Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŘECKÁ KULTURA.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŘECKÁ KULTURA."— Transkript prezentace:

1 ŘECKÁ KULTURA

2 KULTURA V době bronzové byla Egejská oblast rozdělena na 3 kulturní okruhy: Krétu, řeckou pevninu,Kyklady Náměty:mytologie,náboženství,lovecké a válečné výjevy Ovlivnění:Předním východem (Egyptem), Velkou řeckou kolonizací,tyrany

3 UMĚNÍ ARCHITEKTURA

4 ARCHITEKTURA Kréta Paláce (sídlo vládce,hospodářské centrum státu;labyrint) Největší:Knóssos(A.Evans),Mallia,Kato Zakro,Faistos

5

6 ARCHITEKTURA Řecko Počátky:paláce:Mykény,Tíryns,Sparta,Pylos
archaické období:chrámy-dórský a iónský řád, hippodromy,hrobky klasické období:-chrámy-korintský řád -Héřin chrám na Sanu -Artemidin chrám v Efesu -Apollónův chrám v Delfách -Akropolis-chrám Parthenón,chrám Erechtheion,chrámek Athény Níké -obecně prospěšná zařízení-gymnasia,divadla,agory;mohutné hrobky v podobě chrámu

7 ARCHITEKTURA Architektonické řády:
Dórský řád-nejstarší,nejméně zdobný,nejmohutnější sloupy bez patky,dřík s mělkými kanelami(oddělené hranou),bochníkovitá hlavice,vlys s tryiglify a kanelami zbytky Héřina chrámu,Apollónův chrám,Parthenon

8 ARCHITEKTURA Architektonické řády: Iónský řád-zdobnější,štíhlejší
sloup s patkou,hluboké kanely(oddělené páskem)hlavice zakončená volutami,vlys zdoben reliéfy Artemidin chrám v Efesu chrám bohyně Niké Erechteion

9 ARCHITEKUTRA Architektonické řády: Korintský řád-volnější,zdobný
sloup s patkou,hlavice zdobená akantovými listy Olympeion

10 UMĚNÍ SOCHAŘSTVÍ

11 SOCHAŘSTVÍ Řecko archcaické období: klasické období:
monumentální sochy v kameni i bronzu; reliéfní tvorba Typy:kúros(nahý mladý muž) a koré(oděná dívka) klasické období: hliněné(terakotové)sošky,bronzové sošky Myrón:Diskobolos (zachycení pohybu) Polykleitos:Doryforos,Diadúmenos (číselné vyjádření tělesné krásy) Feidias:socha Dia,socha Athény ztvárňování nahého ženského těla: Práxitelés:socha Afrodíty Lýsippos:portréty Alexandra Makedonského

12

13 UMĚNÍ MALÍŘSTVÍ

14 MALÍŘSTVÍ Fresky,vázové malířství Vázové malířství:
Počátky:v tzv. geometrickém slohu-nádoby rozděleny na pásy,vyplněné geom.motivy,později i postavami zvířat a lidí(v geom.stylizaci) Archaické období:orientální motivy,rostlinné ornamenty,zvířecí a lidské figury;černoofigurální styl Klasické období:červenofigurální styl amfory,konvice,číše,kráter,toaletní a hygienické nádoby

15

16

17

18

19 LITERATURA

20 LITERATURA PÍSEMNICTVÍ
Kréta:na hliněné tabulky; obrázkové=> lineární písmo A Řecko:lineární písmo B;převzetí foinické abecedy

21 LITERATURA Období archaické(8.-6.stol.př.l)
Epos,sborová a sólová lyrika,elegie,epigram Homér:Ilias a Odyssea Hésiodos:Theogoniá (O zrození bohů), Práce a dny Sapfo:Písně s Lesbu Alkaios Anakreon => anakreontská poezie Ezop

22 LITERATURA Období attické (klasické) (5.-4-stol.př.l.)
Drama(tragédie,komedie),dithyramby,filipika, dialog;rétorika Aischylos:Oresteia, Peršané, Sedm proti Thébám Sofokles:Král Oidipus,Antigona Euripides:Médeia Aristofanes:Lysistrate,Mír

23 LITERATURA Dějepisectví Řečnictví Filozofie Herodotos:Dějiny
Thukydides:Dějiny peloponéské války Řečnictví Demosthenes-filipiky Filozofie Sokrates-zavedení dialogu Platon:Faidros,Symposion,Ústava Aristoteles:Rétorika(Umění řečnické),Poetika(Umění básnické)


Stáhnout ppt "ŘECKÁ KULTURA."

Podobné prezentace


Reklamy Google