Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace"— Transkript prezentace:

1 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Název šablony: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 32/Čj01/ , K. Týleová Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Název výukového materiálu: Literární druhy a žánry Autor: PaedDr. Karolína Týleová Předmět: Český jazyk a literatura Třída: VI. Tématický okruh: Literární výchova Téma: Literární druhy a žánry Druh výukového materiálu: prezentace Použití ICT: interaktivní tabule, interaktivita Didaktické, metodické poznámky (popis použití výukového materiálu ve výuce): výklad - charakteristika literárních druhů, přehled literárních žánrů, využití čtenářských zkušeností žáků, aktivita žáků – doplňování pojmů na IT, práce s čítankou; Lederbuchová, L., Beránková, E. Čítanka 6, Plzeň: Nakladatelství Fraus, ISBN ; Soukal, J. Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií, Praha: SPN, ISBN

2 LITERÁRNÍ DRUHY A ŽÁNRY
KAROLÍNA TÝLEOVÁ

3 LITERATURA SE DĚLÍ NA TŘI ZÁKLADNÍ DRUHY:
Epika - má děj, vypráví příběh (épos <ř> slovo, vyprávění) Lyrika - vyjadřuje pocity, nálady, dojmy (lyra <ř> hudební nástroj, na který se hrálo při recitaci veršů) Drama = divadelní hra - literární dílo určené k předvádění na scéně (dráma <ř> čin, jednání, skutek)

4 EPIKA a její žánry Žánr označuje díla, která mají společné znaky, jsou podobně vystavěná, používají ustálené postupy… Epické dílo - vypravuje příběh, má děj, hlavního hrdinu a další postavy, vyjadřuje vztahy, události, příhody. Může být psané volně (próza), nebo ve verších (poezie). Epické žánry: příhoda (historka), pohádka, povídka, anekdota (vtip), pověst, báj (mýtus), bajka, román, legenda, novela, epos, píseň… ÚKOL: SEŘAĎ EPICKÉ ŽÁNRY ABECEDNĚ ________ ________ ________ ________ _________ ________ ________ anekdota báj bajka epos legenda novela píseň pohádka pověst povídka příhoda román

5 EPIKA a její žánry CO JE TO?
ÚKOL: NAPIŠ K DÍLŮM, JAKÝ JE TO EPICKÝ ŽÁNR Václav Cibula: O mostě z vajec, tvarohu a syrečků Eduard Petiška: Trojská válka Olga Scheinpflugová: Poslední čert Lidová: Pec nám spadla, pec nám spadla Ezop: O lišce a džbánu František Kožík: Anděl míru (Černý mor) John Steinbeck: Ryzáček Jiří Kolář – Josef Hiršal: Enšpígl (NÁPOVĚDA-VYBER SI: Anekdota, báj, bajka, epos, legenda, novela, píseň, pohádka, pověst, povídka, příhoda, román…) ŘEŠENÍ: pověst, báj, pohádka, píseň, bajka, román, novela, povídka

6 LYRIKA a její žánry Žánr označuje díla, která mají společné znaky, jsou podobně vystavěná, používají ustálené postupy… Lyrické dílo – nemá děj, vyjadřuje autorovy pocity, úvahy, myšlenky, nálady, citové a duševní stavy… Často je psané ve verších (poezie, básně), ale může být i v próze. Lyrické žánry: píseň - prostá, zpěvná báseň, vyznačující se pravidelnou stavbou, rytmem a rýmem óda - rozsáhlejší oslavná báseň hymnus - slavnostní píseň na počest hrdinů a jejich činů, oslavuje národ, vlast ap. elegie - žalozpěv - truchlivá báseň vyjadřující smutek nad ztrátou blízké osoby, vlasti apod. epigram - krátká satirická báseň, ve které autor stručně a pádně vyjadřuje svůj úsudek o nějaké osobě, události a jevech epitaf - náhrobní nápis kaligram - grafická báseň uspořádaná do obrazce

7 TYPY LYRIKY milostná lyrika přírodní lyrika
úvahová (neboli reflexivní) vlastenecká lyrika posměšná satirická lyrika historická lyrika náboženská lyrika politická lyrika intimní (subjektivní) lyrika ÚKOL: VYHLEDEJ V ČÍTANCE LYRICKÉ BÁSNĚ A URČI TYP

8 LYRICKOEPICKÉ žánry Balada – báseň s pochmurným dějem, často s tragickým koncem, s rozhovory (dialogy) postav (to je epická část) - vyjadřuje smutek, špatnou náladu, líčí prostředí (to je lyrická část) - obsahem může být vina a trest, nadpřirozené síly, sociální problémy Romance – báseň veselá, radostná - často je o lásce (mezi lidmi, k národu, vlasti) Básnická povídka (poema) – delší báseň s výjimečným hlavním hrdinou, krátce vyjadřuje jeho činy, obsáhleji líčí jeho pocity, duševní stav, prostředí

9 DRAMA a jeho žánry Drama je divadelní hra, vypráví příběh pomocí dialogů a monologů, její autor je dramatik. Tragédie – hra s vážným obsahem, hlavní hrdina končí špatně (kvůli osudu, společnosti, zvykům, vztahu k jiným lidem) Komedie – hra s veselým obsahem, problémy hlavního hrdiny se vyřeší, skončí šťastně Tragikomedie – hra o vážném tématu, vyjádřuje i humor, končí smírně

10 Použité odkazy: AUTOR NEUVEDEN. bicykle.kck-oslany.sk [online]. [cit ]. Dostupný na WWW: BIBI SAINT-POL. wikimedia.org [online]. [cit ]. Dostupný na WWW:


Stáhnout ppt "Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace"

Podobné prezentace


Reklamy Google