Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

1 Vliv ekonomické krize na spotřebu energie a na energetické trhy Ing. Ladislav Pelcl, VUPEK-ECONOMY, s.r.o. Hornická společnost podkrušnohorské oblasti.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "1 Vliv ekonomické krize na spotřebu energie a na energetické trhy Ing. Ladislav Pelcl, VUPEK-ECONOMY, s.r.o. Hornická společnost podkrušnohorské oblasti."— Transkript prezentace:

1 1 Vliv ekonomické krize na spotřebu energie a na energetické trhy Ing. Ladislav Pelcl, VUPEK-ECONOMY, s.r.o. Hornická společnost podkrušnohorské oblasti Seminář Most, 22.11.2011

2 2 Vliv ekonomické krize na spotřebu energie a na energetické trhy  Vývoj ekonomiky a potřeby zdrojů energie  Bilance spotřeby prvotních energetických zdrojů a konečné spotřeby energie  Vliv ek. krize na spotřebu elektřiny a ES ČR  Vliv ek. krize na spotřebu zemního plynu a na plynárenství  Vliv ek. krize na spotřebu uhlí a na trh hnědého uhlí

3 3 Vývoj ekonomiky a potřeby zdrojů energie 2009 – pokles HDP o 4,2%, prům.výroby o 13,2% 2010 – nárůst HDP o 2,2%, prům. výroby o 10%

4 4 Vývoj ekonomiky a potřeby zdrojů energie  Ekonomika ČR prošla v posledním čtvrtletí 2008 a 1. pololetí 2009 ek. krizí, nejhlubší v novodobé historii ČR. Ani v roce 2011 se nedostane na předkrizovou úroveň.  Příčina byly vnější do ČR se přenesly přes zahr. obchod.  Ek. turbulence neskončily, signály začínajícího nového poklesu.  Hledání východisek bude složitější, ve hře je řada principů fungování ES a Eurozóny.

5 5 Bilance spotřeby prvotních energetických zdrojů a konečné spotřeby energie 2009 – pokles spotřeby PEZ o 4,5%, 2010 – ČSÚ ? (podle MPO nárůst o 4,5%)

6 6 Bilance spotřeby prvotních energetických zdrojů a konečné spotřeby energie 2009 – pokles spotřeby KSE o 6,6% 2010 – ČSÚ ?

7 7 Vliv ek. krize na spotřebu elektřiny a ES ČR 2009 – pokles btto spotřeby EE o 4,8%, VO o 9,1%, MOP o 0,8%, MOD o 0,1% 2010 – nárůst btto spotřeby EE o 3,4%, VO o 5,1%, MOP o 0,9%, MOD o 2,3%

8 8 Vliv ek. krize na spotřebu elektřiny a ES ČR 2009 – podíl HU na výrobě elektřiny: 40,7 TWh, 49,1% 2010 – podíl HU na výrobě elektřiny: 40,9 TWh, 47,3%

9 9 Vliv ek. krize na spotřebu elektřiny a ES ČR 2010 – boom ve výstavbě FVE Stále nejasný způsob obnovy dožívajících parních elektráren

10 10 Vliv ek. krize na spotřebu elektřiny a ES ČR 2010 – výroba elektřiny z OZE 5,9 TWh Nejvíce z vody (2,8 TWh), nejrychlejší růst z FVE (bude přes 2 TWh, do září 1,8)

11 11 Vliv ek. krize na spotřebu elektřiny a ES ČR

12 12 Vliv ek. krize na spotřebu elektřiny a ES ČR  Spotřeba EE po roce 2000 trvale rostla, zlom nastal v roce 2009 (pokles o 4,8%, největší u VO).  V roce 2010 spotřeba vzrostla, spotřebu 2008 nepřekročila.  Výrobu elektřiny ovlivňuje stále úspěšný ZO a export EE.  V roce 2010 zpomalení spotřeby EE (leden až září nárůst jen 0,2 – 0,5 %). Projekce spotřeby EE na výkyv spotřeby reagují.

