Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department Nová evropská energetická legislativa Cíle a opatření „energetického balíčku“ Ladislav Pazdera.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " 2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department Nová evropská energetická legislativa Cíle a opatření „energetického balíčku“ Ladislav Pazdera."— Transkript prezentace:

1  2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department Nová evropská energetická legislativa Cíle a opatření „energetického balíčku“ Ladislav Pazdera Ministerstvo průmyslu a obchodu Konference AEM Září 2007 - Brno

2  2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department  Vývoj liberalizace trhu s energiemi  Reakce evropské komise  Obsah energetického balíčku  Priority České republiky Obsah

3  2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department  Od roku 2007 liberalizovány trhy s elektřinou a plynem  Součástí liberalizace je právní unbundling obchodu s elektřinou  V relativně krátkém čase bylo zásadně změněno legislativní prostředí  Rozvíjí se různé formy obchodování s elektřinou  Jednotný trh neexistuje  Ceny v regionu „určují“ dominantní dodavatelé  Regulační úřady mají nejednotné kompetence  Otevření trhu nepřineslo lepší ceny pro konečné zákazníky Liberalizace neumí řešit zásadní negativum evropské energetiky Budování infrastruktury neodpovídá růstu poptávky po energiích

4  2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department Ceny elektřiny Vývoj od roku 1998 ZDROJ : Dopadová studie Evropské komise

5  2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department Ceny elektřiny Meziroční nárůst

6  2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department Ceny elektřiny v ČR Průmysl

7  2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department Ceny elektřiny v ČR Domácnosti

8  2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department Koncentrace národních trhů Podíly dominantních výrobců elektřiny právní oddělení přenosuvlastnické oddělení přenosu

9  2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department Výchozí vize energetického balíčku Nedostatečná integrace trhů Evropská komise v zásadě označuje jako negativní:  dominantní postavení velkých energetických společností  neharmonizované legislativní prostředí Řešení zahrnuje:  Nucené rozdělování velkých společností (unbundling přenosu)  Harmonizace regulačních postupů  Posílení regulace na úrovni EU Vertikální integrace Netransparentnost (podmínky alokace přenosových a skladovacích kapacit) Nedostatečná motivace pro vstup a investice na nových trzích Nedostatečná spolupráce přenosových soustav Konečný zákazník nemá faktickou možnost výběru

10  2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department Energetický balíček co obsahuje…  Novelizace směrnic o trzích s elektřinou a plynem  Novelizace nařízení o přeshraničních přenosech elektřiny a přístupu k plynárenským sítím unbundling přenosových soustav Ustavení ISO (nezávislý operátor soustavy), který musí být právně i manažersky oddělen, vlastnicky však může zůstat integrován, ISO musí být certifikován státem a v případě společností ze třetích zemí schválen Evropskou komisí ustavení jediné regulační autority a vymezení pravomocí Každý stát určí jednu organizaci, která musí být rozpočtově nezávislá s managemtem jmenovaným nejméně na 5 let, pravomoci jsou definované velmi obecně, účinnost bude záležet na aktivitách evropské regulační agentury Evropská síť operátorů přenosových soustav s elektřinou/plynem Nezávislí operátoři přenosových soustav budou sdruženi na úrovni EU za účelem tvorby jednotných pravidel pro přístup k sítím, kompenzace za přeshraniční přenosy a plánování investic

11  2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department Energetický balíček EU Regulatory Agency  Součástí snahy o harmonizaci regulatorních mechanismů má být nová instituce (40 – 50 pracovníků) s převážně odborným zaměřením bez významných rozhodovacích kompetencí  Má být zachován status ERGEGu (sdružení evropských regulátorů)  Status a kompetence agentury jsou popsány v návrhu nařízení, kterým má být agentura zřízena kompetence Agentura má především vyjadřovací pravomoci ve vztahu k regulátorům, ISO a komisi. Vyjadřování se týká především činnsti operátorů přenosových soustav (vyjadřování ke kodexům, podmínkám připojení, investičním plánům apod,). Agentura má mít rozhodovací pravomoc v otázkách regulačních podmínek při mezistátním propojování sítí. struktura administrative board – 12 členů jmenovaných komisí a radou (členskými státy) ředitel agentury – výkonné pravomoci pro operativní rozhodování, jmenován adm. boardem regulatory board - po jednom zástupci z regulačního úřadu z každého členského státu appeal board – nezávislý orgán složený ze zástupců národních regulačních úřadů

12  2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department Energetický balíček Priority ČR  ČR byla a je principielně proti vlastnickému unbundlingu nedostatečné fungování trhu není primárně způsobeno dominantním postavením některých firem, ale nedostatečnou infrastrukturou jedná se o komplikovaný proces nuceného prodeje obrovských majetků bez garance pozitivních přínosů  ČR podporuje harmonizaci regulačních postupů jako základní nedostatek současného stavu vidíme nedostatečné propojení soustav (kapacitně i z hlediska regulace a administrativy a koordinace), toto může změnit pouze jednotná regulace  ČR podporuje přímá řešení koordinace TSO Systém navrhovaný evropskou komisí je z hlediska kompetencí komplikovaný a není jednoznačně zřejmé, zda bude účinný (ERGEG, Regulatory Agency, sdružení nezávislých operátorů…)

13  2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt " 2007 Ministry of Industry and Trade, Energy Department Nová evropská energetická legislativa Cíle a opatření „energetického balíčku“ Ladislav Pazdera."

Podobné prezentace


Reklamy Google