Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Analýza vlivu cen elektřiny na ekonomiku průmyslových podniků Prezentace EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy Květen 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Analýza vlivu cen elektřiny na ekonomiku průmyslových podniků Prezentace EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy Květen 2007."— Transkript prezentace:

1 Analýza vlivu cen elektřiny na ekonomiku průmyslových podniků Prezentace EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy Květen 2007

2 Cíl studie Cílem provedených analýz je určit: Jaký je vliv ceny elektřiny na hospodářský výsledek průmyslových podniků. Jak cena elektřiny ovlivňuje růst národního hospodářství ČR. 2 EGÚ Brno, a. s.

3 Otázky studie Studie hledá odpovědi na otázky: 1.Jaké jsou hlavní příčiny možného růstu cen elektřiny v budoucnu? 2.Jaký lze očekávat vývoj cen elektřiny v EU v nejbližší budoucnosti? 3.Jaký bude mít vývoj cen elektřiny v EU dopad na české ceny elektřiny? 4.Kdy pravděpodobně dojde k vyrovnání českých cen elektřiny s průměrem v EU? 3 EGÚ Brno, a. s.

4 Otázky studie Studie hledá odpovědi na otázky: 5.Je hospodářský výsledek průmyslových podniků ovlivňován cenou elektřiny a v případě že ano, tak v jaké míře? 6.Má průmyslový podnik možnosti eliminovat růst cen elektřiny? 7.Může růst cen elektřiny ovlivnit hospodářský růst a v případě že ano, tak v jaké míře? 4 EGÚ Brno, a. s.

5 Predikce vývoje cen elektřiny

6 6 EGÚ Brno, a. s. Predikce vývoje cen elektřiny OČEKÁVANÝ VÝVOJ CEN ELEKTŘINY PRO DOMÁCNOSTI V EVROPSKÝCH ZEMÍCH OECD (EUR/MWh)

7 7 EGÚ Brno, a. s. Predikce vývoje cen elektřiny OČEKÁVANÝ VÝVOJ CEN ELEKTŘINY PRO PRŮMYSL V EVROPSKÝCH ZEMÍCH OECD (EUR/MWh)

8 Mikroekonomická analýza vybraných podniků

9 Celková charakteristika podniků z dotazníkového průzkumu (data roku 2005): Počet podniků:24 (0,6% z podniků se 100 a více zaměstnanci) Počet zaměstnanců:99 tisíc (6,2 % z počtu v podnicích se 100 a více zaměstnanci) Obchodní marže:907 mil. Kč (0,6 % z výkonů) Výkony:143 mld. Kč Tržby:141 mld. Kč (99 % z výkonů) Výkonová spotřeba:100 mld. Kč (70 % z výkonů) Přidaná hodnota:42 mld. Kč (30 % z výkonů; 1,6 % HPH) Náklady na elektřinu:7 mld. Kč (5 % z výkonů; 7% z výkonové spotřeby) Spotřeba elektřiny:5,3 TWh (9 % z tuzemské netto spotřeby) Průměrná cena elektřiny:1 348 Kč/MWh (rok 2005) EEN:120 Wh/Kč (665 % z průměru NH ČR – 18 Wh/Kč) 9 EGÚ Brno, a. s.

10 10 EGÚ Brno, a. s. Mikroekonomická analýza vybraných podniků

11 11 EGÚ Brno, a. s. Mikroekonomická analýza vybraných podniků VÝVOJ BAZICKÝCH INDEXŮ VE VYBRANÝCH PODNICÍCH

12 12 EGÚ Brno, a. s. Mikroekonomická analýza vybraných podniků VLIV CENY ELEKTŘINY NA VÝKONY PODNIKŮ Podíl nákladů na elektřinu ve výkonech podniků (%)

13 13 EGÚ Brno, a. s. Mikroekonomická analýza vybraných podniků VÝVOJ PRŮMĚRNÝCH CEN ELEKTŘINY PRO KONEČNÉHO ZÁKAZNÍKA

14 14 EGÚ Brno, a. s. Mikroekonomická analýza vybraných podniků VÝVOJ PŘIDANÉ HODNOTY A CENY ELEKTŘINY VYBRANÝCH PODNIKŮ

15 Mikroekonomická analýza vybraných podniků

16 16 EGÚ Brno, a. s.

