Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Územní dimenze a priority Olomouckého kraje

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Územní dimenze a priority Olomouckého kraje"— Transkript prezentace:

1 Územní dimenze a priority Olomouckého kraje
Mgr. Arnošt Marks, PhD. Olomouc, 18, září 2012 Cíl presentace: Představit názor OK4EU na územní dimenzi potřeb pro kohezní politiku po roce 2013 s ohledem na fakta známá z úrovně EU, ČR (MMR) a OK

2 Východiska Stagnace a dlouhodobý relativní pokles OK
Ekonomika OK representovaná HDP je relativně velmi slabá a kraj vykazuje dlouhodobou stagnaci přerušenou pouze velmi slabou konjunkturou v letech mimořádného ekonomického růstu. Kohezní politika po roce 2014 a politika regionálního rozvoje tak představuje poslední šanci využít vnějších veřejných zdrojů k nastartování změn a dlouhodobého růstu regionu Zdroj: Studie Socioekonomická analýza Olomouckého kraje; Berman Group 2010

3 Východiska Dva grafy ze Studie OK ukazují územní členění problémů a ukazují, že nejde o jednoduchou šachovnici pouze slabých a pouze silných území v OK. Např. některá místa s relativně vysokou nezaměstnaností jsou zároveň místy/městy s růstovým potenciálem (Uničov, Šternberk apod.). Významná ekonomická silná místa a města nejsou zároveň prosta problémů a jsou relativně strukturálně slabá – což ukazuje celorepublikové srovnání na následujícím slidu. Zdroj: Studie Socioekonomická analýza Olomouckého kraje; Berman Group 2010

4 Území ORP sociálně ekonomický potenciál
Detailní pohled na studii Ústavu pro územní rozvoj na objednávku MMR ukazuje OK v kontextu ČR a jasně podporuje úvahy o slabé síle celého souvisejícího území bez existence silného tahouna v okolí OK (jako např Brna či Prahy pro jiné obce v ČR).

5 Obce sociálně ekonomický potenciál
Detailní pohled na úrovni obcí podle stejné studie ukazuje na významnou další diferenciaci a na potřebu podpořit např. i obce na severu kraje, které jsou možným zdrojem dlouhodobého růstu podobně jako okolí města Olomouce.

6 Současná absorpce VaV Mapka získaná ze zdrojů monitorovacího systému pro SF v současném období ukazuje potenciální silnou roli města Olomouce jako centra vědy a výzkumu, které patří mezi několik málo takových míst v ČR a skýtá dlouhodobý potenciál k růstu a prosperitě. Zdroj: MSSF, vlastní výpočty

7 Pohledy na území ČR: SRR člení území Aglomerace
Regionální centra a jejich zázemí Stabilizovaná území Periferní území Území ORP ukazatele Hrubý domácí produkt (průměr ,2011) – vlastní výpočty Míra nezaměstnanosti (průměr za poslední tři roky) – zdroj ČSÚ, vlastní dopočty Daňová výtěžnost obcí – zdroj M Podpora v hmotné nouzi /příspěvek na živobytí, bydlení, mimořádná okamžitá pomoc/ – , zdroj MPSV Migrační saldo – průměr – zdroj ČSÚ, vlastní dopočty Index regionální konkurenceschopnosti – zdroj SRR/analytická část, vlastní výpočty Kraje Analýzy a Program rozvoje kraje (mapky v úvodu) Model konkurenceschopnosti Socio ekonomická analýza OK 2010 Analýza a pohled na úroveň Území OPÚ (čili správní obvod ORP)

8 Shrnutí východisek: Olomoucký kraj dlouhodobě stagnuje
Slabý ekonomický rozvoj Uzavřenost ekonomiky Vysoká nezaměstnanost Nízké investice a rekordně nízké zahraniční investice (PZI/osobu 14. místo v ČR) Relativně nízká produktivita Relativně vysoký odliv lidských zdrojů Území kraje je významně diferencováno Detailní členění na obvody ORP či na obce je potřebné pro pochopení územní dimenze Města a obvody ORP s některými indikátory Existuje rozsáhlé území s positivními rozvojovými charakteristikami, často jde o území s relativně vysokou nezaměstnaností

9 Positivní rysy vývoje - příležitosti
Existují rozvíjející se území a města v regionu Existují významné a funkční podniky v území regionu Významná činnost VŠ a VaV Technologické podniky v kraji Velký potenciál k produktivním investicím

10 Doporučení a požadavky EU
Dokumenty EU2020 Návrhy nařízení Doporučení: Koncentrace --- zúžený počet priorit na stát a na území Soustředění na prorůstové aktivity Důraz na uzemní přístup ---- dlouhodobé řízení intervencí v území Integrované přístupy (synergie mezi politikami resortů) 11 tematických cílů EU, Doporučené indikátory za účelem průběžného řízení

11 Možné indikátory dle Socio ekonomické analýzy OK 2010
Ekonomický rozvoj Míra zaměstnanosti Hrubá přidaná hodnota na pracovníka (produktivita) Dlouhodobý vývoj a zvyšování výkonnosti v aglomeraci a větších městech Soukromé výdaje na VaV Exportní schopnosti PZI na pracovníka

12 Výsledný přístup pro OK
Rozdělit na tři typy území (po dohodě s MMR) Soustředit se na dlouhodobé prorůstové aktivity Aglomerace Olomouce a další vybraná města - síť území s aktuálním růstovým potenciálem Stabilizovaná centra Nejvíce postižená území

13 Územní priority OK Aglomerace Olomouce a další vybraná města - síť území s aktuálním růstovým potenciálem Všestranná podpora podnikatelského sektoru Role VaV Podmínky pro investice včetně PZI Lidské zdroje – optimalizace školství

14 Územní priority OK Stabilizovaná centra propojit s aglomerací OL
Plošná podpora podnikání Selektivní podpora oborů s technologickým a rozvojovým potenciálem Další podpora vzdělávání a stabilizace LZ Sociální služby na limitaci sociálních problémů Nejvíce postižená území Koordinace základních veřejných investic a služeb na správního území obvodu ORP Stabilizace trhu práce Všestranná jednoduchá podpora lokálních zaměstnavatelů

15 Shrnutí priorit OK Opatření musí být:
Jednoduchá, srozumitelná pro podnikatele Dlouhodobá a komplexní pro rozvojové obory Soustřděná na stabilizace LZ Integrovaný přístup k územím a systematické průběžné hodnocení

16 Děkuji za pozornost. Mgr. Arnošt Marks, PhD. Olomouc, 18, září 2012


Stáhnout ppt "Územní dimenze a priority Olomouckého kraje"

Podobné prezentace


Reklamy Google