Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Risk - lexikologie Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Risk - lexikologie Střední odborná škola a Střední odborné učiliště"— Transkript prezentace:

1 Risk - lexikologie Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Čs. armády 777 Milevsko Risk - lexikologie

2 Název projektu CHCEME BÝT LEPŠÍ Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/ Číslo a název klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení DUM VY_32_INOVACE_01_A_08_CJL Název školy Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Čs. armády 777 Milevsko Autor Mgr. Markéta Hadáčková Předmět Český jazyk a literatura Tematický okruh Lexikologie Téma Risk - lexikologie Ročník 3. ročník Datum tvorby Anotace Cílem prezentace je fixace učiva z oblasti lexikologie, a to zábavnou formou soutěže s názvem Risk. Metodický pokyn Skupinová práce – viz. dále

3 Metodické pokyny: učitel rozdělí třídu na skupiny podle počtu žáků (ideální jsou 2 nebo 4 skupiny) mluvčí každé skupiny vybírá otázku (jsou oceněny peněžní hodnotou na základě obtížnosti) během časového limitu se skupina radí a poté odpovídá – v případě, že je odpověď správná, přičítají se jí peníze, je-li odpověď nesprávná, stejná hodnota se odečítá Materiál obohacuje výuku ČJL díky svému obsahu a formě – je inovativní a interaktivní.

4 RISK Lexikologie

5 Základní pojmy lexikologie Slovní zásoba Pojmenování Frazeologie 1000 1000 1000 1000 2000 2000 2000 2000 3000 3000 3000 3000 4000 4000 4000 4000 5000 5000 5000 5000 Hrací pole

6 Vysvětlení správné odpovědi
Základní pojmy 1000 Co je lexikologie? Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

7 Odpověď: Lexikologie je jazykovědná disciplína, která se zabývá slovní zásobou určitého jazyka. Hrací pole

8 Vysvětlení správné odpovědi
Základní pojmy 2000 Co je slovo z hlediska lexikologie? Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

9 Odpověď: Slovo je základní jednotkou slovní zásoby. Někdy se také používá lexém (vztahuje se ke slovu jako ke slovníkové jednotce). Hrací pole

10 Vysvětlení správné odpovědi
Základní pojmy 3000 Co je lexikografie? Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

11 Lexikografie se zabývá sestavováním slovníků.
Odpověď: Lexikografie se zabývá sestavováním slovníků. Hrací pole

12 Vysvětlení správné odpovědi
Základní pojmy 4000 Co je sémantika? Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

13 Sémantika je nauka, která se zabývá významem slov.
Odpověď: Sémantika je nauka, která se zabývá významem slov. Hrací pole

14 Vysvětlení správné odpovědi
Základní pojmy 5000 Co je onomastika? Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

15 Onomastika je nauka, která studuje vlastní jména.
Odpověď: Onomastika je nauka, která studuje vlastní jména. Hrací pole

16 Jaký je rozdíl mezi aktivní a pasivní slovní zásobou?
Slovní zásoba 1000 Jaký je rozdíl mezi aktivní a pasivní slovní zásobou? Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

17 Odpověď: Do aktivní slovní zásoby patří slova, která jedinec bez problémů používá. Do pasivní slovní zásoby patří slova, kterým jedinec rozumí, ale sám je nepoužívá. Hrací pole

18 Co jsou slova neutrální?
Slovní zásoba 2000 Co jsou slova neutrální? Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

19 Odpověď: Jsou to slova, která lze použít jakýmkoliv mluvčím v jakékoliv situaci (voda, kočka, být) – nemají žádný příznak. Hrací pole

20 Z jakých vrstev národního pocházejí slova nespisovná?
Slovní zásoba 3000 Z jakých vrstev národního jazyka pocházejí slova nespisovná? Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

21 Odpověď: Slova nespisovná mohou pocházet z obecné češtiny, nářečí, slangu, argotu a profesní mluvy. Hrací pole

22 Vysvětlení správné odpovědi
Slovní zásoba 4000 Co je eufemismus? Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

23 Odpověď: Je zjemňující výraz, který oslabuje nevhodnou skutečnost (např. odejít místo zemřít). Hrací pole

24 Jaký je rozdíl mezi historismy, archaismy a neologismy?
Slovní zásoba 5000 Jaký je rozdíl mezi historismy, archaismy a neologismy? Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

