Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní umělecká škola Sologubova 9/A, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace Studijní zaměření: Výtvarný obor Návrh textu ŠVP.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní umělecká škola Sologubova 9/A, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace Studijní zaměření: Výtvarný obor Návrh textu ŠVP."— Transkript prezentace:

1 Základní umělecká škola Sologubova 9/A, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace Studijní zaměření: Výtvarný obor Návrh textu ŠVP

2 Charakteristika: Výtvarný obor je určen všem dětem ve věku od 5 do 18 let, které mají zájem aktivně, výtvarně tvořit. Vyučovací hodiny strávené tvorbou jsou určitě vhodnou alternativou k pasivnímu trávení volného času. Žáci si vyzkouší pracovat různými technikami. V plošné tvorbě při kresbě (tužkou, tuší, uhlem, suchými pastely, olejovými pastely apod.), v malbě (akvarelovými či temperovými barvami, akrylovými barvami) a v grafických technikách – (linoryt, suchá jehla, tisk z koláže). V prostorové tvorbě pracujeme s keramickou hlínou, se sádrou, drátem, textilem, papírem. Žáci se naučí kombinovat nejrůznější techniky, seznámí se s netradičními materiály. Pracujeme nad tématickými celky při kterých se děti spontánně dovídají informace z dějin umění. Rozvíjí své kreativní myšlení. Výuka probíhá jednou týdně ve třech vyučovacích hodinách. Připravujeme žáky k talentovým zkouškám na střední a vysoké umělecké školy.

3 Tabulka učebních plánů: I. ročník: názvy předmětů1.roč2.roč3.roč4.roč5.roč6.roč7.ro č Plošná tvorba50 Prostorová tvorba21 Objektová a akční tvorba16 Výtvarná kultura I.******* Volitelná náplň výuky 12 12 12 12 12 12 12 * počet není vymezen

4 Tabulka učebních plánů: II. ročník: názvy předmětů1.roč2.roč3.roč4.roč Plošná tvorba42 Prostorová tvorba18 Objektová a akční tvorba15 Výtvarná kultura II.12 Volitelná náplň výuky 12 12 12 12

5 Poznámky k učebnímu plánu: výuka probíhá v rozsahu 3 vyučovacích hodin týdně výtvarná kultura prolíná celou výukou a doplňuje ostatní předměty, a učitel si ji přizpůsobuje k daným tématům, tematickému plánu, a potřebám žáků

6 Osnovy: I. stupeň 1.ročník: témata vedoucí k barevnému cítění, základním znalostem míchání barev, učí se rozlišovat základní a doplňkové barvy, využívat je v tvorbě 2.ročník: učí se vyjadřovat pomocí výtvarných prostředků – bod, linie, stopa, otisk… 3.ročník: práce s obrazovou plochou, její členění 4.ročník: světelné vlastnosti, vliv světla na objekty, různé využití světla ve výtvarných tématech 5.ročník: úkoly zaměřené na reliéfní, strukturální témata, zpracování reliéfu od plochy k prostoru 6.ročník: vnímání tvaru, kombinování tvarů, vepisování předmětů do jednotlivých geometrických tvarů 7.ročník: prostor, objem – prostorovost objektu a jeho barevné zpracování, dojem prostoru pomocí linie, barvy

7 Osnovy: II. stupeň 1.ročník: zátiší – práce s objekty, jejich vztahy, kombinování, zpracování tématu různých výtvarných technikách 2.ročník: portrét – základy anatomie, proporce těla k poměru hlavy…,konstruování 3.ročník: figura – zásady konstrukce lidského těla, statická i dynamická poloha 4.ročník: současnost v umění, design, architektura, příprava na střední školy….dle požadavků žáka

8 Poznámky k učebním osnovám: Jednotlivá témata se prolínají, důležitá je schopnost každého učitele vnímat učební osnovy jako celek, jehož části se prolínají. Témata nelze striktně rozdělovat do spolu nesouvisejících kapitol, proto je námi navrhovaná osnova jen vodítkem, které by si měl učitel být schopen přizpůsobit, podle potřeb žáků a aktuálních událostí (soutěže, výstavy, výlety…)

9 Děkujeme za pozornost ! Vypracovaly: Lucie Konvičková, Dagmar Jahodová


Stáhnout ppt "Základní umělecká škola Sologubova 9/A, Ostrava – Zábřeh, příspěvková organizace Studijní zaměření: Výtvarný obor Návrh textu ŠVP."

Podobné prezentace


Reklamy Google