Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Příprava nového zákona o rozpočtovém určení daní.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Příprava nového zákona o rozpočtovém určení daní."— Transkript prezentace:

1 Příprava nového zákona o rozpočtovém určení daní

2 2 Rekapitulace stávajícího stavu -od 1.1.08 -navýšení sdílených daní o 4,6 mld. Kč -zrušení 14 velikostních kategorií a zavedení 6 nových -zrušení pevných hranic mezi velikostními kategoriemi

3 3 Příprava nového zákona o rozpočtovém určení daní Rekapitulace stávajícího stavu - zavedení přerozdělovacího kriteria podle velikosti obce -zavedeni přerozdělovacího kriteria prostého počtu obyvatel

4 4 Příprava nového zákona o rozpočtovém určení daní O co jsme usilovali a co se nepodařilo - zahrnutí spotřebních a ekologických daní do systému sdílených daní - postupné navyšování příjmů obcí do roku 2010 o 14 mld. Kč - postupné navýšení kriteria prostého počtu obyvatel až na váhu 10 % - zavedení kriteria počtu žáků základních a mateřských škol v obci a zrušení plateb neinvestičních nákladů na žáka mezi obcemi

5 5 Příprava nového zákona o rozpočtovém určení daní Analýza výdajů obcí - z iniciativy Svazu - zadavatelem je ministerstvo financí - zpracovává konsorcium vysokých škol v čele s VŠE - závěr prací do konce letošního roku

6 6 Příprava nového zákona o rozpočtovém určení daní Analýza výdajů obcí - jde o výdaje v souvislosti s poskytováním „veřejných služeb“ - jde o posouzení výdajů „provozních“ i investičních

7 7 Příprava nového zákona o rozpočtovém určení daní Cílem analýzy je nalézt odpovědi na následující otázky: 1.Odpovídají stávající systémy financování výkonu státní správy a samosprávy rozsahu svěřené působnosti územních samosprávných celků ? (Analýza odpoví na to, jaké jsou alternativy systému RUD v případě, že stávající konstrukce financování samosprávy neodpovídá potřebám obcí.)

8 8 Příprava nového zákona o rozpočtovém určení daní 2.Která kritéria, včetně jejich vah, je třeba do systému přerozdělování daní zakomponovat? 3.Jaké jsou možná rizika a naopak výhody vybraných kritérií? 4.Jaký by mohl být nárůst sdílených daní obcím podle počtu obyvatel a dalších faktorů, aby lépe odpovídal jejich potřebám?

9 9 Příprava nového zákona o rozpočtovém určení daní 5. Má opodstatnění zachovávat vůči hl. m. Praze, a statutárním městům Plzni, Ostravě a Brnu vzhledem k jejich historicky odlišnému postavení do určité míry selektivní přístup v rámci rozpočtového určení daní resp. systému příspěvku na výkon státní správy? 6. Jakými způsoby je možné přistoupit k vymezení kvalitativně zcela nových systémů rozpočtového určení daní ?

10 10 Příprava nového zákona o rozpočtovém určení daní Analýza výdajů obcí - výdaje obcí budou odděleně posuzovány na oblast samostatné a přenesené působnosti -výdaje obcí pro oblast samostatné působnosti budou posuzovány podle kriterií: povinnosti na základě zákona, povinnosti s přihlédnutím k vykonávaným službám (MHD, obecní policie, atd.), výdaje obcí vzniklé na základě historických souvislostí (ZOO, historické památky, atd.)

11 11 Příprava nového zákona o rozpočtovém určení daní Analýza výdajů obcí Je možné, že v nadcházejících měsících budou někteří z Vás vyzváni, aby poskytli data a informace pro vytvoření analýzy výdajů obcí. Žádáme Vás o vstřícnost ke zpracovatelům analýzy.

12 12 Příprava nového zákona o rozpočtovém určení daní Analýza výdajů obcí - cílem je vytvořit podklad pro nový návrh zákona o rozpočtovém určení daní - nový zákon o RUD by měl nabýt účinnosti od 1.1.2010 - Svaz intenzivně spolupracuje na tvorbě zadání analýzy a komunikuje se zpracovateli analýzy

13 13 Příprava nového zákona o rozpočtovém určení daní Stav v roce 2009 - Svaz požadoval na MF kompenzaci propadů v příjmech obcí v důsledku schválené reformy veřejných financí - propad v roce 2009 ve výši 5,1 mld. Kč - navrhovaná kompenzace ve státním rozpočtu na rok 2009 ve výši 5,1 mld. Kč

14 14 Příprava nového zákona o rozpočtovém určení daní Stav v roce 2009 - rozdělení 5,1 mld. Kč mezi obce podle poměru počtu obyvatel a počtu zaměstnanců na území obce. - cca 500 Kč na každého občana obce

15 15 Souhlasíte s prováděnou analýzou výdajů obcí? Požadujete aby podle nového zákona o RUD byly součástí systému sdílených daní také spotřební a ekologické daně?

16 16 Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Příprava nového zákona o rozpočtovém určení daní."

Podobné prezentace


Reklamy Google