25 Historismy pojmenovávají již zaniklé skutečnosti (dráb, halapartna).
Odpověď: Historismy pojmenovávají již zaniklé skutečnosti (dráb, halapartna). Archaismy jsou slova zastaralá, vystřídala je nová slova (orudí – nádobí). Neologismy jsou slova nově vzniklá (esemeskovat). Hrací pole

26 Které skupiny slov mají pouze
Pojmenování 1000 Které skupiny slov mají pouze jeden význam? Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

27 Odpověď: Mezi slova jednoznačná patří: termíny, vlastní jména a zvukomalebná citoslovce. Hrací pole

28 Jaký je rozdíl mezi synonymy,
Pojmenování 2000 Jaký je rozdíl mezi synonymy, homonymy a antonymy? Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

29 Synonyma jsou slova souznačná (dívka – děvče).
Odpověď: Synonyma jsou slova souznačná (dívka – děvče). Homonyma jsou slova, která znějí stejně, ale mají odlišný význam a původ (role papíru, role herecká, role jako pole). Antonyma jsou slova opačného významu (den – noc). Hrací pole

30 Pojmenování 3000 Vymysli příklad významové hierarchie –
z hlediska nadřazenosti, podřazenosti a souřadnosti. Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

31 Odpověď: Například slovo nábytek je nadřazené slovům křeslo a stůl – tato slova jsou vůči sobě ve vztahu souřadnosti, vůči slovu nábytek jsou podřazená. Hrací pole

32 Vysvětlení správné odpovědi
Pojmenování 4000 Co patří mezi nepřímá pojmenování? Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

33 Odpověď: Mezi nepřímá pojmenování patří: metafora, metonymie, synekdocha, přirovnání, personifikace… Hrací pole

34 Jaký je rozdíl mezi slovy mnohoznačnými a
Pojmenování 5000 Jaký je rozdíl mezi slovy mnohoznačnými a homonymy? Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

35 Odpověď: Mnohoznačnost je jev, kdy má slovo vedle svého původního významu i významy odvozené (je tam určitá souvislost – oko). Homonyma jsou slova, která stejně znějí, ale mají odlišný význam a původ (není tam žádná spojitost – kolej). Hrací pole

36 Vysvětlení správné odpovědi
Frazeologie 1000 Co je frazém? Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

37 Odpověď: Frazém je obrazné, ustálené a často expresívní pojmenování (např. jíst vtipnou kaši, mít pré). Hrací pole

38 Vysvětlení správné odpovědi
Frazeologie 2000 Co je pranostika? Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

39 Odpověď: Pranostiky se vztahují k počasí, k určitému časovému období, a to většinou v souvislosti se zemědělskými pracemi (např. svatá Markéta hodila srp do žita). Hrací pole

40 Vysvětlení správné odpovědi
Frazeologie 3000 Řekni tři přísloví. Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

41 Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne.
Odpověď: Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. Jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá. Dvakrát měř, jednou řež. Hrací pole

42 Z jakých částí se skládá přísloví?
Frazeologie 4000 Z jakých částí se skládá přísloví? Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

43 Odpověď: Přísloví mívá obyčejně dvě části – v první se něco oznamuje a z druhé vyplývá ponaučení. Hrací pole

44 Co jsou kulturní frazémy?
Frazeologie 5000 Co jsou kulturní frazémy? Uveď min. dva příklady. Hrací pole Vysvětlení správné odpovědi

45 Odpověď: Kulturní frazémy jsou knižní spojení – mohou být antického původu (Achillova pata, danajský dar), biblického původu (nevěřící Tomáš) nebo historicko- kulturní (překročili jsme Rubikon). Hrací pole

46 Použitá literatura: MUŽÍKOVÁ, Olga a kol. Odmaturuj z českého jazyka. Brno: Didaktis, 2007, ISBN MAŠKOVÁ, Drahuše. Český jazyk - přehled středoškolského učiva. Třebíč: Petra Velanová, 2005, ISBN


Stáhnout ppt "Risk - lexikologie Střední odborná škola a Střední odborné učiliště"

Podobné prezentace


Reklamy Google