Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ŠVP a můj předmět Výtvarná tvorba

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ŠVP a můj předmět Výtvarná tvorba"— Transkript prezentace:

1 ŠVP a můj předmět Výtvarná tvorba
Eva Kopřivová

2 Tvorba ŠVP dává pedagogům příležitost: - Vytvořit nový styl práce - Uplatnit poznatky z praxe - Formulovat vlastní názory - Společně hledat cesty ke zlepšení výuky Učitelé - nositelé změn ŠVP - Šance utvářet školu zajímavější a přitažlivější pro žáky a jejich rodiče - Dává možnost profilovat školu podle potřeb i zájmů žáků a požadavků jejich rodičů - Je vytvořen na základě RVP, jeho výsledná podoba je plně v kompetenci ředitele školy - Vlastní ŠVP udává podmínky pro realizaci vzdělávacího procesu a pro utváření klíčových kompetencí žáků

3 ANALÝZA OČEKÁVANÝCH VÝSTUPŮ

4 1.a 2. ročník Žák - získává kladný vztah k materiálům a nástrojům a osvojuje si základní výtvarné techniky, rozpoznává a porovnává prvky obrazného vyjádření (linie, barvy, tvary, objemy) - v plošné i prostorové tvorbě umí uplatňovat a kombinovat linie a tvary, rozeznává základní tvary. 3. a 4. ročník Žák - volí vhodné prostředky k vyjádření prožitků, v tvorbě umí využít vlastní zkušenost a vnímá prostředí kolem sebe, vnímá objem, plochu a prostor. - samostatně si vybírá z nabídnutých materiálů a technik.

5 5. a 6. ročník Žák - vytváří si pozitivní postoj k uměleckým dílům, bezpečně používá nástroje a ma-teriály pro vlastní tvorbu. - používá fotografie, video, počítač nebo grafiku 7. ročník Žák - rozpoznává základní znaky uměleckých slohů, dovede vyjádřit své prožitky a pocity prostřednictvím díla - formuluje a obhajuje vlastní názory - ovládá základní techniky kresby, malby a grafiky

6 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY 4. ROČNÍKU II. STUPNĚ

7 Žák - podílí se na týmové spolupráci, respektuje různé názory, je schopen obhájit vlastní postup - samostatně tvoří a ovládá způsoby výtvarného myšlení - prezentuje své práce (výstavy, přehlídky) - rozpozná výtvarnou terminologii, experimentuje a zkoumá podoby světa z různých úhlů pohledů a rovin - využívá moderní technologii

8 UČEBNÍ OSNOVY

9 Obsah učebních osnov 1. Stupeň - seznamování se s technikami - vyjádření výtvarného myšlení a cítění - osvojování zkušeností, které dětem dovolují vyjádřit se dle vlastních představ 2. Stupeň - zvládnutí poznatků, s nimiž žáci tvůrčím způsobem zacházejí = výtvarné zrání

10 Plošná tvorba ročník - barevný svět kolem nás, barvy, které známe - linie, plochy, tvary – kde jsou kolem, kombinace a proměny linií, úvahy o linii - výtvarný přepis skutečností, vyhledávání námětů, výstižné vyjádření podoby - výtvarný přepis grafiky – grafické hry - hry a experimenty s materiály a nástroji – zkoumání materiálu, haptické vnímá-ní struktury (výtvarný přepis, např.: frotáž) ročník - výtvarné komponování – vztah linie a formátu, uplatnění výrazového jazyka linií - barevné komponování – barevné vyjádření pocitů, duševních stavů - variabilní přístupy ke grafice

11 Prostorová tvorba ročník - haptický zážitek žáka, první kontakty s hmotou, zkoumání vlastností materiálu, hry s materiály a nástroji 4. – 7. ročník - modelování podle skutečnosti - keramická tvorba a tvarování materiálu - prostorové konstruování z daných prvků - spojování různých materiálů

12 Objektová a akční tvorba 1. – 3
Objektová a akční tvorba 1. – 3. ročník - výtvarné hry, podněty na zrak, chuť - vnímání, barev, povrchů, vůně, plynutí času - uplatňuje se při motivaci žáků, při vstupu do výtvarné řady či projektu - stopy ve sněhu, v písku, záznam pohybu 4. – 7. ročník - proměna vlastní identity (body art, masky) - dokumentace výtvarných akcí - vytváření výtvarných řad a projektů

13 Výtvarná kultura Je přítomna v celém výtvarném procesu, rozvíjí vztah k umění v jeho různých podobách. PVV + 1.stupeň – galerijní animace 6. – 7. ročník – hledání srozumitelnosti uměleckého díla, hledání role umění v denním životě

14 ČASOVÁ DOTACE 1 2 3 4 5 6 7

15 TÝDENNÍ HODINOVÁ DOTACE
Stupeň stupeň 22 hodin hodin Výtvarné vyjadřování Výtvarná kultura

16 KONEC


Stáhnout ppt "ŠVP a můj předmět Výtvarná tvorba"

Podobné prezentace


Reklamy Google