Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Literatura antického Řecka

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Literatura antického Řecka"— Transkript prezentace:

1 Literatura antického Řecka
Diana Jiová, Amálie Knotová

2 Řecká literatura Řecká literatura se dělí do tří základních období:
- archaické - atické - helénistické Řecká literatura vychází z mýtů Antický verš: dlouhé, nerýmované verše verše nejsou dělené do slok Časoměrný verš = pravidelné střídání dlouhodobých a krátkodobých slabik Epiteton = básnický přívlastek

3 OBDOBÍ ARCHAICKÉ (8.-6. stol. př.n.l.)
Epika Má děj, je to vyprávěný příběh Autor: Homér, Dílo: Ílias a Odyssea Lyrika Vyjadřují pocity, dojmy, emoce… Elegie Píseň s doprovodem píšťaly Autor: Archiloschos Milostná píseň Autor: Anakreon (Anakreonská poezie) Monodická lyrika Pro sólový zpěv s doprovodem lyry Autorka: Sapfó, Dílo: Píseň z Lesbu Sborová lyrika Ódy, oslava osob Autor: Pindaros Epigram Původně oslavný verš, např. nápis na pomníku, potom satiricky útočná báseň Autor: Simonidés, Ion Bajka Vyjadřuje lidovou moudrost Autor: Ezop (Aisopos)

4 Homér - Ílias a Odyssea Eposy hrdinské
Ílias (Ílión = Trója) – líčí posledních 51 dnů desetileté války Trojanů a Řeků Odyssea - popisuje pouze 41 dnů z desetiletého bloudění ithackého krále Odyssea, který se vrací z trojské války

5 Sapfó - Písně z Lesbu, 7.-6. stol. př.n.l.
Sapfó na ostrově Lesbos založila jednu z nejstarších básnických škol pro dívky Psala milostnou poezii o lásce, stesku, smutku, oslavovala bohyni Afroditu - Písně z Lesbu Lesbická láska

6 Anakreón, asi 6. stol. př.n.l. Skládal básně na oslavu boha Dyonýsa
Anakreónská poezie - oslava lásky, přátelství a vína

7 OBDOBÍ ATTICKÉ (5.-4. stol. př.n.l.)
je to vrchol řecké demokracie a období největšího rozmachu Athén v této době vzniklo řecké drama - vyvinulo se z obřadních her na oslavu boha Dionýsa - nejprve jeden herec doprovázený sborem, později 2 až 3 herci tvořily se hry tragické i komické Autor Dílo Aischylos Oresteia, Sedm proti Thébám, Peršané, Prosebnice Sofoklés Král Oidipus, Antigona Eurípidés Médeia, Elektra, Trojánky, Ifigenie v Tauridě Aristofanés Ptáci, Jezdci, Žáby, Lysistrata

8 Znaky antické tragédie
- čerpá z mytologie - hrdinové jsou odvážní a stateční, nebo krutí a samolibí - jsou tvořeny ve veršované podobě - jednota času, děje a místa - děj se nečlení na dějství - spojení zpěvu, tance a mluveného slova

9 Aischylos - Oresteia (Orestes je povinen pomstít smrt otce Agamemnona, to znamená zabít svou matku, která ho zavraždila)

10 Sofoklés - Antigona Antigona plní mravní příkaz a pohřbí svého bratra Polyneika, přestože je to výslovně zakázáno a je odsouzena ke kruté smrti) - Král Oidipus (hlavní hrdina je trestán za vinu, že nevědomky zavraždil svého otce a oženil se svou matkou)

11 Eurípidés - zaujímá kritický postoj k mýtu a tvoří na téma lásky a psychologie ženy - Médea a Elektra

12 Znaky antické komedie - zesměšňuje jevy života a mají šťastný a smírný konec - útok na politické poměry a soudobou morálku - nevázaný žert

13 Aristofanés - Ptáci - příběh o athénských občanech
Jezdci - o úplatkářství a vrtkavosti athénského lidu Žáby - vysmívá se literárním snobům, odsuzuje Eurípida Lysistrate - téma dívčí války - v těchto hrách se řeší aktuální politické otázky a názory

14 Dějepisectví Hérodotos ( př.n.l.) „otec dějepisu“ jeho líčení historických událostí v díle „Dějiny“ je prokládáno i povídkovými příběhy, historicky není příliš spolehlivé

15 Dějepisectví Thúkýdidés ( př.n.l.) byl sám účastníkem bojů, které popsal v „Dějinách Peloponéské války“ pracoval s historickými prameny, boje posuzoval z hlediska obou zúčastněných stran, zabýval se hospodářskými i politickými poměry

16 Řečnictví Démosthenés ( př.n.l.) postavil se útočnými řečmi proti Filipu Makedonskému, jenž se snažil o nadvládu nad Řeckem

17 Filozofie Sókratés ( př.n.l.) ovlivnil athénské myšlení začal používat metodu dialogu Sókratovské dialogy zapsal až jeho žák

18 Filozofie Platón ( př.n.l.) díla „Faidros“ (o kráse a idejích) a „Symposion“ Platónova filozofie vychází z nauky o světě idejí. Tento svět je neměnný, dokonalý a existuje nezávisle na našem reálném světě. Platon a jeho dílo: „Ústava“ = politický spis

19 Filozofie Aristotelés žák Platóna, zakladatel logiky, vedl v Athénách vlastní školu, vychovatel Alexandra Makedonského, spisy: „Rétorika“ (Umění řečnické) „Poetika“ (Umění básnické)

20 OBDOBÍ HELÉNISTICKÉ (4.-1. stol. př.n.l.)
je to období kdy se řecká kultura šířila do celého světa prostřednictvím dobytých území Alexandrem Makedonským - vzniká tzv. "nová komedie" - autorem je Menandros - vzniká dobrodružný román Idyla = krátká báseň s přírodními náměty Bukolická poezie = zobrazuje život pastýřů a venkovanů, který je plný harmonie, souznění s přírodou; častou formou bývá dialog Autor Dílo Menandros Dědek Čí je to dítě ? Theokritos Zakladatel idyly


Stáhnout ppt "Literatura antického Řecka"

Podobné prezentace


Reklamy Google