Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

FILOZOFIE A VĚDA VE STAROVĚKÉM ŘECKU

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "FILOZOFIE A VĚDA VE STAROVĚKÉM ŘECKU"— Transkript prezentace:

1 FILOZOFIE A VĚDA VE STAROVĚKÉM ŘECKU

2 Zénon Narodil se na počátku 5. století. Je autorem spisu O přírodě. Jeho úvahy byly oznáčovány jako aporie (aporiá=neschůdnost a bezradnost). Aporie měly vyvracet existenci pohybu. Proslulé tvrzení bylo, že rychlý Achilleus nemůže dohonit pomalou želvu, protože musí dojít nejprve na místo, odkud se již želva pohnula ->pomalejší je vždy o něco vpředu. Další důkazem byl letící šíp, který v každém okamžiku stojí na určitém místě, takže se vlastně nepohybuje. Zenonovy aporie -> podnětné pro rozvoj matematiky (jednotky času a prostoru)

3 Empedoklés (*490 př. n. l. v Akragantu na Sicilii) byl řecký filosof předsokratického období. Definoval jakožto základní látky všeho bytí dodnes známé čtyři elementy: oheň, vodu, vzduch a zemi. Empedoklés byl dualista - hnací síla všeho dění jsou u něho dvě prasíly: láska (fília) - síla sjednocující, a nenávist (neikos)- síla oddělující. Pod vlivem těchto sil svět pulsuje mezi stavem naprosté jednoty a stavem naprostého rozdělení. Náš svět je možný mezi temito dvěma extrémními stavy.

4 Platón Platón (427 př. n. l. – 347 př. n. l.), vlastním jménem Aristoklés, byl řecký aristokrat, matematik a jeden z nejvýznamnějších západních filosofů. Britský filosof A. N. Whitehead napsal, že celá západní filosofie je jen komentář k Platónovi. Platón založil athénskou Akademii, jež pak byla vzorem evropským univerzitám a vědeckým institucím. Téměř celé jeho dílo jsou dialogy jeho učitele Sókrata, který touto cestou přesvědčoval athénské vzdělance, jak nejisté je jejich domnělé vědění.

5 Leukippos (*5.stol. př.n.l.V Mílétu) Je považován za zakladatele atomistické filozofie. Z jeho učení je nejvýznamnější tzv. atomická teorie. Malé částečky ze kterých se skládá hmota nazval atomy. Zachovala se jen jediná Leukippova myšlenka, vyjádřená jeho vlastními slovy: Nic se neděje náhodně, ale vše podle řádu a nutnosti.

6 Sókratés (4. června 469 v Athénách – 399 př. n. l. v Athénách) Je považován za jednu z nejvýznamnějších postav evropské filozofie, neboť položil základy západního myšlení. Aktivně se zúčastnil bojů v první fázi peloponnéské války. Podřídil se autoritě „třiceti tyranů“(moc skupiny třiceti konzervativních politiků)při stíhání stoupenců demokracie.

7 Díogenés (asi 413 př. n. l. Sinópé (dnešní Turecko) – 322 př. n. l. Korint) Byl to starořecký filosof a radikální zastánce kynismu(fylozofický názor o etické nezávislosti jedince) Snažil se vzdát se všech potřeb, které nejsou nezbytně nutné k životu (chodil prý bos a přebýval v sudu).

8 Aristotelés Narodil se 384 př. n. l. v osadě Stageira na poloostrově Chalkidiké v dnešní řecké Makedonii a zemřel v roce 322 př. n. l. v Chalkidě. Byl filosof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského. Jeho rozsáhlé encyklopedické dílo položilo základy mnoha věd. Byl zakladatelem logiky->jeden z významných nástrojů poznání. Byl tvůrcem zoologie->třídil druhy.


Stáhnout ppt "FILOZOFIE A VĚDA VE STAROVĚKÉM ŘECKU"

Podobné prezentace


Reklamy Google