Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Samospráva venkovských obcí v komplexu veřejné správy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Samospráva venkovských obcí v komplexu veřejné správy."— Transkript prezentace:

1 Samospráva venkovských obcí v komplexu veřejné správy

2 Josef Bartoněk -předseda Sdružení místních samospráv České republiky - starosta městyse Osvětimany

3 Obsah: 1. Pozice venkovských samospráv v komplexu veřejné správy po reformě 2. Financování místních samospráv ze státního rozpočtu 3. Venkovské samosprávy a dotace

4 1. Pozice venkovských samospráv v komplexu veřejné správy obec okres ORP kraj Co přinesl vznik krajů - nedošlo ke snížení počtu úředníků - menší efektivita hospodaření - menší transparentnost - diferenciace správy území státu podle krajů v oblastech vnímaných jako státní - vznik nových politicko-mocenských center

5 Dopady reformy veřejné správy na venkovské obce - menší přehled krajů o potřebách území -nemožnost účinné kontroly z nižší samosprávné úrovně - nerovnoměrný rozvoj území kraje - politizace financování rozvoje území krajů a posílení pozic velkých měst na úkor obcí - posílení přerozdělovacích procesů na úkor obcí (dopravní obslužnost)

6 Labilní pozice samospráv z hlediska kompetencí státní správy - ministerstvo zemědělství x MMR - spojování problematiky venkovských samospráv se zemědělským podnikáním - nerovnoprávné postavení venkovských samospráv a měst z hlediska přístupu k financím

7 Venkov po roce 2013? - posílená nezávislost, zejména finanční, na kraji - kompetenčně ukotvený vztah kraje a místních samospráv - oddělení samosprávných služeb od nesouvisejících oblastí, zejména zemědělství

8 2. Financování místních samospráv ze státního rozpočtu (ze sdílených daní, zákon o RUD) - rozdělování 130 mld. Kč nesystémově, neodůvodněně

9 - násobek podílu na občana : ČR 4,5 EU 2- 2,5 (mobilita 1,2) -rozpor s Evropskou chartou místní samosprávy - stejné kompetence a povinnosti samospráv - dopady v období krize Důsledek: -nerovnoměrný rozvoj území -stěhování do velkých měst nebo do jejich blízkosti - vylidňování venkova

10 Venkov po roce 2013? - platí nový nediskriminační zákon o RUD, na základě analýzy činností, kompetencí a výdajů místních samospráv - jsou rozděleny krajské a místní kompetence Prahy - samosprávám je plně financována přenesená působnost výkonu státní správy - je uzákoněno finanční krytí nových zákonných povinností samospráv - platí nový zákon o dani z nemovitostí s možností diferenciace podle předmětu daně

11 3. Venkovské samosprávy a dotace Dotace - příčina nerovnoměrného rozvoje území: -osobní a politické zájmy koncentrují dotace do výběrových lokalit a oblastí - podpora privilegovaných projektů na úkor ostatních samospráv Dotace – příčina plýtvání, omezení kompetencí, svobody a nezávislosti místních samospráv - utrácí se ne podle potřeb, ale podle vyhlášených titulů - svévolné a netransparentní rozhodování o přidělování dotací je živnou půdou korupce - složitost administrace a nerovnoprávné postavení žadatelů komplikují přístup k dotacím, ohrožují ekonomiku samospráv a zvýhodňují větší samosprávy s administrativním zázemím

12 Krátké poznámky k dotačním programům: - PRV - ROP - přeshraniční spolupráce - Leader - další

13 Venkov po roce 2013? - zrušena podstatná část nenárokových dotací na ministerstvech a prostředky z nich jsou převedeny do RUD - tituly jsou vypisovány na základě průzkumu potřeb žadatelů - jsou maximálně zjednodušeny podmínky žádostí a čerpání dotací - jsou zveřejňovány veškeré dokumenty a informace o výběru projektů - u všech dotačních titulů je zavedeno průběžné financování projektů a krátké termíny jejich hodnocení a proplácení - došlo k zrovnoprávnění žadatelů a poskytovatelů dotací a jejich odpovědnosti

14 Děkuji za pozornost Kontakt:Josef Bartoněk -předseda Sdružení místních samospráv ČR -starosta městyse Osvětimany starosta@osvetimany.cz


Stáhnout ppt "Samospráva venkovských obcí v komplexu veřejné správy."

Podobné prezentace


Reklamy Google