Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mikroekonomie I Domácí produkt

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mikroekonomie I Domácí produkt"— Transkript prezentace:

1 Mikroekonomie I Domácí produkt
Ing. Vojtěch Jindra Katedra ekonomie (KE)

2 Hrubý a čistý domácí produkt

3 Domácí produkt je základním národohospodářským agregátem.
Je ukazatelem, podle něhož můžeme posoudit výkonnost ekonomiky. Vypovídá o průměrné životní úrovni v zemi.

4 Domácí produkt zahrnuje pouze nově vyrobené statky.
Domácí produkt je tok zboží a služeb, vyrobených v určité ekonomice za určité období. Domácí produkt zahrnuje pouze nově vyrobené statky. Je třeba odlišit hrubý a čistý domácí produkt.

5 Rozdíl mezi hrubým a čistým domácím produktem představuje opotřebení.
Růst domácího produktu tedy znamená nejen zvyšování množství vyráběných statků, ale i zlepšování jejich kvality, neboť se tím zvyšuje jejich užitek pro spotřebitele.

6 Nominální a reálný domácí produkt

7 Domácí produkt se skládá z velkého množství statků – výrobků a služeb.
Vyrobené množství každého statku násobíme jeho cenou a poté sečteme tyto násobky za všechny statky.

8 Ceny statků obvykle rostou pod vlivem inflace.
Problém nastává, chceme-li zjistit, jak se domácí produkt zvýšil oproti předchozímu roku. Ceny statků obvykle rostou pod vlivem inflace. Domácí produkt měříme ve stálých cenách, tj. v cenách minulého období.

9 (v cenách běžného roku).
Nominální domácí produkt zjistíme, když vyjádříme produkci v běžných cenách (v cenách běžného roku). Reálný domácí produkt zjistíme, když vyjádříme produkci ve stálých cenách (v cenách určitého minulého roku).

10 Nominální růst domácího produktu odráží růst produkce i cen, zatímco reálný růst domácího produktu ukazuje pouze růst produkce.

11 Abychom zjistili reálný růst domácího produktu, musíme vyjádřit domácí produkt běžného roku ve stálých cenách (v cenách minulého roku) a teprve pak jej vztáhnout k domácímu produktu minulého roku. Statistika obvykle volí ceny určitého zvoleného roku jako stálé ceny a v těchto stálých cenách měří domácí produkt dalších roků.

12 Domácí produkt jako přidaná hodnota

13 Domácí produkt se počítá metodou přidané hodnoty.
Započítává se do něj pouze hodnota přidaná zpracováním – přidaná hodnota z každého stupně výroby.

14 Součet přidané hodnoty všech firem za dané období je domácí produkt.
Od příjmů firem je nutno odečíst jejich nákupy mezistatků – surovin a materiálů, které firmy používají při své výrobě. Součet přidané hodnoty všech firem za dané období je domácí produkt. přidaná hodnota firmy = příjem firmy – nákup mezistatků domácí produkt = součet přidaných hodnot firem

15 Agregátní výdaje a domácí produkt

16 Čtyři sektory ekonomiky :
sektor firem sektor domácností veřejný sektor zahraniční obchod

17 Sektor domácností jako celek je čistým věřitelem, který půjčuje sektoru firem.
Sektor firem jako celek je čistým dlužníkem, který si půjčuje od sektoru domácností.

18 Výsledkem těchto spotřebitelských
a investičních rozhodování je celkový tok spotřebních a investičních výdajů, kterému říkáme agregátní výdaje. Agregátní výdaje se rovnají hrubému domácímu produktu. Tomuto měření HDP říkáme výdajová metoda.

19 C + I = HDP C jsou výdaje na spotřebu I jsou výdaje na investice Investicemi zde rozumíme nikoli nákupy aktiv (cenných papírů, pozemků aj.), nýbrž investice firem do fixního kapitálu a do zásob a investice domácností do bytové výstavby.

20 Úspory z HDP

21 HDP je množství statků vyrobených v daném roce.
Nespotřebovaná část HDP se nazývá úspory. S = HDP – C I = HDP – C I = S S jsou úspory, C je spotřeba a I jsou investice.

22 Úspory firem jsou odpisy a nerozdělené zisky.
Úspory domácností zjistíme, když od důchodů domácností odečteme výdaje na spotřebu. Všechny úspory jsou investovány.

23 Veřejný sektor

24 Veřejným sektorem rozumíme stát a obce.
Peněžní toky mezi veřejným sektorem a oběma soukromými jsou v zásadě trojí : daně výdaje na zboží a služby transfery obyvatelstvu

25 a jednak daně z osobních důchodů (daně z příjmu fyzických osob).
Nepřímé daně (daň z přidané hodnoty, spotřební daň) odvádějí firmy do veřejných rozpočtů v okamžiku prodeje zboží. Přímé daně jsou jednak daně ze zisku firem (daně z příjmu právnických osob) a jednak daně z osobních důchodů (daně z příjmu fyzických osob).

26 Veřejné výdaje na zboží a služby jsou nákupy zboží a služeb od soukromého sektoru.
Transfer znamená, že stát či obec někomu vyplácí peníze, aniž by získal jakoukoli protihodnotu.

27 Domácnost ze svých důchodů zaplatí daně a přičte k nim transfery.
Výsledkem je její disponibilní důchod, který použije na spotřebu a úspory. disponibilní důchod domácnosti = důchod domácností – daně + transfery = spotřeba + úspory.

28 Daně snižují výdaje na spotřebu a na investice.
Transfery zvyšují výdaje na spotřebu. Veřejné výdaje na zboží a služby zvyšují agregátní výdaje, protože představují další složku agregátních výdajů vedle spotřeby a investic.

29 C + I + G = HDP C – spotřeba I – investice G – veřejné výdaje na zboží a služby

30 Zahraniční obchod

31 Vývoz znamená příliv poptávky ze zahraničních trhů na český trh.
Zvyšuje agregátní výdaje na našem trhu, a tím zvyšuje náš nominální HDP. Dovoz naopak znamená odliv poptávky z českého trhu na zahraniční trhy. Snižuje agregátní výdaje na našem trhu, a tím snižuje i náš nominální HDP.

32 Rozdíl mezi vývozem a dovozem (Ex – Im) nazýváme čistý vývoz =
C + I + G + (Ex – Im) = HDP Ex je vývoz Im je dovoz Rozdíl mezi vývozem a dovozem (Ex – Im) nazýváme čistý vývoz = zahraničně obchodní bilance. Kladný čistý vývoz zvyšuje agregátní výdaje a tím i nominální HDP.


Stáhnout ppt "Mikroekonomie I Domácí produkt"

Podobné prezentace


Reklamy Google