Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

MOTIVACE PRACOVNÍ ČINNOSTI Hunalová Gábi, Kotková Hel., Proskovcová Šáry.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "MOTIVACE PRACOVNÍ ČINNOSTI Hunalová Gábi, Kotková Hel., Proskovcová Šáry."— Transkript prezentace:

1 MOTIVACE PRACOVNÍ ČINNOSTI Hunalová Gábi, Kotková Hel., Proskovcová Šáry

2 Motivace motivace hraje důležitou roli ve světě práce a nejen v něm. Vede ke zlepšení výkonu práce zaměstnanců.

3 Motivace Motivace integruje psychickou aktivitu člověka směrem k vytyčenému cíli. Je vázána na vnitřní podněty člověka.

4 Motivace pracovní činnosti Její úlohou je utvářet smýšlení a chování vedených lidí tak, aby bylo v souladu s posláním firmy. Je důležité poznat, zda je pro člověka práce pouhým prostředkem k získávání peněz nebo něco navíc.

5 Motivace pracovní činnosti Manažerské motivování navozuje proces motivace, uskutečňuje se s využitím manažerských technik systému –odměn a trestů –pomocí stimulů –pobídek

6 Motivace pracovní činnosti K pracovní motivaci lze dojít dvěma cestami. –V prvním případě lidé motivují sami sebe tím, že hledají, nalézají a vykonávají práci, která uspokojuje jejich potřeby, nebo alespoň vede k tomu, že od ní očekávají splnění svých cílů. –Ve druhém případě mohou být lidé motivování managementem

7 Typy pracovní motivace dle Holzkampové- Osterkampové Taylorismus Hnutí „human relations“ Hnutí humanizace práce

8 Taylorismu Odvozeno od amerického inženýra Fredericka Winslowa Taylora princip „pracovního popoháněčství“ Práce by měla být organizována tak, aby bylo dosaženo hranic výkonu pomocí tří zásad:

9 Taylorismu 1.Výběr nejschopnějších lidí 2.Naučit nejvýkonnějším metodám a nejekonomičtějším pohybům 3.Vytvořit podmínky ve formě vyšších platů

10 Human relations Zakladatelem je G. E. Mayo Rozvinulo se nejvíce po 2.svět. válce Zohledňuje sociální faktor motivace lidé kladou větší důraz na morální uspokojení z práce

11 Human relations Hlavní myšlenkou je obrat k vnitřnímu světu člověka a kladení důrazu na to, co pracující člověk cítí, co prožívá ve vztahu ke skupině k níž patří a jak prožívá své sociální problémy

12 Humanizace práce Vznikla jako reakce na zklamání z výsledků „human relations“ neautoritativní chování, lidský tón v jednání nadřízených…

13 Humanizace práce Pracovníci požadují, aby se práce stala: –zajímavější –samostatnější plnění úkolů –odpovědnost a rozmanitost úkonů –vědomí většího podílu pracovníků na produkci podniku

14 Další teorie motivace pracovní činnosti Humanistická teorie Představitelem je A. H. Maslow Základní psycholog. tendencí člověka se pokládá růst osobnosti

15 Další teorie motivace pracovní činnosti

16 Teorie X a Y Představitel D. McGregor Označuje se jako „manažerská filozofie“ Rozeznává dvě kategorie lidí: – „X“ – pracují neradi a musí být k práci nuceni –„Y“ - sami si vytvářejí svůj postoj k práci během pracovních zkušeností

17 Další teorie motivace pracovní činnosti Teorie cukru a biče Založeno na učení B. F. Skinnera Mechanické využívání pozitivních a negativních zpevnění Chování je řízeno odměnou a trestem

18 Zdroje: Milan Nakonečný - Motivace pracovního jednání www.wikipedia.cz www.seminarky.cz

19 Danke und aufwiedersehen liebe Kolegen ;-)


Stáhnout ppt "MOTIVACE PRACOVNÍ ČINNOSTI Hunalová Gábi, Kotková Hel., Proskovcová Šáry."

Podobné prezentace


Reklamy Google