Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

RVP ZUV: VZDĚLÁVACÍ OBSAH UM. OBORŮ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "RVP ZUV: VZDĚLÁVACÍ OBSAH UM. OBORŮ"— Transkript prezentace:

1 RVP ZUV: VZDĚLÁVACÍ OBSAH UM. OBORŮ
Luboš Lisner 17. a

2 ZÁKLADNÍ KATEGORIE V RVP ZUV
Pro školu: Klíčové kompetence  jak učit Pro umělecký obor: Očekávané výstupy  co učit Rámcový učební plán  minimální časová dotace

3 SPOLEČNÁ BÁZE UMĚLECKÝCH OBORŮ
Umění je specifický druh KOMUNIKACE Jde o (vy)tvoření uměleckého díla se záměrem vyvolat estetický prožitek Pro jakýkoliv druh komunikace je nezbytné ovládat daný jazyk, tj. používat jej rozumět mu NA POLI UMĚNÍ TO ZNAMENÁ uměleckou produkci (interpretaci a tvorbu, užívání jazyka umění) orientaci v umění (recepci a reflexi, pronikání do jazyka umění)

4

5 VZDĚLÁVACÍ OBLASTI Umění má dvě složky – produktivní a receptivní

6 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY Požadované vědomosti a dovednosti absolventa ZUŠ v jednotlivých oborech, a to na konci I. a II. stupně základního studia Co má žák umět? = konkrétní základy vzdělání v jednotlivých uměleckých oborech Formulovány ve 3. osobě č. j., tedy z pohledu žáka

7 SKUPINOVÁ PRÁCE Dohodněte se, co by měl žák umět na konci 1. ročníku. Buďte konkrétní. RVP ZUV nechte stranou. DUR Prezentace Jaká je souvislost mezi výsledky předchozí práce a očekávanými výstupy v RVP ZUV?

8 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY VĚCNĚ ZAŘAZENÉ POD VZDĚL. OBLASTI

9 OČEKÁVANÉ VÝSTUPY - specifikum hudebního oboru
V hudebním oboru jsou očekávané výstupy vzdělávací oblasti Hudební interpretace a tvorba dále členěny podle tzv. vzdělávacích zaměření (klávesové nástroje, smyčcové nástroje, strunné nástroje atd.). Důvodem jsou podstatné rozdíly ve způsobu tvoření tónu u různých nástrojových skupin nebo zpěvu, což logicky zakládá požadavek na specifické varianty požadovaných dovedností – očekávaných výstupů.

10 STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ vznikají v ŠVP na základě vzdělávacího obsahu definovaného v RVP ZUV pro jednotlivé obory, tedy na základě očekávaných výstupů obou vzdělávacích oblastí. Studijní zaměření v ŠVP se skládají z vyučovacích předmětů, které mají své učební osnovy, tvořené školními výstupy specifickými právě pro tyto předměty a rozčleněnými do jednotlivých ročníků. Na úrovni ŠVP jde tedy o výstupy, které škola transformuje z RVP do učebních osnov svých předmětů. Učební osnovy mohou zahrnovat i učivo - to se však v takovém případě stává povinným pro všechny učitele realizující výuku v rámci daného studijního zaměření.

11 STRUKTURA ŠVP (VZDĚLÁVACÍ OBSAH UM. OBORŮ)
Název studijního zaměření více studijních zaměření = specifický název, vzdělávací obsah, učební plán Tabulace učebního plánu s uvedením názvu příslušných vyučovacích předmětů Učební osnovy vyučovacích předmětů rozpracované očekávané výstupy

12 JAK VYTVOŘIT STUDIJNÍ ZAMĚŘENÍ ???
Definujte studijní zaměření Zanalyzujte příslušné očekávané výstupy Stanovte předměty Rozpracujte očekávané výstupy do jednotlivých ročníků těchto předmětů (CO MÁ ŽÁK UMĚT / VĚDĚT?) Určete časové dotace potřebné pro výuku předmětů Konfrontujte osnovy a učební plán s RVP ZUV

13 STRUKTURA ŠVP - doporučení
OBOR Studijní zaměření Tabulace učebního plánu s uvedením názvu vyučovacích předmětů Učební osnovy vyučovacích předmětů Vyučovací předmět

14 DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST
ŠVP = ZÁVAZEK DĚKUJI VÁM ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "RVP ZUV: VZDĚLÁVACÍ OBSAH UM. OBORŮ"

Podobné prezentace


Reklamy Google