Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pozice průmyslových spotřebitelů energií Podzimní konference AEM 9/2008 K.Šimeček předseda předsednictva SVSE.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pozice průmyslových spotřebitelů energií Podzimní konference AEM 9/2008 K.Šimeček předseda předsednictva SVSE."— Transkript prezentace:

1 Pozice průmyslových spotřebitelů energií Podzimní konference AEM 9/2008 K.Šimeček předseda předsednictva SVSE

2 Direktivní zásahy do energetiky Otevření trhu s energiemi - snaha o vytvoření konkurenčního prostředí mezi dodavateli energií ve prospěch odběratelů Podpora obnovitelných zdrojů – snaha o prodloužení životnosti zdrojů fosilních paliv Opatření pro zlepšení klimatu – snaha zpomalit globální oteplování planety Sympatické cíle, ale nevhodný způsob jejich realizace s možnými negativními dopady do životní úrovně obyvatel

3 Liberalizace trhu naruby Logika vývoje 1.Odstranění transportních překážek 2.Oddělení výroby energií od jejich dopravy a distribuce 3.Vytvoření konkurenčního prostředí na straně nabídky 4.Otevření trhu zrušením regulace cen Paradoxy reality 1.Zrušení regulace cen při nefunkčnosti trhu 2.Sloučení výroby s distribucí- upevňování pozic národních šampiónů 3.Konsolidace energetických odvětví, vznik oligopolů, upevňování dominance 4.Růst počtu doprovodných subjektů

4

5

6 Důsledky I přes vyrovnanou nabídku nad poptávkou jsou energie nejrychleji rostoucím nákladem spotřebitelských odvětví i obyvatel Prudký růst cen energií a zisků energetických společností nevyvolává adekvátní růst investic do výrobních zdrojů směrem k levnějším a bezpečnějším dodávkám Nekonkurenční prostředí nevytváří tlak na zvyšování efektivity energetické výroby Vývoj cen energií je jedním z hlavních inflačních faktorů

7

8 Příčiny Proces liberalizace trhu s energiemi je zásadně ovlivňován energetickými firmami,které chtějí upevňovat své dominantní postavení oproti spotřebitelům Dotčení politici a vládní úředníci jsou většinou zainteresovaní na růstu akcií energetických společností či na jejich ekonomických ukazatelích Účast spotřebitelů na tvorbě legislativy není podpořená zákonnou normou Současný způsob otevřeného trhu s energiemi lze považovat za selhání dohledu nad hospodářskou soutěží v EU jako celku i v jednotlivých členských státech

9

10 Podpora obnovitelných zdrojů Fosilní paliva nejsou jen energetické zdroje,ale také nenahraditelná surovina pro chemický průmysl a metalurgii. Zamezit plýtvání těmito zdroji, či je v co největší míře nahradit je potřebný cíl, cesta k jeho dosažení musí však být ekonomicky schůdná Jaderná energie je nejperspektivnější náhrada spalování fosilních zdrojů Využívání OZE by mělo být subvencováno i z jiných zdrojů než garantovanou výkupní cenou – ze zemědělských dotací a dotací na výzkum

11 Důsledky direktivní podpory OZE Vznik nerovnováhy v některých průmyslových odvětvích vlivem prudkého nárůstu poptávky. Dramatický nárůst cen komodit spojených se zemědělskou výrobou vlivem časové shody růstu poptávky po potravinách a s expanzí výroby bioetanolu a ostatních biopaliv. Důsledky nerovnováhy naráz zvýhodnily některá průmyslová odvětví oproti jiným. Dopady na obyvatele jsou negativní

12

13 Vývoj cen některých komodit

14 Boj proti globálnímu oteplování Cíl je velmi nejednoznačný a opatření nejsou implementována celosvětově,což poškozuje průmysl a obyvatelstvo ve státech EU ETS jako způsob zdražování energetických, chemických a stavebních produktů bez jiné podpory technických řešení omezující exhalace GHG umožňuje spekulativní chování, např. „windfall“ efekty EDR v kontextu nezdařené liberalizace trhu s energiemi pouze dále komplikuje konkurenční pozice domácího energeticky intenzivního průmyslu

