Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Agregátní poptávka a nabídka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Agregátní poptávka a nabídka"— Transkript prezentace:

1 Agregátní poptávka a nabídka
Agregátní = celková

2 Agregátní poptávka (AD)
Agregátní poptávka (AD) – je celkové neboli agregátní množství produktu, které bude při dané úrovni cen dobrovolně nakoupeno. AD jsou celkové výdaje ve všech výrobních sektorech na spotřebu, na soukromé investice, na vládní nákupy statků a služeb a čisté vývozy.

3 Faktory určující křivku AD
Spotřeba (C) je primárně určena osobním disponibilním důchodem (osobní důchod po zaplacení daní) a bohatstvím spotřebitelů. Roste-li cenová hladina, klesá i spotřeba, protože klesá reálný důchod i bohatství. Investice (I) jsou určeny následujícími faktory: výše produktu, kapitálové náklady (určené daňovou politikou, úrokovými sazbami apod.) a budoucí očekávání investorů. Výši investic nejvíce ovlivňuje monetární politika. Vládní výdaje na statky a služby (G) – jejich výše je určena pouze rozhodnutími vlády o výdajích. Čisté vývozy (X) – jsou určeny rozdílem výše vývozů a výše dovozů.

4 Vnitřní faktory vlivu na AD
monetární politika – zvýšení nabídky peněz snižuje úrokovou sazbu a uvolňuje úvěrové podmínky, což má za následek vyšší úroveň investic a spotřeby statků dlouhodobého užití. fiskální politika – vyšší výdaje na nákup statků a služeb přímo zvyšují celkové výdaje a snížení daní má za následek zvýšení disponibilního důchodu a tím i zvýšení výdajů na spotřebu.

5 Vnější faktory vlivu na AD
očekávání a podnikatelská důvěra – vyšší důvěra způsobuje, že podniky očekávají vyšší zisky, a tím zvyšují investice. zahraniční poptávka – hospodářská konjunktura v zahraničí vede k růstu čistých vývozů a naopak krize v zahraničí vede k poklesu vývozů. hodnoty aktiv – zvyšování hodnoty aktiv vede k růstu bohatství některých spotřebitelů, a tím i k růstu jejich spotřeby. Toto zvýšení mže také vést ke snížení kapitálových nákladů, a tím ke zvýšení investic. demografické změny – vyšší počet obyvatelstva zvyšuje spotřebu i poptávku po investicích.

6 Agregátní nabídka (AS)
Agregátní nabídka (AS) – je celkový národní produkt, který podniky vyrobí a prodají v průběhu určitého období. Křivka AS ukazuje výši reálného produktu, které bude dosaženo při kterékoli možné cenové hladině.

7 AS závisí na dvou faktorech
na potenciálním produktu – potenciální HDP představuje dlouhodobě udržitelnou kapacitu ekonomiky neboli produkt při plné zaměstnanosti. Dochází ke dvěma efektům: a) při vzrůstu potenciálního produktu dochází k posunu celé křivky AS doprava a b) vyšší výrobní náklady při nezměněném potencionálním produktu posunují křivku AS vzhůru. na chování mezd a cen – křivka AS pod potenciálním produktem je poměrně plochá proto, že ceny a mzdy jsou nepružné, je-li GNP nižší než potenciální produkt. Naopak je-li GNP vyšší než potenciální produkt, začnou ceny a mzdy rychle růst a křivka AS nad potenciálním produktem se stáčí prudce nahoru. Tento efekt je zapříčiněn tím, že v krátkém období je nabídka některých nákladových položek nepružná (např. mzdy, nájem budov, pozemků apod.).

8 Ekonomická rovnováha a nerovnováha
Rovnováha nebo nerovnováha ekonomiky je určena vzájemným působením agregátní nabídky a poptávky. Celková makroekonomická rovnováha určující agregátní cenu i produkt je dosažena tam, kde se křivky agregátní nabídky a agregátní poptávky protínají.


Stáhnout ppt "Agregátní poptávka a nabídka"

Podobné prezentace


Reklamy Google