Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Řád mše svaté P. Mariusz Roszewski

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Řád mše svaté P. Mariusz Roszewski"— Transkript prezentace:

1 Řád mše svaté P. Mariusz Roszewski

2 Mše svatá Jedna ze 7 svátostí Vrchol života církve
Ustanovena Ježíšem na Zelený čtvrtek Dochází při ní k proměnění chleba a vína v tělo a krev Ježíše Krista

3 Mše svatá Z latinského slova poslat („Jděte ve jménu Páně“)
Další názvy: Eucharistie (řecky „vzdávání díků“) Nejsvětější oběť (připomínka oběti, která se uskutečnila na kříži)

4 Mše svatá Dnešní podoba mše svaté pochází z 2. vatikánského koncilu (1962 – 1965) Hlavní změny po 2. vatikánském koncilu: Lid získal při liturgii „aktivní roli“ Umožněn národní jazyk při liturgii

5 Struktura mše svaté 2 hlavní části:
Bohoslužba slova Bohoslužba oběti Na začátku mše svaté vstupní a na konci závěrečné obřady

6 Vstupní obřady 1) Příchod kněze (s ministranty)
doprovázen vstupním zpěvem 2) Pozdravení oltáře kněz pozdraví oltář políbením (úcta k tomu, co se bude odehrávat) 3) Znamení kříže 4) Pozdravení lidu „Pán s Vámi. I s tebou…“ krátké úvodní slovo do mše (nemusí být)

7 Vstupní obřady 5) Úkon kajícnosti Vyjádření naší slabosti 3 možnosti:
„Vyznávám se všemohoucímu Bohu…“ „Smiluj se nad námi Pane…“ Dialog mezi knězem a lidem: (lid odpovídá: „Pane, smiluj se nad námi“) 6) Pane, smiluj se (Kyrie eleison) tento zpěv odpadá při 3. úkonu kajícnosti

8 Vstupní obřady 7) Sláva na výsostech Bohu (Gloria in excelsis Deo)
tento chvalozpěv se zpívá ve svátky, slavnosti a neděle (mimo dobu adventní a postní) 8) Vstupní modlitba začíná slovy „Modleme se“ končí slovem „Amen“ = tak jest, staň se

9 Bohoslužba slova 1. čtení (v neděli ze SZ, v době Velikonoční ze Sk)
Žalm (responsoriální – refrén) 2. čtení (neděle a slavnosti – z NZ) Zpěv před evangeliem

10 Bohoslužba slova Evangelium Pokud je přítomen jáhen, čte jáhen
Homilie (kázání) Vyznání víry (Credo) O nedělích a slavnostech Přímluvy

11 Bohoslužba oběti Příprava darů:
Přinášení chleba a vína, ale také peněz. Modlitba kněze, lití vína a vody do kalichu, mytí rukou. Chléb z pšeničné mouky (žádné přídavky). Mešní víno z hroznů (bez přídavků). Modlitba nad dary

12 Bohoslužba oběti Eucharistická modlitba
Dialog mezi knězem a věřícími („Pán s vámi…“) Preface „Svatý, Svatý, Svatý…“ Jedna ze 4 anafor: Proměňování (nemění se vlastnosti chleba a vína) není to chleba a víno, nýbrž tělo a krev Krista!!! „Tajemství víry…“ (hluboké vyznání víry) „Skrze něho a s ním a v něm…“

13 Bohoslužba oběti „Otčenáš“ Pozdravení pokoje „Beránku Boží“
Svaté přijímání Modlitba po přijímání

14 Závěrečné obřady Ohlášky (nemusí být) Požehnání Propuštění lidu:
„Jděte ve jménu Páně“ Odchod kněze (s ministranty)


Stáhnout ppt "Řád mše svaté P. Mariusz Roszewski"

Podobné prezentace


Reklamy Google