Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Firma a nejistota Aplikace rozhodování v podmínkách rizika a nejistoty na firmu Teorie firmy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Firma a nejistota Aplikace rozhodování v podmínkách rizika a nejistoty na firmu Teorie firmy."— Transkript prezentace:

1 Firma a nejistota Aplikace rozhodování v podmínkách rizika a nejistoty na firmu
Teorie firmy

2 Rozhodování Jedna z významných činností manažera
Nedílná součást manažerské práce Zásadně ovlivňuje budoucí fungování firmy Volba z minimálně dvou možných řešení Kombinuje: vědecké postupy intuici manažera

3 Rozhodovací proces Identifikace rozhodovacích problémů;
Jejich analýza a formulace; Stanovení kritérií hodnocení variant; Tvorba variant řešení; Stanovení důsledků jednotlivých variant; Hodnocení důsledků variant, výběr vhodné varianty; Realizace zvolené varianty; Kontrola výsledků realizované varianty. (Fotr, et. al. 2010)

4 Prvky rozhodovacího procesu
Cíl rozhodování; Kritéria rozhodování; Subjekt rozhodování – rozhodovatel; Objekt rozhodování – o čem se rozhoduje; Stavy světa. (Fotr, et. al. 2010)

5 Dobře strukturované problémy
Z pravidla řešeny opakovaně; Na operativní úrovni managementu; Existují zaběhnuté postupy řešení; Algoritmizované (Fotr, et. al. 2010)

6 Špatně strukturované problémy
Často řešeny na vyšších úrovních managementu; Řešeny poprvé a často se již neopakují; Tvůrčí přístup + znalosti, zkušenosti a intuicí; Neexistují standardní postupy řešení; Řešení ovlivňuje celá řada provázaných faktorů; Zpravidla větší počet hodnotících kritérií; (Fotr, et. al. 2010)

7 Rozhodování za jistoty a rizika
Rozhodování za jistoty - rozhodovatel ví zcela jistě, který stav světa (možný scénář vývoje budoudnosti) nastane a jaké budou důsledky variant. Rozhodování za rizika - rozhodovatel zná možné stavy světa a důsledky jednotlivých variant a současně zná i pravděpodobnosti se kterými mohou tyto stavy světa nastat. (Fotr, et. al. 2010, s. 32)

8 Rozhodování za rizika Postoj rozhodovatele k riziku:
Ovlivněn osobností, zkušenostmi a okolím Rozhodovatel s averzí k riziku volí varianty s vysokou pravděpodobností přijatelného výsledku. Rozhodovatel se sklonem k riziku vyhledává spíše varianty riskantní. (Fotr, et. al. 2010, s. 32)

9 Konkrétní nástroje analýza citlivosti; rozhodovací matice;
pravděpodobnostní stromy; scénáře; analýza potenciálních problémů a příležitostí podle metodiky Kepner-Tregoe simulace metodou Monte Carlo.

10 Rozhodování za nejistoty
O rozhodování za nejistoty jde v případě, kdy „rozhodovatel zná možné budoucí situace, ale nezná pravděpodobnosti, se kterými mohou nastat.“ (Fotr, et. al. 2010, s. 32) Nejistotu lze chápat jako nemožnost stanovení hodnot rizikových faktorů ovlivňující důsledky variant rozhodnutí na firmu.

11 Konkrétní nástroje Pravidlo maximinu; Pravidlo maximaxu;
Laplaceovo pravidlo; Hurwiczovo pravidlo ; Savageovo pravidlo ;

12 Rozhodovací problémy Skutečné rozhodovací problémy jsou většinou kombinací výše zmíněných typů problémů a rozhodování. Na vyšších úrovních managementu se většinou jedná o problémy méně strukturované s vyšším podílem rizika či nejistoty. Na nižších úrovních problémy strukturovanější.

13 Literatura SOUKUPOVÁ, Jana. Teorie firmy. první. Slaný : Melandrium, s. kaptilola 7, ISBN FOTR, Jiří, et al. Manažerské rozhodování, postupy, metody a nástroje. druhé. Praha : Ekopress, s. ISBN

14 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Firma a nejistota Aplikace rozhodování v podmínkách rizika a nejistoty na firmu Teorie firmy."

Podobné prezentace


Reklamy Google