Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Pozice průmyslových spotřebitelů v globální konkurenci, vývoj cen Karel Šimeček, Seminář SVSE 15/05/08.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Pozice průmyslových spotřebitelů v globální konkurenci, vývoj cen Karel Šimeček, Seminář SVSE 15/05/08."— Transkript prezentace:

1 Pozice průmyslových spotřebitelů v globální konkurenci, vývoj cen Karel Šimeček, Seminář SVSE 15/05/08

2 Problémy světově konkurujícího energeticky intenzivního průmyslu v EU  Exportní invaze amerických firem – nízký dolar podporuje export,ekologická hnutí nesnižují konkurenceschopnost NA průmyslu, regulované ceny energií ve většině států USA  Exportní invaze asijských firem – regulované ceny energií,nízké či žádné ekologické náklady v nových ekonomikách,nízké fixní náklady  Pionýrské snahy EU o zlepšení klimatu jako atraktivní politický směr na úkor průmyslu  Nepovedená liberalizace trhu s energiemi vyvolala prudký růst jejich cen

3 Podnik „Případová studie 1“ Středně velký podnik – kvalifikovaná chemie Středně velký podnik – kvalifikovaná chemie Obrat 2,5mldKč/r,spotřeba energií 1,65milGJ/r Obrat 2,5mldKč/r,spotřeba energií 1,65milGJ/r Export 85%, podíl na světovém trhu 1% Export 85%, podíl na světovém trhu 1%

4 Stabilní podnikatelské prostředí

5

6 Kč = nejvíce posilující měna  Na posílení koruny má vliv: 1.spekulativní nákup a prodej Kč 1.spekulativní nákup a prodej Kč 2.Saldo zahraničního obchodu 2.Saldo zahraničního obchodu 3.zahraniční investice,výplaty dividend 3.zahraniční investice,výplaty dividend 4.ekonomické výsledky – růst HDP 4.ekonomické výsledky – růst HDP  Možnosti řešení a) přirozené jištění bilancí nákup/prodej a) přirozené jištění bilancí nákup/prodej b) časově omezený finanční hedging b) časově omezený finanční hedging c) Zásahy vlády a ČNB c) Zásahy vlády a ČNB

7 Vliv sílícího kurzu Kč vs. EUR a USD

8 Absence tržních i společenských principů při obchodování s energiemi  Náklady na elektřinu velkých průmyslových podniků představují 1- 8% tržeb, na plyn 0,5 – 6% tržeb  Trh s energiemi je ovládán dominantními dodavateli bez potřebného dohledu nad tvorbou cen.Spotřeba elektřiny a plynu je nejrychleji rostoucím nákladem průmyslových firem.  Energetické firmy přesunou veškeré ekologické přirážky a náklady na spotřebitele  Velcí průmysloví odběratelé v ČR nemají cenové zvýhodnění jako většina průmyslových států EU oproti maloodběru či obyvatelstvu

9 Vliv liberalizace cen energií

10 Evropská liberalizační perioda v ČR

11 České ceny bohužel kopírují vývoj na nedostatkových trzích

12

13 Sekundární vliv růstu cen energií  Růst cen surovin a polotovarů vyvolaný růstem energetických nákladů na jejich těžbu a výrobu  Růst fixních nákladů rostoucím tlakem na mzdy ke kompenzaci zvyšující se inflace vyvolané růstem cen energií a potravin obyvatelstvu  Růst dopravních nákladů

14 Vliv růstu cen energií a posilování Kč

15 Exportní podniky s energeticky intenzivní výrobou operující na globálním trhu nemohou vždy promítnout vyšší náklady do cen. Exportní podniky s energeticky intenzivní výrobou operující na globálním trhu nemohou vždy promítnout vyšší náklady do cen. Poklesu jednotkových marží čelí producenti snahou o růst tržních podílů, neboť potenciály úspor jsou již většinou vyčerpány. Zvyšování produkce však znamená i zvyšování poptávky po energiích Rostoucí ceny energií,nejsou proto světově exportní podniky vždy schopny kompenzovat (i vlivem silné koruny) a znamenají snížení ziskové marže a tím klesající potenciál na investice do růstu. Trvalý pokles ziskovosti je negativně vnímán investory,takže řada podniků přichází o možnost reinvestovat zisk ve prospěch investic do oblastí s perspektivnějším vývojem cen energií jako je Severní i Jižní Amerika,Rusko a Asie, zejména Čína a Indie.

16 Dopady nestabilního podnikatelského prostředí v ČR  Pravděpodobný úbytek kapacit energeticky intenzivních oborů: 1. Přesun do poboček velkých společností mimo území ČR a EU 2. Zánik malých a středních výrobců na území ČR a EU  Zúžení struktury průmyslu,což zvýší zranitelnost české ekonomiky při konjunkturálních a cyklických výkyvech trhů. Ztráta cenného výrobního know how  Růst závislosti na dovozu základních průmyslových polotovarů  Substituční investice do energetických zdrojů na úkor vlastního rozvoje

17 Očekávání spotřebitelů od ČEZ – stabilita podnikatelského prostředí  Plnění úlohy veřejné služby tzn. zabezpečení funkčnosti elektroenergetické infrastruktury na straně dodávky – bezpečnost,cena,kvalita  Reinvestice obrovských finančních prostředků od spotřebitelů do budoucí konkurenční výhody průmyslu v ČR  Podpora velkých průmyslových odběratelů selektivní tvorbou ceny  Sdílení kursových rizik:obchodování v Eur/USD  Společný postup v ekologické problematice


Stáhnout ppt "Pozice průmyslových spotřebitelů v globální konkurenci, vývoj cen Karel Šimeček, Seminář SVSE 15/05/08."

Podobné prezentace


Reklamy Google