17 Vyhodnocení makroekonomických dopadů ceny elektřiny

18 18 EGÚ Brno, a. s. Vyhodnocení makroekonomických dopadů ceny elektřiny VÝVOJ BEŽNÝCH CEN

19 19 EGÚ Brno, a. s. Vyhodnocení makroekonomických dopadů ceny elektřiny

20 Závěr

21 Odpovědi studie 1.Jaké jsou hlavní příčiny možného růstu cen elektřiny v budoucnu? Hlavní objektivní příčiny možného růstu cen elektřiny v budoucnosti jsou: očekávaný růst cen všech primárních zdrojů energie, nutný příliv investic do výroby, přenosu a distribuce elektřiny, „ekologizace“ produkce elektřiny (daně, povolenky a podpora OZE) a rostoucí poptávka po nedostatkové levné elektřině na evropském trhu. 21 EGÚ Brno, a. s.

22 Odpovědi studie 2.Jaký lze očekávat vývoj cen elektřiny v EU v nejbližší budoucnosti? Na základě analýzy trendů v EU odhadujeme možný budoucí růst cen elektřiny v rozmezí 3-8 % ročně pro odběratele z průmyslu a v rozmezí 2-5 % ročně pro odběratele z domácností. Vzhledem k neurčitosti statistických dat nelze však zcela vyloučit ani výrazně rychlejší růst. 22 EGÚ Brno, a. s.

23 Odpovědi studie 3.Jaký bude mít vývoj cen elektřiny v EU dopad na český trh s elektřinou? Vyšší ceny elektřiny v EU vyvolávají tlak na zvyšování cen v ČR. S vysokou pravděpodobností lze očekávat, že růst českých cen elektřiny bude rychlejší než růst průměrných cen elektřiny v EU. Vyrovnávání cen elektřiny v Evropě závisí na růstu mezinárodního obchodu s elektřinou. 23 EGÚ Brno, a. s.

24 Odpovědi studie 4.Kdy pravděpodobně dojde k vyrovnání českých cen elektřiny s průměrem v EU? Podle výsledků analýz EGÚ Brno lze předpokládat, že k vyrovnání českých cen elektřiny s průměrem EU mělo dojít kolem roku 2011. České ceny elektřiny v tomto roce mohou podle scénářů EGÚ Brno dosáhnout 95 EUR/MWh pro průmysl a 160 EUR/MWh pro domácnosti. 24 EGÚ Brno, a. s.

25 Odpovědi studie 5.Je hospodářský výsledek průmyslových podniků ovlivňován cenou elektřiny a v případě že ano, tak v jaké míře? Při zvýšení ceny elektřiny o 10 % se „zisk“ (definovaný jako rozdíl výkonů a vlastních nákladů podniků) i přidaná hodnota sníží o cca 0,4 procentního bodu. Ve sledované skupině podniků pak při zvýšení ceny elektřiny v průměru o 10 % poklesne „zisk“ podniku o cca 5 % a přidaná hodnota o cca 1 %. 25 EGÚ Brno, a. s.

26 Odpovědi studie 6.Má průmyslový podnik možnosti eliminovat růst cen elektřiny? V rámci dotazníkového šetření podniky vesměs odpověděly, že zvýšení cen nemohou eliminovat a pravděpodobně se promítne do cen. Takto by nedošlo ke změně přidané hodnoty, ale cena produkce by vzrostla o inflační 0,4 %. V celkové inflaci by se toto zvýšení samozřejmě mohlo promítnout méně výrazně. 26 EGÚ Brno, a. s.

27 Odpovědi studie 7.Může růst cen elektřiny ovlivnit hospodářský růst a v případě že ano, tak v jaké míře? Pro odhad vlivu ceny elektřiny na hospodářský růst se musíme opřít o mikroekonomickou analýzu. Zvážíme-li, že vybrané sektory vytvářejí jen asi 25 % HPH a že růst cen elektřiny se pravděpodobně inflačně promítne do cen, pak odhadujeme, že zvýšení cen elektřiny VO o 10 % sníží meziroční růst HPH mezně o 0,1 procentního bodu. 27 EGÚ Brno, a. s.


Stáhnout ppt "Analýza vlivu cen elektřiny na ekonomiku průmyslových podniků Prezentace EGÚ Brno, a. s. Sekce provozu a rozvoje elektrizační soustavy Květen 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google