Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rozpočtové určení daní na Slovensku

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rozpočtové určení daní na Slovensku"— Transkript prezentace:

1 Rozpočtové určení daní na Slovensku
Mgr. Jakub Pôbiš legislativně - právní oddělení Svaz měst a obcí České republiky

2 Úvodem 2000 – schválení reformy veřejné správy
2004 – schválení procesu fiskální decentralizace 3 základní zákony zákon č. 583/2004 Z.z., o rozpočtových pravidlech územnej samosprávy zákon č. 582/2004 Z.z., o miestnych daních a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady zákon č. 564/2000 Z.z., o rozpočtovom určení výnosů daně z príjmov územnej samospráve Duben 2006: Schválen dokument Svazu Urbánní politika a rozvoj měst Definovány potřeby měst vzhledem ke způsobilým oblastem pro financování ze SF a FS EU Navazoval na usnesení Předsednictva Svazu P33/XX z , že má být UD v IOP „Vypíchl“ ty oblasti, které z pohledu měst nebyly řešeny vůbec nebo nedostatečně Požadoval vyčlenění jasné finanční alokace z celkového objemu prostředků pro ČR v letech 2007 – 2013 Zabýval se taktéž návrhem implementace „urbánní dimenze“ Oblasti vypíchnuté k řešení: Aktivizace růstového potenciálu měst - revitalizovat území měst a zajistit přípravu dalších rozvojových zón pro všechny funkce (podnikání, bydlení, volný čas, cestovní ruch Rozvoj center měst a městských památkových zón a rezervací - zajistit harmonický rozvoj území měst a evropský standard ochrany kulturního dědictví, především v centrech měst, kam je koncentrována velká část ekonomických a společenských aktivit Cestovní ruch a kultura zvýšit kvalitu a ekonomický výkon cestovního ruchu ve městech tvorbou nových produktů a doplněním infrastruktury pro volný čas a zábavu Květen 2006: schůzka krajů s ministrem pro MR Dohoda o převedení cca 2 mld. Z IOP do ROP; dohoda AK / MMR o neútočení na IOP Různé „výklady“ tohoto řešení: Verze MMR: převedli jsme peníze na řešení problémů měst do ROP, tudíž je to věc krajů Verze krajů: Požadovali jsme peníze po MMR na řešení svých problémů v ROP; dostali jsme tudíž z celkové alokace na IOP 1 %: Nebylo nikde stanoveno, že se má v ROP použít na tzv. „urbánní dimenzi“, takže kraje se necítí zavázány tyto prostředky městům vyčlenit. Květen 2006: schůzka předsedy Svazu O. Vlasáka s ředitelem DG Reigo G. Yannoussisem + Doporučení Závěry jednání: Komise klade důraz na města proto, že koncentrují většinu populace v území. Podle informací Komise regiony někdy zaměňují urbánní a rurální dimenzi strukturální politiky, ovšem pro Komisi je v tomto bodě důležitá pozice urbánní. Podporuje regionální operační programy a zařazení městské dimenze do ROP.

3 Místní daně zákon č. 582/2000 Z.z., o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obce nejsou povinny vybírat tyto poplatky lze určovat různou daň z nemovitosti pro jednotlivé části obce (daň ze stavby, daň z bytu) prominutí a osvobození

4 Rozpočtové určení výnosu daně (část I. – 23% prostředků)
!celkem 70,3 % vybraných daní z příjmů FO; pro rok 2005 min Sk! - podle počtu obyvatel obce s trvalým pobytem na území obce k 1. lednu předešlého roku, - z těchto prostředků 44 % přepočteno koeficientem nadmořské výšky středu obce (uvedeno v příloze k nařízení vlády)

5 Rozpočtové určení výnosu daně (část II. – 32% prostředků)
!celkem 70,3 % vybraných daní z příjmů FO; pro rok 2005 min Sk! - podle počtu obyvatel obce s trvalým pobytem na území obce k 1. lednu předchozího roku přepočtený koeficientem závisejícím na zařazení obce do velikostní kategorie obce. - velikostní kategorie obcí a příslušející koeficienty jsou uvedeny v příloze č. 2 nařízení vlády

6 nejvíce podobné českým poměrům
veľkostná kategória obce / koeficient 1 – , – , – , – , , Košice , Bratislava ,35

7 Rozpočtové určení výnosu daně (část III. – 40% prostředků)
!celkem 70,3 % vybraných daní z příjmů FO; pro rok 2005 min Sk! - podle počtu žáků (dětí) v základních uměleckých školách a školských zařízeních jejichž zřizovatelem je obec k 15. září předchozího roku - přepočteno koeficienty uvedenými v příloze č. 3 k nařízení vlády provádějícím RUD - bez dětí ze základních škol (dotace)

8 Rozpočtové určení výnosu daně (část IV. – 5% prostředků)
!celkem 70,3 % vybraných daní z příjmů FO; pro rok 2005 min Sk! - podle počtu obyvatel obce, kteří dosáhli věku 62 let, s trvalým pobytem na území obce k 1. lednu předchozího roku. - víceméně peníze na sociální služby (české MPSV tvrdí, že naše obce mají rovněž peníze na sociální služby v RUD) XX příklad Strakonic – každý 10. rozpočet je jenom na sociální služby

9 RUD – kraje - 100 % daně z motorových vozidel
- 23,5 % daně z příjmů fyzických osob 15 % podle počtu obyvatel vyššího územního celku s trvalým pobytem na jeho území k 1. lednu předchozího roku, 15 % podle počtu obyvatel vyššího územního celku ve věku patnáct až osmnáct let s trvalým pobytem na jeho území k 1. lednu předchozího roku, 32 % (!u obcí 4%) podle počtu obyvatel vyššího územního celku, kteří dosáhli veku 62 let, s trvalým pobytem na území vyššího územního celku k 1. lednu předchozího roku, 9 % podle průměrné hustoty obyvatel vyššího územního celku s trvalým pobytem na jeho území k 1. lednu předchozího roku, 20 % podle délky cest II. a III. třídy ve vlastnictví vyššího územního celku k 1. lednu předchozího roku, 9 % podle rozlohy vyššího územního celku.

10 Závěrem

11 Dotazy na: vana@smocr.cz
Děkuji za pozornost Dotazy na:


Stáhnout ppt "Rozpočtové určení daní na Slovensku"

Podobné prezentace


Reklamy Google