktuře metod výběru pracovníků. Testuje se pracovní způsobilost uchazeče na manažerskou funkci a jeho rozvojový potenciál. Používá postupy zahrnující skupinové i individuální úkoly. Výsledkem je poměrně přesná předpověď budoucího pracovního výkonu.

9 Příklad assessment centre
Vytvoří se menší skupina uchazečů, kteří se uvedou do zařízení, kde bude program probíhat V AC je zpravidla 6-8 pozorovatelů Během dvou až čtyř dnů uchazeči absolvují zpravidla následující kroky: Pohovory Úkoly, při nichž uchazeči řeší simulované každodenní problémy, které se vyskytují na obsazovaném místě Řešení případových studií Neřízená skupinová diskuze Manažerské hry Testy osobnosti Testy schopností

10 Výběrový pohovor Cíle pohovoru:
Získat dostatečné a hlubší informace o uchazeči, jeho očekáváních a pracovních cílech, popř. verifikovat informace uvádění v písemných dokumentech. Poskytnout uchazeči informace o organizaci a práci v ní. Posoudit osobnost uchazeče.

11 Typy a formy pohovoru Typy: Pohovor 1+1
Pohovor před panelem pozorovatelů (komisí) Postupný pohovor Skupinový (hromadný) pohovor Formy Nestrukturovaný Strukturovaný (standardizovaný) Polostrukturovaný

12 Příprava pohovoru dostatek času vhodné prostředí
rozbor personální dokumentů a výsledků předchozích metod příprava scénáře rozhovoru, příprava otázek naplánovat pořadí a časový harmonogram účastníků

13 Průběh pohovoru plná koncentrace na účastníka
promýšlení informací a správnou komunikační taktiku soustředěné a klidné vnímání účastníka zvládnutí techniky komunikace poznání osobnosti uchazeče Poznání dovedností a znalostí uchazeče

14 Vedení pohovoru nastolte uvolněnou, kolegiální atmosféru
zrekapitulujte účel návštěvy položte startující otázku (na kterou rozhodně odpoví – nemíří k věci) dávejte najevo, že posloucháte, co uchazeč říká otázky klaďte v přátelském tónu, nekomentujte odpovědi informujte o firmě vyzvěte uchazeče ke sdělení o své osobě informujte podrobněji o profilu pracovního místa specifikujte požadavky na pracovníka dejte prostor dotazům uchazeče shrňte průběh pohovoru


Stáhnout ppt "Výběr pracovníků Úkolem výběru pracovníků je rozpoznat, který z uchazečů bude nejlépe vyhovovat požadavkům obsazovaného pracovního místa."

Podobné prezentace


Reklamy Google