Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Agregátní poptávka a nabídka Martina Hedvičáková

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Agregátní poptávka a nabídka Martina Hedvičáková"— Transkript prezentace:

1 Agregátní poptávka a nabídka Martina Hedvičáková 9. - 11. 3. 2009
MAEK1 – CVIČENÍ 5 Agregátní poptávka a nabídka Martina Hedvičáková

2 Cíl cvičení Po procvičení této kapitoly bude znát:
Co je to agregátní poptávka a agregátní nabídka Faktory, které ji ovlivňují Jak délka časového období ovlivňuje AS Jak ovlivňují změny exogenních veličin reálný produkt, zaměstnanost a cenovou hladinu

3 Pojmy k zapamatování Agregátní poptávka Agregátní nabídka
Efekty ovlivňující AD a AS Rovnováha AD a AS (krátkodobá a dlouhodobá)

4 Doplňte tvrzení Pokud roste cenová hladina, množství reálných peněz …………. , což způsobí …………. reálného poptávaného produktu. Na základě přístupu k agregátní nabídce lze rozlišit tři modely: ………… , …………. a …………. . Klesající průběh křivky AD můžeme vysvětlit například pomocí mezinárodního …………. efektu. Grafické vyjádření vztahu mezi množstvím reálného poptávaného produktu a cenovou hladinou se nazývá ……….. …………. křivka. Se zvyšováním cenové hladiny dochází k …………. množství reálného poptávaného produktu. Jestliže se ekonomika nachází pod hranicí svých produkčních možností, zvýšení agregátní poptávky (ceteris paribus, včetně cen vstupů), bude mít za následek …………. cenové hladiny a …………. úrovně reálného produktu.

5 ANO x NE Jakékoliv faktory, které posunou křivku SAS doprava, posunou také křivku LAS doprava. Největší složkou agregátní poptávky jsou výdaje domácností na spotřebu. Jestliže země dosahuje výrazného technologického pokroku (ceteris paribus), dochází k růstu cenové hladiny. V klasickém pojetí má křivka AS v krátkém i dlouhém období vertikální průběh. Čím více je agregátní poptávka citlivá na změnu cenové hladiny, tím je její křivka méně strmá a dopad na agregátní produkt malý.

6 Příklady Pokud ekonomika produkuje výstup odpovídající přirozené míře nezaměstnanosti, jaký vliv na výši tohoto produktu a hladinu cen bude jít zvýšení mzdových nákladů? Graficky ilustrujte. Uvažujme výchozí stav ekonomiky na své dlouhodobé rovnováze. Jestliže se ceny vstupů nemění, ilustrujte graficky efekt růstu kapitálového vybavení tohoto hospodářství. Vysvětlete proč krátkodobá křivka agregátní nabídky (SAS) má kladný sklon a proč je dlouhodobá křivka agregátní nabídky (LAS) vertikální?

7 Testík Tak jak cenová hladina roste, množství reálných peněz
Stoupá, proto agregované poptávané množství statků a služeb roste Stoupá, proto agregované poptávané množství statků a služeb klesá Klesá, takže agregované poptávané množství statků a služeb roste Klesá, takže agregované poptávané množství statků a služeb klesá Které z následujících tvrzení nejlépe charakterizuje agregátní ekonomiku? Příjmy = Výdaje, které však nejsou vždy rovny GDP Příjmy = GDP, ale výdaje jsou obyčejně menší než příjmy Příjmy = Výdaje = GDP Příjmy = Výdaje = GDP, pokud zde neexistuje vláda nebo zahraniční obchod

8 Testík Snížení mezd posune Makroekonomická rovnováha nastává, když
Obě křivky (SAS a LAS) dolů Obě křivky (SAS a LAS) nahoru SAS dolů a LAS se nezmění LAS dolů, ale SAS se nezmění Makroekonomická rovnováha nastává, když Ekonomika je ve stavu plné zaměstnanosti Ekonomika vyrábí na hranici svých fyzických výrobních kapacit Křivka AD protíná křivku SAS v její vertikální části Množství poptávaného reálného GDP je rovné nabízenému množství reálného GDP

9 Řešení Tvrzení: Pravdivost výroků: N, P, N, P, N Správná odpověď:
klesá, snížení klasický, keynesiánský a neokeynesiánský substitučního agregátní poptávková, poklesu růst, zvýšení Pravdivost výroků: N, P, N, P, N Správná odpověď: 1) d 2) c 3) c 4) d

10 Vyjádřete graficky vliv na AD:
A) snížení úrokové sazby B) snížení sazby důchodové daně C) pokles cen akcií D) pokles populace

11 Vliv v KO na AS - graficky
A) růst cen ropy na světových trzích B) Katastrofální sucho postihující danou zemi C) příliv pracovní síly ze zahraničí C) Zvýšení dovozních cel Použijte rostoucí křivku AS

12 Tvorba cen statků konstantní přirážkou ke mzdovým nákladům. Vývoj cen?
A) nominální mzdové sazby i produktivita práce budou fixní B) nominální mzdové sazby jsou fixní, produktivita práce klesá C) obě veličiny rostou

13 Graficky znázorněte chování AS
A) podle klasického přístupu v KO a vyjádřete vliv poklesu produktivity VF B) dle keynesiánského přístupu v DlO a vyjádřete vliv růstu disponibilního množství pracovníků

14 Přepokládejme extrémní keynesíánskou verzi chování AS
Přepokládejme extrémní keynesíánskou verzi chování AS. Jaký bude vývoj dle poklesu AD? A) zaměstnanost B) reálný produkt C) cenová hladina

15 Uvažujeme eko s měnící se AD (např. vlivem měnové politiky), kt
Uvažujeme eko s měnící se AD (např. vlivem měnové politiky), kt. Dlouhodobě roste (AS beze změny). Jak se růst projeví ve vývoji? A) zaměstnanosti B) reálného produktu C) cenové hladiny 1) dle názoru monetaristů 2) dle keynesiánských ekonomů?

16 Pigouův efekt vyjadřuje vztah mezi:
Investicemi a úrokovou sazbou Exportem a měnových kursem Volbami a hospodářskými cykly Vládními nákupy a vývojem produktu Žádná z nabídek

17 Otázky k přemýšlení Jak se bude (přibližně) vyvíjet nominální HDP, jestliže peněžní zásoba vzroste o 10 % a rychlost oběhu peněz poklesne o 15 %?

18 Literatura: Provazníková, R.-Volejníková, J.: Makroekonomie – cvičebnice (pro základní a středně pokročilý kurz). Slaný, Melandrium 1998 Pavelka, T.: Makroekonomie – základní kurz, 2. aktualizované vydání, Vysoká škola ekonomie a managementu, 2007


Stáhnout ppt "Agregátní poptávka a nabídka Martina Hedvičáková"

Podobné prezentace


Reklamy Google