15 Přímé dopady na konkurenční pozici průmyslových spotřebitelů Růst cen energií vyvolává růst cen surovin a dopravného tzn. přímých nákladů průmyslu Růst cen energií je jednou z hlavních příčin růstu inflace tzn. životních nákladů obyvatel Růst životních nákladů vyvolává tlak na růst mezd a tím fixních nákladů firem Růst životních nákladů vyvolává pokles individuální spotřeby zboží ovlivňující tržby firem dodávající spotřební zboží

16

17 Nepřímé dopady Růst zisku dodavatelů energií na úkor HV podniků a životní úrovně obyvatel může zkreslovat pohled na výkonnost české ekonomiky a tím neadekvátní posilování české měny ČNB reaguje přednostně proti inflaci na úkor zásahů proti spekulativnímu růstu kurzu Kč vůči Euru a USD,což poškozuje exportéry Růst cen energií je jednou z hlavních příčin blížící se hospodářské recese

18 Chování spotřebitelů energií 1.fáze: Zvyšování produktivity růstem objemů výroby a omezováním zbytných nákladů 2.fáze: Snaha o zvyšování cen dohodou s odběrateli,zavedení krizového nákladového řízení včetně propouštění pracovníků 3.fáze: Aktivity s cílem vnutit zákazníkům razantní cenový nárůst,útlum výroby jednotek s vyššími náklady,omezení investičních aktivit Důsledkem 3.fáze je rozšíření forem nesoutěžního chování a omezení investiční spotřeby s dopadem na vývoj ekonomiky

19

20 Two Waves of Price Rises Within a Few Weeks & Energy Surcharges on Top The five major multinational suppliers – DuPont, Cristal Global, Tronox,Huntsman Tioxide and Kronos – have become increasingly insistent that TiO2 pigment prices must rise if they are going to cope with continually rising energy costs. In fact, all five suppliers have posted two sets of worldwide price increases over the past few weeks "Prior efforts to implement increases to cover the higher costs of energy, raw materials and distribution have not been successful. Currently, almost all TiO2 producers are operating at a loss. The first of what could be a number of plant shutdowns in the industry (at Le Havre) occurred recently. Kronos believes that this situation, which if continued could lead to significant reductions in industry-wide capacity, should be of concern for both producers and consumers of TiO2."

21

22 Průmysl musí čelit i jiným problémům než jen energeticko ekologickým Na vývoj světových cen surovin a produktů působí i další faktory – vývoj S/D bilance v Asii,zejména v Číně ve vazbě na regulační zásahy jejich vlády, spekulativní obchodování s komoditami a náklady námořní dopravy Vývoj kurzů měn zásadním způsobem ovlivňuje zahraniční obchod a může rychle měnit pozice dovozců i exportérů Prudké cenové výkyvy surovin a energií mohou způsobit kolaps menších, nezávislých, finančně slabších podniků, které vytváří konkurenci globálním uskupením

23 Vývoj cen železného šrotu

24 Shrnutí Dlouhodobý prudký růst cen energií – ať již tlakem vlastníků zdrojů,nedostatečnou kontrolou chování dominantů či ekologickými přirážkami vyvolává nárůst cen komoditních průmyslových výrobků a je jednou z hlavních příčin růstu inflace. Rostoucí inflace snižuje solventnost obyvatel a podniků, kteří reagují snižováním zákaznické a investiční spotřeby Dlouhodobé snižování spotřeby vede ke vzniku hospodářské recese se sociálními dopady

25 Závěr Komoditní energetika v EU je v postavení,kdy není usměrňována ani institucionálním regulátorem ani funkčními pravidly trhu. Tento stav vede k neodůvodněnému,prudkému nárůstu cen energií se zásadními dopady do světové ekonomiky, která stojí kvůli tomu na počátku hospodářské krize. Pokud se chce EU vyhnout prudkému poklesu životní úrovně obyvatel, musí začít fungovat v energetice některý z regulačních principů. EU by měla také přehodnotit jednostranné ekologické aktivity poškozující vlastní obyvatelstvo


Stáhnout ppt "Pozice průmyslových spotřebitelů energií Podzimní konference AEM 9/2008 K.Šimeček předseda předsednictva SVSE."

Podobné prezentace


Reklamy Google