Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Cvičení 3 – Spotřeba, úspory, investice

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Cvičení 3 – Spotřeba, úspory, investice"— Transkript prezentace:

1 Cvičení 3 – Spotřeba, úspory, investice
Makroekonomie I Cvičení 3 – Spotřeba, úspory, investice

2 Otázky na dnešní cvičení Spotřeba, úspory, investice
Spotřeba, spotřební funkce, úsporová funkce Investice (plánované, neplánované), investiční funkce Rovnovážný HDP v dvousektorové ekonomice Rovnovážný HDP ve třísektorové ekonomice Rovnovážný HDP ve čtyřsektorové ekonomice

3 MAEK1 – Cvičení 3 Podíl spotřeby na disponibilním důchodu se s růstem důchodu: Zvyšuje Nemění Násobí Snižuje

4 MAEK1 – Cvičení 3 Podíl spotřeby na disponibilním důchodu se s růstem důchodu: Zvyšuje Nemění Násobí Snižuje

5 MAEK1 – Cvičení 3 Co z následujícího by motivovalo domácnosti ke zvýšení úspor? Snížení disponibilního důchodu Zvýšení úrokových měr Snížení „trpělivosti“ Zvýšení očekávaného budoucího důchodu

6 MAEK1 – Cvičení 3 Co z následujícího by motivovalo domácnosti ke zvýšení úspor? Snížení disponibilního důchodu Zvýšení úrokových měr Snížení „trpělivosti“ Zvýšení očekávaného budoucího důchodu

7 MAEK1 – Cvičení 3 Předpokládejme domácnost s měsíčním disponibilním důchodem Kč. Pokud domácnost vynaloží na spotřebu 9000 Kč: Mezní sklon ke spotřebě je 0,7 Mezní sklon ke spotřebě je 0,25 Průměrný sklon ke spotřebě je 1,6 Průměrný sklon ke spotřebě je 0,6

8 MAEK1 – Cvičení 3 Předpokládejme domácnost s měsíčním disponibilním důchodem Kč. Pokud domácnost vynaloží na spotřebu 9000 Kč: Mezní sklon ke spotřebě je 0,7 Mezní sklon ke spotřebě je 0,25 Průměrný sklon ke spotřebě je 1,6 Průměrný sklon ke spotřebě je 0,6

9 MAEK1 – Cvičení 3 Část poslední koruny z disponibilního důchodu, kterou uspoříme, nazýváme: Mezní sklon ke spotřebě Mezní sklon k úsporám Průměrný sklon k úsporám Mezní míra zdanění

10 MAEK1 – Cvičení 3 Část poslední koruny z disponibilního důchodu, kterou uspoříme, nazýváme: Mezní sklon ke spotřebě Mezní sklon k úsporám Průměrný sklon k úsporám Mezní míra zdanění

11 MAEK1 – Cvičení 3 Sklon spotřební funkce je rovný: APC APS „c“ „s“

12 MAEK1 – Cvičení 3 Sklon spotřební funkce je rovný: APC APS „c“ „s“

13 MAEK1 – Cvičení 3 Agregovaná spotřební funkce vyjadřuje vztah mezi celkovými reálnými spotřebními výdaji a: Reálným GDP Cenovou hladinou Disponibilním důchodem Úrokovou mírou

14 MAEK1 – Cvičení 3 Agregovaná spotřební funkce vyjadřuje vztah mezi celkovými reálnými spotřebními výdaji a: Reálným GDP Cenovou hladinou Disponibilním důchodem Úrokovou mírou

15 MAEK1 – Cvičení 3 Sklon úsporové funkce je rovný: APC APS „c“ „s“

16 MAEK1 – Cvičení 3 Sklon úsporové funkce je rovný: APC APS „c“ „s“

17 MAEK1 – Cvičení 3 Křivka investiční poptávky vyjadřuje vztah mezi úrovní zamýšlených investic a: Disponibilním důchodem Reálnou úrokovou mírou Očekáváním budoucích zisků Reálným GDP

18 MAEK1 – Cvičení 3 Křivka investiční poptávky vyjadřuje vztah mezi úrovní zamýšlených investic a: Disponibilním důchodem Reálnou úrokovou mírou Očekáváním budoucích zisků Reálným GDP

19 MAEK1 – Cvičení 3 Při rovnovážném HDP lze říci, že neplánované investice jsou: vždy kladné vždy nulové vždy záporné nelze jednoznačně určit, která z následujících možností je správná

20 MAEK1 – Cvičení 3 Při rovnovážném HDP lze říci, že neplánované investice jsou: vždy kladné vždy nulové vždy záporné nelze jednoznačně určit, která z následujících možností je správná

21 MAEK1 – Cvičení 3 Růst autonomních daní povede za jinak stejných podmínek: k poklesu rovnovážného HDP rovnovážný HDP se nezmění k růstu rovnovážného HDP nelze jednoznačně určit dopad na rovnovážný HDP

22 MAEK1 – Cvičení 3 Růst autonomních daní povede za jinak stejných podmínek: k poklesu rovnovážného HDP rovnovážný HDP se nezmění k růstu rovnovážného HDP nelze jednoznačně určit dopad na rovnovážný HDP

23 MAEK1 – Cvičení 3 Představte si, že parlament schválí zpřísnění vyplácení podpor v nezaměstnanosti a ostatních sociálních dávek. Jaký dopad to bude mít na spotřební funkci?

24 MAEK1 – Cvičení 3 Představte si, že parlament schválí návrh na snížení daní z příjmu právnických osob. Jaký dopad můžeme v tomto případě očekávat u naší funkce investic?

25 MAEK1 – Cvičení 3 Uvažujme model dvousektorové ekonomiky, která:
Úkoly: Jaká je rovnice keynesovské spotřební funkce? Určete úroveň rovnovážné produkce. Jak se změní rovnovážný důchod v případě, že investice vzrostou o 120? Jaká je úroveň indukované spotřeby? Zakreslete rovnováhu z bodu 2. a její změnu z bodu 3. Zakreslete rovnováhu v případě bodu 2. pomocí vyrovnání úspor a investic. s 0,3 Ca 200 I 550

26 MAEK1 – Cvičení 3 Uvažujme model třísektorové ekonomiky, která:
C = ,75YD TA = ,3Y Úkoly: Napište funkci autonomních výdajů (A) a zjistěte jejich výši. Zjistěte rovnovážný důchod. Zjistěte změnu rovnovážného důchodu při růstu TAa o 50. Zjistěte změnu rovnovážného důchodu při růstu G o 50. Znázorněte rovnováhu v případě 2. a její změny vzhledem k otázkám 3 a 4. TR 100 G 300 I 400

27 MAEK1 – Cvičení 3 Uvažujme model čtyřsektorové ekonomiky, která:
Úkoly: Určete úroveň rovnovážné produkce. Určete změnu rovnovážné produkce při současném růstu exportů o 100, poklesu TR o 100 a růstu G o 50. Určete funkci čistých exportů a zakreslete ji. Kdy jsou čisté exporty nulové? Určete funkci rozpočtového salda a zakreslete ji. Kdy je rozpočet vyrovnaný? TAa 300 TR 100 X 500 Ma 200 Ca I G t 0,3 m 0,15 s 0,2

28 Otázky na příští cvičení Agregátní poptávka a nabídka
Agregátní nabídka a potenciální produkt Šoky ze strany poptávky Šoky ze strany nabídky

29 Děkuji Vám za pozornost
Ing. Veronika Mazalová, Ph.D.


Stáhnout ppt "Cvičení 3 – Spotřeba, úspory, investice"

Podobné prezentace


Reklamy Google