Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/"— Transkript prezentace:

1 Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002
Anglicky v odborných předmětech "Support of teaching technical subjects in English“ Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Vedení lidí Vypracoval: Ing. Adéla Hrabcová Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/ je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Vedení lidí Vedení lidí znamená usměrňování výkonů pracovníků s cílem plnit stanovené úkoly (cíle podniku). Nedílnou součástí vedení lidí je jejich motivace. Motiv je vnitřní pohnutka (impuls) k určitému jednání.

3 Vedení lidí Vedení lidí se uskutečňuje pomocí přímého a nepřímého působení: Přímé působení = ukládání úkolů pracovníkům a dohled nad plněním těchto úkolů. Nepřímé působení = motivace pracovníků Oba typy působení by měly být vhodně kombinovány, aby vedení bylo maximálně účinné.

4 Motivace Základní zásady motivace: Spravedlnost Nestrannost
Výkon pracovníka závisí na jeho schopnostech, podmínkách, ve kterých pracuje a na jeho motivaci. Základní zásady motivace: Spravedlnost Nestrannost Přiměřenost Chválit veřejně – trestat mezi čtyřma očima Vytvářet vhodné pracovní klima Předcházet chybám upozorněním Odměňovat za konkrétní výsledky

5 Motivace Hmotná Nehmotná mzda uznání odměny, prémie pochvala benefity
(příspěvek na dovolenou, používání služebního auta k osobním účelům…) Nehmotná uznání pochvala pružná pracovní doba …

6 Motivace Pozitivní = pochvala Negativní = kritika

7 Předpoklady účinného vedení
K efektivnímu vedení podřízených potřebuje manažer: dobře znát osobnost pracovníků, jejich vlastnosti, schopnosti… -znát charakter a rozsah práce, kterou pracovník vykonává - mít zkušenosti s vedením lidí

8 Účinné vedení Účinnost vedení lze rozdělit do 3 stupňů:
1) Neúčinné vedení = skupina pracovníků nezmění své chování podle přání manažera 2) Úspěšné vedení = skupina pracovníků změní své chování díky úsilí manažera 3) Účinné vedení = je vedení úspěšné, ale pracovníci navíc cítí osobní uspokojení a užitek ze své činnosti

9 Styl vedení Styl vedení = způsob jednání a chování manažera (vedoucího pracovníka) k podřízeným. Teorie vedení rozlišuje mnoho různých stylů vedení a zdůrazňuje, že neexistuje jeden správný styl vedení. Žádný ze stylů vedení se nedá použít ve všech situací za všech různých okolností. Nejčastěji se uvádí tyto styly vedení: Autokratický (autoritativní) Demokratický Liberální

10 Autokratický styl - založen na příkazech, manažer
vyžaduje a kontroluje jejich plnění, rozhoduje sám, s podřízenými nespolupracuje,pouze vydává rozkazy. Demokratický styl – manažer spolupracuje s podřízenými, vyslechne jejich názory, má přirozenou autoritu, konečné rozhodnutí dělá většinou sám. Liberální styl – manažer nepoužívá příkazy, činnost podřízených ovlivňuje minimálně, rozhodnutí ponechává na podřízených.

11 Rozdíl mezi řízením a vedením
Zahrnuje manažerské aktivity plánování, organizování…. Ne všechny aktivity jsou zaměřeny na působení mezi manažery a jejich spolupracovníky Je zaměřeno na logickou, racionální stránku Vedení Se vztahuje na přímé působení osob Je zaměřeno na emocionální stránku Je pouze součástí řízení „Vést znamená dělat správné věci, zatímco řídit znamená dělat věci správně.“

12 KONTROLNÍ OTÁZKY Rozhodněte, zda se jedná motivaci hmotnou
nebo nehmotnou: Veřejná pochvala nehmotná Příspěvek na životní pojištění hmotná Pružná pracovní doba Zvýšení platu

13 KONTROLNÍ OTÁZKY 1) Uveď min. 3 předpoklady pro účinné vedení lidí 2) Pokus se stručně vysvětlit rozdíl mezi vedením a řízením 3) Uveď min. tři zásady motivace

14 Použitá literatura VEBER, J., et al. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha: Management Press, ISBN ZLÁMAL, Jaroslav, BAČÍK, Petr, BELLOVÁ, Jana. Základy managementu. 1. vyd. Kralice na Hané: Computer Media, ISBN FIALA, R. Základy managementu. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2009.


Stáhnout ppt "Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/"

Podobné prezentace


Reklamy Google