Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Manažerské funkce a činnosti

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Manažerské funkce a činnosti"— Transkript prezentace:

1 Manažerské funkce a činnosti
©Gymnázium Hranice, Zborovská 293 Projekt: Svět práce v každodenním životě Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/ Manažerské funkce a činnosti Aktivita č.2: Podnikání a právo Prezentace č. 18 Autor: Jiří Lysák

2 Manažerské funkce ( činnosti, aktivity )
Jsou úlohy, které vedoucí pracovník v procesu své řídící práce řeší Funkce manažera se třídí na plánování, organizování, výběr a rozmístění pracovníků (personální zajištění ), vedení lidí a kontrolu 1

3 PLÁNOVÁNÍ Proces, ve kterém manažer formuluje cíl a cesty k jeho dosažení Tvorba cílů je záležitostí dialogu vrcholového vedení s představiteli nižších úrovní tak, aby se odstranily případné rozpory a zajistila se reálná možnost jejich plnění

4 Z HLEDISKA ČASOVÉHO HORIZONTU Z HLEDISKA ÚROVNĚ ROZHODOVACÍHO PROCESU
TYPY PLÁNŮ Z HLEDISKA ČASOVÉHO HORIZONTU Z HLEDISKA ÚROVNĚ ROZHODOVACÍHO PROCESU Strategické plánování – dlouhodobé, s časovým horizontem nad 3 roky Taktické plánování – časový horizont 1-3 roky Operativní plánování – krátkodobé, do 1 roku

5 ORGANIZOVÁNÍ Spočívá v budování prováděcí organizační struktury, která vytváří vhodné prostředí pro efektivní spolupráci jednotlivců a skupin při dosahování stanovených cílů 2

6 ORGANIZACE MÁ ZAJISTIT
Musí být jasné, kdo a co má dělat, kdo je odpovědný za výsledky Aby byly odstraněny organizační překážky při uskutečňování plánovaných činností Aby existovaly rozhodovací a komunikační sítě nezbytné k řešení očekávaných problémů

7 PERSONÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ Personalistika je proces získávání potřebných a schopných pracovníků Nejcennějším kapitálem každého podniku jsou znalosti, schopnosti, dovednosti a postoj pracovníka k podniku Využívá poznatků z oblasti psychologie, sociologie, práva a organizace práce

8 HLAVNÍ PERSONÁLNÍ ÚKOLY
Nábor a výběr pracovníků Zvyšování kvalifikace, případně rekvalifikace pracovníků Stabilizace ( udržení ) pracovníků Hodnocení pracovníků a jejich odměňování

9 Zpravidla se jedná o schopnost vést, usměrňovat, stimulovat
VEDENÍ LIDÍ Je to cílevědomý proces ovlivňování lidí tak, aby jejich činnost úspěšně naplnila firemní cíle Zpravidla se jedná o schopnost vést, usměrňovat, stimulovat a motivovat spolupracovníky 3

10 PŘI VEDENÍ LIDÍ EXISTUJÍ RŮZNÉ PŘÍSTUPY
Styl autokratický, demokratický, liberální Stimulace hmotná, vytváření tvůrčího prostředí, pochvaly Motivace negativní ve formě finančních či jiných trestů

11 Smyslem kontroly je korekce pracovních procesů tak, aby bylo cílů co
KONTROLA Podstatou je objektivní hodnocení vykonané práce z hlediska vytčených cílů Smyslem kontroly je korekce pracovních procesů tak, aby bylo cílů co nejefektivněji dosaženo v zájmu dalšího rozvoje organizace 4

12 FÁZE KONTROLNÍHO PROCESU
Získávání a výběr informací Ověření správnosti výchozích informací Hodnocení kontrolovaných jevů a procesů Korekce zjištěných odchylek od standardů a plánů Zpětná vazba, kontrola realizace navrhovaných opatření

13 MANAŽER VYKONÁVÁ PARALELNĚ :
ANALYZOVÁNÍ ŘEŠENÝCH PROBLÉMŮ - cílem je pochopit podstatu problému B. ROZHODOVÁNÍ - volí nejvýhodnější varianty a řešení - posuzuje a hodnotí pozitivní a negativní dopady jednotlivých variant řešení

14 ROLE MANAŽERA INTERPERSONÁLNÍ – vůdčí osobnost, reprezentant firmy, tvůrce a udržovatel sítě kontaktů INFORMAČNÍ – monitorování, distribuce informací, mluvčí firmy ROZHODOVACÍ – vyjednávač, inovátor, zabezpečovatel zdrojů

15 MANAŽER BY MĚL UMĚT Pozorně naslouchat Vést porady Vyjednávat Vybudovat a vést efektivní tým Řídit svůj čas Čelit krizím Překonávat stres Psát obchodní dopisy Být agentem změn a inovativních řešení

16 DILEMATA MANAŽERA Manažer figuruje před porotou, která se skládá z jeho nadřízených, podřízených a kolegů Řeší dilemata : specialista vs. řídící pracovník cíle top managementu vs. konkrétní činy jeho útvaru zabezpečení dobrých vztahů na všechny strany plná odpovědnost vs. omezená práva

17 VZNIK PROFESE MANAŽERA
V původně malé soukromé firmě splývá role zaměstnance, manažera i vlastníka Na počátku 20. století byly velké firmy vedeny jedinou osobou – majitelem i manažerem v jedné osobě ( Henry Ford, Tomáš Baťa ) Pokud výkonnost těchto vlastníků poklesla, najímají si pro řízení podniku manažera, tím došlo k oddělení vlastníků a manažerů V řadách manažerů došlo k diferenciaci – oddělení vrcholného vedení od každodenní operativy

18 Zdroje - literatura 1. Moudrý, Marek. ZÁKLADY MARKETINGU. PRAHA : Vydavatelství Computer Madia s.r.o., 2008.ISBN 2. KOTLER, Philip, WONG, Veronika. MODERNÍ MARKETING. PRAHA : Vydavatelství GRADA PUBLISHING, ISBN 3. FOTR, Jiří, ŠVECOVÁ, Lenka. MANAŽERSKÉ ROZHODOVÁNÍ postupy, metody, nástroje. PRAHA: Nakladatelství Ekopress, s.r.o., ISBN

19 Zdroje - obrázky 1. max22. hledat obrázky. PIXABAY. [Online] [Citace: ] 2. ccoo. hledat obrázky. PIXABAY. [Online] [Citace: ] 3. SVOBODA. hledat obrázky. SHUTTERSTOCK. [Online] [Citace: ] 4. luce. hledat obrázky. PIXABAY. [Online] [Citace: ] Obrázky byly nalezeny pod licencí Creativ commons nebo Public domain


Stáhnout ppt "Manažerské funkce a činnosti"

Podobné prezentace


Reklamy Google