Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, Nepomuk,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, Nepomuk,"— Transkript prezentace:

1 Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, 335 01 Nepomuk, www.stredniskolaoselce.cz
Projekt: Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/ Název: Modernizace výuky všeobecných a odborných předmětů Název sady: Přehled dějin literatury Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_05_20 Název DUMu: Literární druhy a žánry Pro obor vzdělávání: L/41 Předmět: Český jazyk Ročník: první Autor: Mgr. Pavla Brunová Datum:

2 Literární druhy a žánry

3 Literární druhy EPIKA - (z řec. épos =slovo, vyprávění, epikos = výpravný, dějový), založena na dějovosti, vyprávění příběhu - především v próze

4 Literární druhy LYRIKA – ( z řec. lyra = hudební nástroj, který tvořil kulisu původně zpívaným básním, původně lyrika = básně zpívané nebo přednášené za doprovodu lyry) Nemá děj, vyjadřuje pocity, nálady, dojmy, city, úvahy I lyrická díla mohou obsahovat epické prvky (náznak děje, postavu, prostředí). - především v poezii, lyrické pasáže mohou být obsaženy i v próze

5 Literární druhy DRAMA – (z řec. drama = čin, jednání, skutek)
Dílo, jehož děj je tvořen pomocí monologů a dialogů postav. Drama (divadelní hra) Základ děje = konflikt mezi postavami - scénické a režijní poznámky, - Drama je určeno k scénickému provedení na rozdíl od epických a lyrických textů, které jsou určeny k četbě. - ve verších i v próze

6 Literární žánry Epické žánry se podle rozsahu člení na: malé střední
velké

7 Malé epické žánry Příběh (historka) – krátké vyprávění rozmanitého typu, drobný epický útvar zakončený pointou Charakter pointy – např. anekdotický, humorný, poučný apod. Historky mohou být součástí rozsáhlejších děl. Bajka – krátký alegorický příběh (psaný veršem či prózou), ve kterém zvířata, rostliny nebo věci jednají jako lidé. Často obsahují mravní ponaučení. (Ezop, Krylov aj.) Anekdota – miniaturní humorný příběh, který slouží k zesměšnění určitého jevu, osoby, skupiny lidí, důležitá výrazná pointa

8 Střední epické žánry Povídka – příběh s malým počtem postav a poměrně jednoduchým dějem, bývá zakončena pointou (dnes výlučně prozaický žánr, ve starší lit. i ve verších) p. milostná, dobrodružná, historická, psychologická, humoristická Novela - stručnější a tematicky sevřenější příběh než povídka. Sleduje pouze jednu časově omezenou dějovou linii (bez epizod a popisů), také pointa v závěru

9 Střední epické žánry Báje (mýtus) – příběh, který odráží, jak si lidé vykládali svět, jeho vznik, původ člověka, přírodní jevy. Jejími hrdiny – hlavně bohové. Soustava mýtů – mytologie (evropskou mytologii nejvíce ovlivnila mytologie antická) Pověst – příběh odehrávající se v minulosti, vychází většinou ze skutečné události (jádro – pravdivé), opředeno fantazií, jednoduchý děj - často pojednávají o činech historických hrdinů a váží se k určitým místům (hradům, městům, domům apod.)

10 Střední epické žánry Pohádka – typický lit. žánr lidové slovesnosti, vyprávění založené na smyšleném příběhu Hrdina často překonává nástrahy, šťastný konec – dobro vítězí nad zlem, pohádková trojka, ustálené obraty (bylo nebylo, „ …. a jestli neumřeli, žijí dodnes.“), neobyčejné světy, nadpřirozené bytosti, kouzla – čáry (Erben, Němcová, Andersen, Čapek, Werich)

11 Velké epické žánry Epos – rozsáhlé vyprávění (většinou veršované) s bohatým dějem, mnoho postav e. hrdinský, historický, náboženský, rytířský (Homér) Román – rozsáhlý liter. epický útvar, příběh s bohatým dějem, mnoho epizod a postav Postavy prochází vývojem. (Jirásek, Balzac)

12 Velké epické žánry Kronika – zaznamenává historické události v chronologickém sledu (Kosmas) Legenda = na pomezí mezi velkou a střední epikou Vyprávění o životě, skutcích, zázracích a mučednické smrti světců v próze či ve verších.