13 13 Vliv ek. krize na spotřebu zemního plynu a na plynárenství 2009 – pokles spotřeby ZP o 524 mil m3, o 6%, v tom VO o 14% 2010 – nárůst spotřeby ZP o 819 mil m3, o 4%, o 10%, v tom VO o 9,5% 2011 – leden – září spotřeba ZP zatím ještě nižší než v roce 2009

14 14 Vliv ek. krize na spotřebu zemního plynu a na plynárenství

15 15 Vliv ek. krize na potřebu dodávkového tepla Výroba dodávkového tepla klesá, ročně průměrně o 2,2% Vsázka HU na výrobu tepla klesá nejpomaleji (o 1%) a podíl HU na výrobě tepla roste (v roce 2009 43,6%)

16 16 Vliv ek. krize na spotřebu uhlí a na trh hnědého uhlí

17 17 Vliv ek. krize na spotřebu uhlí a na trh hnědého uhlí

18 18 Vliv ek. krize na spotřebu uhlí a na trh hnědého uhlí

19 19 Vliv ek. krize na spotřebu uhlí a na trh hnědého uhlí  ČU prošlo v roce 2009 ze všech energetických oborů nejsložitějším vývojem, zvlášť složitým u UVPK. Důvodem byl dramatický pokles produkce hutnictví a ocelářství ve světě, v Evropě i v ČR, který snížil potřebu, výrobu a prodej UVPK a koksu.  Celková produkce ČU dosáhla 11 mil. tun, což bylo o 1,5 mil. tun (o 12,7 %) méně než v roce 2008. Produkce UVPK se snížila o 1,6 mil tun (o 21,4 %). Ještě větší byl propad produkce koksu, o 1,1 mil. tun (o 33,2 %). Produkce ČUE naopak mírně vzrostla.  V roce 2010 došlo na trhu UVPK, k uklidnění situace, které pokračuje i v roce 2011. I přes nižší produkci UVPK je vývoj v 1. pololetí roku 2011 hodnocen kladně, v souvislosti s resuscitací hutnictví a ocelářství ve světě a v Evropě, která zvýšila ceny UVPK a koksu a snížila jejich stavy na skládkách.  Ale trh UVPK je více proměnlivý než trh ČUE a nelze vyloučit opakovaní poklesu hutnictví v rámci očekávané recidivy recese, což signalizuje již pokles cen UVPK.

20 20 Vliv ek. krize na spotřebu uhlí a na trh hnědého uhlí  Na výrobu elektřiny se v ČR spotřebovává 75 % vytěženého HU, které se na celkové btto výrobě elektřiny v roce 2010 podílelo 48 %. Na výrobu centrálně vyráběného tepla se spotřebovává 15 % vytěženého hnědého uhlí a podíl HU na výrobě dodávkového tepla činí cca 40 %. Vliv ekonomické krize se na trhu HU projevil. prostřednictvím snížení obou těchto hlavních směrů užití HU.  Produkce hnědého uhlí v roce 2009 dosáhla výše 45 294 tis. tun a meziročně klesla o 2 225 tis. tun, tj. o 4,7 %. V tom průmyslové druhy klesly o 1 898 tis. tun (o 4,3 %), tříděné HU o 172 tis. tun (o 6,1 %). Propad byl úměrný poklesu výroby EE z HU.  V roce 2010 produkce celkem 44 025 tis.tun (pokles o 1 269 tis. tun), v tom průmyslové HU 41 160 tis. tun (pokles o 1 224 tis. tun). Vliv vytěsňování HU ve výrobě elektřiny (jádro, OZE).  V roce 2011 za 3. čtvrtletí roku 34 275 tis. tun (nárůst o 2 201 tis. tun). Vliv vyšších vývozů elektřiny.

21 21 Vývoj emisí základních škodlivin

22 22 Vývoj emisí skleníkových plynů

23 23 Celkové zhodnocení vlivu ek. krize na energetické hospodářství ČR  Ekonomická krize (2008 – 2009) se v EH ČR projevila, ale v jednotlivých energetických oborech diferencovaně,  K největšímu propadu produkce došlo v roce 2009. U UVPK o 21%, ve výrobě koksu o 33%. Pokles spotřeby ZP o 6%, produkce HU se snížila o 4,7%. Spotřeba elektřiny o 4,8%, výroba elektřiny o 1,5%.  V roce 2010 došlo k obnovení růstu spotřeby a výroby elektřiny, spotřeby ZP, i produkce ČU. Spotřeba HU ale opět klesla (vliv změn ve struktuře výroby EE.  V roce 2011 signály recidivy krize - stagnace HDP, stagnace spotřeby EE, pokles spotřeby ZP, klesající ceny ČU.  HU naopak zvyšuje svou produkci.

24 24 Děkuji za pozornost Ing. Ladislav Pelcl VUPEK – ECONOMY, s.r.o. Praha pelcl@vupek.cz www.vupek.cz


Stáhnout ppt "1 Vliv ekonomické krize na spotřebu energie a na energetické trhy Ing. Ladislav Pelcl, VUPEK-ECONOMY, s.r.o. Hornická společnost podkrušnohorské oblasti."

Podobné prezentace


Reklamy Google