Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vysoká škola ekonomická v Praze květen 2012

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vysoká škola ekonomická v Praze květen 2012"— Transkript prezentace:

1 Vysoká škola ekonomická v Praze květen 2012
Firemní sektor ČR: Jakou roli hraje v zánicích firem forma vlastnictví? Mezinárodní konference „Transakční náklady českých ekonomických subjektů v insolvenčním řízení, možnosti jejich snižování a zlepšení statistiky insolvenčních řízení“ Vysoká škola ekonomická v Praze květen 2012

2 Firemní sektor ČR: zániky firem
Obsah Struktura ekonomiky – různé úhly pohledu Váhy vlastnických sektorů v ekonomice ČR Registr ekonomických subjektů (RES) a data o zánicích firem Hlavní formy zániků a jejich vývoj Dynamika zániků a vazba na výkon ekonomiky Závěr

3 Firemní sektor ČR: zániky firem
Východiska Analýza soustředěna na institucionální sektor nefinančních podniků, dále jen firemní sektor Vlastnická struktura podle kapitálové kontroly Formy zániků vybrány pouze s ohledem na právnické osoby Počty a formy zániků sledovány v časové řadě také pouze za skupinu právnických osob Vztah intenzity zániků a výkonnosti ekonomiky

4 Firemní sektor ČR: zániky firem
Struktura ekonomiky podle míry otevřenosti (export zboží a služeb jako % nominálního HDP )

5 Firemní sektor ČR: zániky firem
Struktura ekonomiky podle výkonnosti odvětví (podíl na tvorbě hrubé přidané hodnoty v ekonomice v %)

6 Firemní sektor ČR: zániky firem
Struktura ekonomiky podle institucionálních sektorů (vývoj hrubé přidané hodnoty v mil. korun)

7 Firemní sektor ČR: zániky firem
Struktura podle vlastnické kontroly nefinančních podniků (vývoj hrubé přidané hodnoty v mil. korun)

8 Firemní sektor ČR: zániky firem
Tempo růstu hrubé přidané hodnoty nefinančních podniků v jednotlivých vlastnických formách (y/y v %)

9 Firemní sektor ČR: zániky firem
Počty ekonomických subjektů v ČR podle RES (v tis.) Ekonomické subjekty celkem 2388, ,4 Fyzické osoby s IČO 1877, ,4 Nefinanční podniky , ,7 veřejné , ,9 soukromé domácí , ,2 pod zahraniční kontrolou , ,6 Vládní sektor , ,7 Finanční sektor , ,2

10 Firemní sektor ČR: zániky firem
Změny v počtech registrovaných ekonomických subjektů v ČR za období a podíl na celku Tempo Podíly Subjekty celkem +13,2 % 100 % 100 % Fyzické osoby s IČO + 8,7 % 78,6 % 75,5 % Nefinanční podniky +44,2 % 15,1 % 19,3 % veřejné - 20,1 % 0,1 % 0,1 % soukromé domácí +44,1 % 9,5 % 12,1 % pod zahr. kontrolou +45,6 % 5,5 % 4,6 %

11 Firemní sektor ČR: zániky firem
Právnické osoby – vývoj registrovaných počtů Počty právnických osob v ČR s převahou soukromého domácího kapitálu rostou Počty právnických osob pod zahraniční kontrolou v roce 2011 poklesly Počty právnických osob kontrolovaných kapitálem veřejného sektoru jsou trvale nízké (významné velké firmy)

12 Firemní sektor ČR: zániky firem
Způsoby zániku právnických osob Hlavní formy zániku dány Číselníkem 572 RES: 00 Nezjištěno 01 Zrušení právnické osoby likvidací 02 Zrušení právnické osoby bez likvidace s jedním nástupcem 03 Zrušení právnické osoby bez likvidace s více nástupci 04 Zrušení právnické osoby bez likvidace bez nástupců Další formy zániku z Číselníku se týkají fyzických osob (úmrtí, odejmutí oprávnění k činnosti, odstěhování, aj.)

13 Firemní sektor ČR: zániky firem
Počty zaniklých právnických osob podle typu vlastnictví ( , stavy daného roku k )

14 Firemní sektor ČR: zániky firem
Podíl zániků právnických osob podle formy vlastnictví (v % z úhrnu zániků právnických osob–nefinančních podniků)

15 Firemní sektor ČR: zániky firem
Zánik právnických osob likvidací a bez likvidace Likvidace se stala postupem času převažujícím způsobem zániku právnických osob – rok 2011: domácí zahraniční veřejné Zánik bez likvidace s jedním nebo více nástupci jen v řádu stovek – rok 2011: z toho s více nástupci pouze

16 Firemní sektor ČR: zániky firem
Zánik právnických osob likvidací (podíl likvidací na počtu zaniklých právnických osob v dané formě vlastnictví, v %)

17 Firemní sektor ČR: zániky firem
Zánik právnických osob bez likvidace s jedním nebo více nástupci (podíl na celkových zánicích právnických osob)

18 Firemní sektor ČR: zániky firem
Zániky v segmentu firem s převahou veřejného vlastnictví (počty podle způsobu zániku)

19 Firemní sektor ČR: zániky firem
Zániky v segmentu soukromých domácích firem (počty podle způsobu zániku)

20 Firemní sektor ČR: zániky firem
Zániky v segmentu firem pod zahraniční kontrolou (počty podle způsobu zániku)

21 Firemní sektor ČR: zániky firem
Korelace zániků firem-právnických osob a vývoje ekonomiky ČR Zániky firem korelují s vývojem nominálního HDP v letech relativně významně Korelační koeficient: soukr. domácí - 0,61 zahraniční - 0,65 veřejné ,74

22 Firemní sektor ČR: zániky firem
Závěr Organizační struktura firemního sektoru ČR (nefinanční podniky) prošla ve sledovaném období výraznými změnami ve vlastnictví firem – příčiny: Privatizace do domácích rukou vč. MBO Příliv přímých zahraničních investic ústící ve vznik a posilování segmentu firem pod zahraniční kontrolou Početně nejsilnější skupina právnických osob pod kontrolou domácího soukromého kapitálu vykazovala logicky i nejvyšší počty zániků

23 Firemní sektor ČR: zániky firem
Závěr Avšak meziročně rychleji (v průměru každoročně o 17 %) zanikaly firmy pod zahraniční kontrolou oproti soukromým domácím firmám (+12 %) – možné příčiny: Firmy-právnické osoby pod zahraniční kontrolou bývají vnímány jako subjekty řízené sofistikovaně, tj. s menší pravděpodobností defaultu Avšak jistá pružnost, která je u nich také obvyklá, může měnit strategie, opouštění pozic na trhu a tedy ústit v zánik Průnik těchto faktorů zřejmě ovlivnil rozdílnou dynamiku zániků domácích firem a zahraničních firem v ČR

24 Firemní sektor ČR: zániky firem
Závěr Zánik likvidací se stal převažující způsobem zániku firem – v roce 2011 tak zanikly dvě třetiny právnických osob z celkového počtu zániků u každé ze tří vlastnických forem Zánik bez likvidace s více nástupci v roce 2011 jen v řádu jednotek (u domácích firem v letech v průměru ročně 17) Vazba mezi intenzitou zániků a vývojem HDP byla v ČR v období relativně významná

25 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Vysoká škola ekonomická v Praze květen 2012"

Podobné prezentace


Reklamy Google