Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Optimalizace počtu matričních úřadů Porada s MV ČR konaná dne 04.05.2011.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Optimalizace počtu matričních úřadů Porada s MV ČR konaná dne 04.05.2011."— Transkript prezentace:

1 Optimalizace počtu matričních úřadů Porada s MV ČR konaná dne 04.05.2011

2 Optimalizace počtu matričních úřadů 2010/2011 Cíl: –Zkvalitnění výkonu státní správy na úseku matrik, jména a příjmení –Snížení nákladů na výkon přenesené působnosti Kritérium pro prvotní výběr MÚ: –Počet matričních zápisů v roce 2009: Do 10 zápisů (včetně) – v kraji 29 MÚv kraji 29 MÚ Do 20 zápisů (včetně) – v kraji 22 MÚv kraji 22 MÚ (Olomoucký kraj má 97 matričních úřadů)97 matričních úřadů 2

3 Optimalizace počtu matričních úřadů 2010/2011 Kritéria pro optimalizaci: –Počet matričních zápisů, popř. dalších činností z matriční oblasti (změna jména a příjmení, vydávání druhopisů matričních dokladů, příprava podkladů pro zápis do zvláštní matriky v Brně, vydávání osvědčení k církevnímu sňatku a vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství nebo vstupu do registrovaného partnerství, atd.), –Zajištění kvalitního výkonu přenesené působnosti na úseku matrik a jména a příjmení, 3

4 Optimalizace počtu matričních úřadů 2010/2011 Kritéria pro optimalizaci: –Umístění historických objektů vhodných pro uzavírání manželství, umístění ústavů sociální péče, domovů důchodců a léčeben dlouhodobě nemocných, –Dopravní dostupnost matričního úřadu pro občany, –Počet obyvatel ve správním obvodu matričního úřadu, –Počet obcí, které jsou zařazeny do správního obvodu matričního úřadu, 4

5 Optimalizace počtu matričních úřadů 2010/2011 Kritéria pro optimalizaci: –možnosti případného matričního úřadů převzít obce, které jsou nyní zařazeny do správního obvodu matričního úřadu, který bude navržen ke zrušení. –demografický vývoj daného území (nové kritérium) 5

6 Optimalizace počtu matričních úřadů 2010/2011 MV ČR nemá žádná směrná čísla pro navržení MÚ ke zrušení Starostové obcí obhajovali důvody, proč by v jejich obci měl být MÚ zachován, např. –Špatná dostupnost –Tradice vedení matrik v obci –Počet matričních zápisů v roce 2009 byl mimořádně nižší, MÚ vykonává hodně jiných matričních úkonů 6

7 Optimalizace počtu matričních úřadů 2010/2011 Harmonogram: –Kolem konce prázdnin návrh na zrušení MÚ –Jednání s dotčenými obcemi, obcí s rozšířenou působností, krajským úřadem, obcí, která by případně převzala od zrušené matriky její činnost 7

8 Optimalizace počtu matričních úřadů 2010/2011 Problematické body optimalizace: –Prostory k archivaci a jejich zabezpečení (narození A 100, manželství A 75, úmrtí A 75) –Vzdálení státní správy občanovi –Nesouhlas dotčených obcí 8

9 Optimalizace počtu matričních úřadů 2010/2011 Argumenty, které starostové nemůžou použít v plné míře jako před účinností zákona o matrikách v roce 2001: –Obce vybudovaly nové oddací místnosti, ve kterých by nemohl oddávat starosta obce, která není MÚ – stávající právní předpisy to umožňují, problém ale může nastat v konkrétních termínech (např.21.02.2012), kdy po snížení počtu MÚ bude míň matrikářek) –Obecní úřad by nemohl provádět vidimaci a legalizaci – od 01.03.2006 došlo ke změně právních předpisů 9

10 Optimalizace počtu matričních úřadů 2010/2011 Děkuji za pozornost Peter Garláthy 10


Stáhnout ppt "Optimalizace počtu matričních úřadů Porada s MV ČR konaná dne 04.05.2011."

Podobné prezentace


Reklamy Google