13 Lyrické žánry Elegie - žalozpěv - truchlivá báseň vyjadřující smutek nad ztrátou blízké osoby, vlasti apod. Epigram - krátká satirická báseň, ve které autor stručně a pádně vyjadřuje svůj úsudek o nějaké osobě, události a jevech Kaligram - grafická báseň uspořádaná do obrazce

14 Lyrické žánry Píseň - prostá, zpěvná báseň, vyznačující s pravidelnou stavbou, rytmem a rýmem Hymnus - slavnostní píseň na počest hrdinů a jejich činů, oslavuje národ, vlast ap. Elegie - žalozpěv - truchlivá báseň vyjadřující smutek nad ztrátou blízké osoby, vlasti apod.; často také motiv smíření s osudem a nedosažitelnosti vysněného ideálu

15 Lyrické žánry Sonet - nejrozšířenější pevná forma evropské lyrické poezie; 14 veršů rozdělených obvykle do 4 strof (dvou čtyřveršových=kvartet a dvou tříveršových=tercet); sonety psali: F. Petrarca, W. Shakespeare, J. Kollár, K . H. Mácha, J. Hora…

16 Lyrické žánry Óda - rozsáhlejší oslavná báseň Žalm - původně hymnický zpěv obsažený ve Starém zákoně; jeho tradici převzalo křesťanství, pro které je žalm druhem modlitby; člověk pomocí nich oslovuje Boha a kaje se ze svých hříchů

17 Lyrické žánry Epitaf - náhrobní nápis (Jiří Wolker) Pásmo (polytematická báseň) - žánr moderní poezie, báseň sestavená prostřednictvím montáže vytvořené na základě nekontrolovaného myšlenkového toku (volný sled pocitů, myšlenek, představ, tvůrcem Appollinaire...)

18 Druhy lyriky milostná lyrika přírodní lyrika
úvahová (neboli reflexivní) vlastenecká lyrika satirická lyrika historická lyrika náboženská lyrika politická lyrika intimní (subjektivní) lyrika

19 Lyricko – epické žánry Balada – báseň s pochmurným dějem, často s tragickým koncem, s rozhovory (dialogy) postav (epická část) - vyjadřuje smutek, špatnou náladu, líčí prostředí (lyrická část) - obsahem může být vina a trest, nadpřirozené síly, sociální problémy Romance – báseň veselá, radostná - často je o lásce (mezi lidmi, k národu, vlasti)

20 Lyricko – epické žánry Básnická povídka (poema) – delší báseň s výjimečným hlavním hrdinou, krátce vyjadřuje jeho činy, obsáhleji líčí jeho pocity, duševní stav, prostředí

21 Dramatické žánry Tragédie – hra s vážným obsahem, hlavní hrdina končí špatně (kvůli osudu, společnosti, zvykům, vztahu k jiným lidem) Komedie – hra s veselým obsahem, problémy hlavního hrdiny se vyřeší, skončí šťastně Tragikomedie – hra o vážném tématu, vyjadřuje i humor, končí smírně

22 Dramatické žánry Fraška - lidová hra, rozvoj souvisel s masopustním veselím. Žánr komedie s jednoduchým dějem (Mastičkář) Činohra- smíšení tragického a komického; vážné téma a závažný konflikt, ale její hrdinové jsou obyčejní lidé

23 Dramatické žánry Opera - hudebně dramatický žánr, vznik kolem 1600 ve Florencii Opereta - hudebně dramatický útvar, ve kterém se střídá hudba s mluveným slovem Muzikál - mluvená, zpívaná, taneční i hudební složka se podílí na průběhu děje

24 Zdroj materiálů: MGR. BLÁHOVÁ, Renata a kol. Literatura pro 1. ročník středních škol, učebnice. Brno: DIDAKTIS spol. s. r. o., 2008, ISBN MGR. BLÁHOVÁ, Renata a kol. Literatura pro 1. ročník středních škol, pracovní sešit. Brno: DIDAKTIS spol. s. r. o., 2008, ISBN Není-li uvedeno jinak, je autorem tohoto materiálu a všech jeho částí, autor uvedený na titulním snímku.


Stáhnout ppt "Škola: SŠ Oselce, Oselce 1, Nepomuk,"

Podobné prezentace


Reklamy Google