Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MODEL AS-AD INFLACE V EKONOMICE HYPERINFLACE DEFLACE

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MODEL AS-AD INFLACE V EKONOMICE HYPERINFLACE DEFLACE"— Transkript prezentace:

1 MODEL AS-AD INFLACE V EKONOMICE HYPERINFLACE DEFLACE

2 INFLACE Boj proti inflaci cíl centrálních bank
základní podmínka zdravého vývoje tržních ekonomik ve střednědobém a dlouhodobém horizontu Komplikace pro CB - možné vládní preference krátkodobého charakteru

3 INFLACE – DŮCHODOVÁ VERZE ROVNICE SMĚNY
Dlouhodobější nepřetržitý růst cenové hladiny, který je spojen s nadměrnou emisí peněz a který vede k poklesu kupní síly peněz PŘÍČINY VZNIKU INFLACE Ne každý růst cenové hladiny = inflace M . V = P . Q M…….množství peněz v ekonomice vyjádřené pomocí měnových agregátů V……..průměrná důchodová rychlost oběhu příslušného měnového agregátu P………agregátní cenová hladina Q……..reálný agregátní výstup (důchod)

4 INFLACE M . V nabídka peněz (skutečné množství peněz v oběhu) P . Q poptávka po penězích ( ekonomicky nutné množství peněz v oběhu) %M + %V = %P + %Q % ……. změna v % Dlouhodobější nepřetržitý růst cenové hladiny ( %P > 0)musí být doprovázen jednou ze 3 možností:

5 INFLACE %Q < 0 Dlouhodobější nepřetržitý pokles reálného agregátního výstupu – politicky „neakceptovatelné“, min výskyt %V > 0 Dlouhodobější nepřetržité zrychlování průměrné rychlosti oběhu peněz – technické bariéry %M > 0 Dlouhodobější nepřetržité zvyšování nabídky peněz – nejpravděpodobnější možnost – hovoříme o inflaci

6 POJMY SOUVISEJÍCÍ S INFLACÍ
STAGFLACE – stagnace ekonomického růstu spojená s růstem cenové hladiny HYPERINFLACE – cenová hladina roste rychleji než nadměrná emise peněz SKRYTÁ INFLACE – z důvodu regulace cen se neprojevuje růstem cenové hladiny OTEVŘENÁ INFLACE – projevuje se růstem cenové hladiny MĚNOVÁ ILUZE – iluze o růstu životní úrovně při růstu nominálních mezd

7 POJMY SOUVISEJÍCÍ S INFLACÍ
INFLAČNÍ MEZERA – kladný kvantitativní rozdíl mezi nabídkou peněz a poptávkou po penězích INFLAČNÍ SPIRÁLA – růst cen – růst mezd – další růst cen – další růst mezd CÍLOVANÁ INFLACE – předem stanovená míra inflace INFLAČNÍ JÁDRO – míra inflačního růstu cen

8 NEGATIVNÍ PROJEVY INFLACE
Ne všechny subjekty chápou inflaci jako negativní jev (může jim přinést užitek) Inflace Očekávaná Neočekávaná Redistribuční efekt inflace Část bohatství se přesunuje od některých skupin ekonomických subjektů ve prospěch jiných skupin ekonomických subjektů

9 NEGATIVNÍ PROJEVY INFLACE
Hotovostní úspory Úročené bezhotovostní úspory Cenné papíry s variabilními cenami Cenné papíry s konstantními cenami Variabilní platy Relativně fixní platy Zaměstnavatelé Zaměstnanci Dlužníci Věřitelé Investice do zboží a služeb Peněžní úspory Monopoly a oligopoly Výrobci a obchodníci vystavení konkurenci

10 MODEL AS-AD Model agregátní nabídky a agregátní poptávky
Popisuje proces dosahování makroekonomické rovnováhy Agregátní nabídka Celkové nabízené množství zboží a služeb finální spotřeby v dané ekonomice za určité časové období při různých cenových hladinách Agregátní poptávka Celkové poptávané množství zboží a služeb finální spotřeby v dané ekonomice za určité časové období při různých cenových hladinách

11 MODEL AS-AD Agregátní výstup
Celkové vyrobené množství zboží a služeb konečné spotřeby v příslušné ekonomice za určité časové období Reálný hrubý domácí produkt (ve stálých cenách =cenách základního období) Agregátní cenová hladina Všeobecná úroveň cen v ekonomice Její vývoj je vyjadřován pomocí deflátoru HDP nebo spotřebitelského koše

12 MODEL AS-AD Přímka AS Množina všech kombinací reálné cenové hladiny a agregátního výstupu Vyjadřuje, jaký reálný agregátní výstup jsou subjekty v dané ekonomice ochotny nabízet při dané úrovni agregátní cenové hladiny Zleva doprava roste Přímka AD ……poptávat… Zleva doprava klesá PŘIROZENÝ REÁLNÝ AGREGÁTNÍ VÝSTUP

13 MODEL AS-AD Změny AS a AD, které mají inflační charakter
Nabídková inflace Poptávková inflace

14 FAKTORY NABÍDKOVÉ INFLACE
Růst materiálových nákladů na výrobu Růst mzdových nákladů Růst ziskových přirážek k cenám produkce Znehodnocení domácí měny Centrální banka má omezené možnosti pro protiinflační politiku.

15 POSUNY AD SMĚREM NAHORU
Zvýšení autonomní spotřeby Zvýšení autonomních investic Zvýšení výdajů státního rozpočtu Snížení daní Pokles úrokové míry Zvýšení čistého exportu Zvýšení peněžní nabídky

16 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ AS
Agregátní nabídka v krátkém období Agregátní nabídka v dlouhém období Dlouhé období – časový interval, kdy se promítne růst cen výstupů do růstu cen vstupů Zvyšování výstupu je limitováno dostupnými disponibilními zdroji Každý výstup je současně vstupem P nemůže mít vliv na AS

17 FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ AS
AS v dlouhém období (LAS) ztotožňujeme s pojmem potenciální reálný HDP – potenciální agregátní výstup ekonomiky Změny ve vybavené výrobními faktory Faktory související s intenzitou a produktivitou práce

18 ZMĚNY OČEKÁVÁNÍ 2 základní vzorce chování ekonomických subjektů
ADAPTIVNÍ CHOVÁNÍ Ekonomický subjekt přizpůsobuje své chování trendům v minulém vývoji a předpokládá, že potrvají i do budoucnosti RACIONÁLNÍ CHOVÁNÍ Ekonomický subjekt se nepřizpůsobuje trendům, ale tomu, co se v současnosti zdá být rozumné předpokládat o budoucnosti Na základě všech dostupných informací se rozhodne nejlepším způsobem


Stáhnout ppt "MODEL AS-AD INFLACE V EKONOMICE HYPERINFLACE DEFLACE"

Podobné prezentace


Reklamy Google