Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Plánování Vypracoval : Ing. Adéla Hrabcová Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Plánování Vypracoval : Ing. Adéla Hrabcová Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002."— Transkript prezentace:

1 Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Plánování Vypracoval : Ing. Adéla Hrabcová Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

2 Manažerská funkce - Plánování Plánování je, na její úrovni závisí ostatní funkce. Plánování je základní mana ž erskou funkcí, na její úrovni závisí ostatní funkce. Plánování znamená stanovení budoucích cíl ů a prost ř edk ů (cest) k jejich dosa ž ení. vyjadřuje stav, kterého chce podnik v budoucnu dosáhnout. Cíl vyjadřuje stav, kterého chce podnik v budoucnu dosáhnout., který vyjadřuje cestu k dosažení cíle. Výsledkem plánování je plán, který vyjadřuje cestu k dosažení cíle.

3 Strategické plány formulují hlavní cíle podniku, určují směr podnikání. Jedná se o dlouhodobé plánování určující budoucí vývoj podniku. Toto plánování je úkolem top managementu. Taktické plány upřesňují úkoly vyplývající ze strategických plánů. Jsou vytvářeny pro kratší časový horizont. V podniku je připravuje střední management. Operativní plány reagují na aktuální situace, vycházejí z taktických plánů. Jedná se plány krátkodobé – denní, týdenní, měsíční. Vytváří je střední a operativní management.

4 nad 5 let Dlouhodobé plánování se týká časového horizontu nad 5 let. Jedná se o strategické plánování. 1 – 5 let Střednědobé plánování je plánování v horizontu 1 – 5 let. Jedná se o taktické plánování. do 1 roku Krátkodobé plánování znamená plánování v časovém horizontu do 1 roku. Jedná se o operativní plánování.

5

6 pecific specifické pecific – specifické easurableměřitelné easurable- měřitelné greed odsouhlasené greed – odsouhlasené ealistic reálné ealistic – reálné imely termínované imely - termínované

7 Cíl obecnýCíl specifický Vytvořit Příští rok zvýšit rentabilitu přiměřený zisk vlastního jmění o 5 % Zvýšit produktivitu Průběžným dozorem nad výrobního oddělení kvalitou výroby snížit vadnost ve výrobě o 2 % Dosáhnout vyšší Příští měsíc uspořádat pro úrovně manažerů manažery kurz na téma…

8 Vlastníci podniku mohou mít za cíl okamžitý zisk, prodej akcií nebo například spojení s jinou firmou, což nemusí vyhovovat manažerům Manažeři mají za cíl získat pro sebe co nejvyšší odměny – to nemusí být přijatelné pro odbory a vlastníky podniku Zaměstnanci (odbory) mají za cíl získat co nejvyšší mzdy. Naopak manažeři či vlastníci budou chtít snížit náklady = vyplácet mzdy co nejnižší

9 Autorem této metody řízení je Peter Drucker. Zahrnuje stanovení cílů top managementem, určení manažerů, kteří jsou za plnění cílů zodpovědní a dále postupné rozpracování cílů pro liniové manažery a ostatní pracovníky. Určí se osobní zodpovědnost za plnění úkolů a způsoby vyhodnocování. Plnění cílů je pravidelně kontrolováno. Tato metoda se úspěšně používá při řízení kvalifikovaných a motivovaných pracovníků, kteří dovedou svoji práci vykonávat samostatně, iniciativně.

10 Obecný postup při sestavování plánu: 1.) zpřesnit záměry podniku 2.) zabezpečit informace pro tvorbu plánu 3.) vypracovat návrh plánu 4.) seznámit s návrhem plánu 5.) vyčkat na stanovisko k návrhu plánu 6.) upravit návrh plánu podle stanoviska 7.) schválení návrhu plánu 8.) vydání definitivní podoby plánu

11 KONTROLNÍ OTÁZKY Co znamená písmeno M v rámci metody SMART? M - měřitelný Co znamená písmeno T v rámci metody SMART? T – termínovaný Pokus se upravit následující obecné cíle tak, aby odpovídaly metodě SMART: - Zvýšit zisk - Zvýšit produktivitu práce - Snížit zmetkovitost - Zvýšit kvalifikovanost pracovníků - Více propagovat výrobek

12 Co znamená zkratka MBO: a) Způsob řízení zásob b) Řízení podle cílů c) Převod pracovníka na vyšší funkci Cílem plánování je: a) Určit dlouhodobé cíle podniku b) Určit způsoby jak dosáhnout zisku c) Určit cíle a cesty k jejich dosažení Krátkodobým plánem je například: a) Týdenní plán výroby b) Vize podniku c) Měsíční plán směn

13  VEBER, J., et al. Management: základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita. Praha: Management Press, 2009. ISBN 978-80-7261-200-0.  VEBER, Jaromír, DĚDINA, Jiří, HRŮZOVÁ, Helena, KOŘENÁŘ, Václav, MALÝ, Milan, SRPOVÁ, Jitka. Příklady z managementu a jejich řešení. 1. vyd. Praha : Fortuna, 1998. ISBN 80-7168-576-3.  ZLÁMAL, Jaroslav, BAČÍK, Petr, BELLOVÁ, Jana. Základy managementu. 1. vyd. Kralice na Hané: Computer Media, 2011. ISBN 978-80-7402-083-4.  ŠAJDLEROVÁ, I., KONEČNÝ, M.: Základy managementu. Učební texty, Ostrava: VŠB-TUO, 2007. ISBN 978-80-248-1520-6.


Stáhnout ppt "Výukový program: Obchodní akademie Název programu: Plánování Vypracoval : Ing. Adéla Hrabcová Projekt Anglicky v odborných předmětech, CZ.1.07/1.3.09/04.0002."

Podobné prezentace


Reklamy Google