Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Úvod do studia- 10. seminář Analýza textu, judikát BW (insp. RZ)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Úvod do studia- 10. seminář Analýza textu, judikát BW (insp. RZ)"— Transkript prezentace:

1 Úvod do studia- 10. seminář Analýza textu, judikát BW (insp. RZ)

2 Analýza textu: důvěra vládě Článek 68 (1) Vláda je odpovědna Poslanecké sněmovně. (2) Předsedu vlády jmenuje prezident republiky a na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů. (3) Vláda předstoupí do třiceti dnů po svém jmenování před Poslaneckou sněmovnu a požádá ji o vyslovení důvěry. (4) Pokud nově jmenovaná vláda nezíská v Poslanecké sněmovně důvěru, postupuje se podle odstavce 2 a 3. Jestliže ani takto jmenovaná vláda nezíská důvěru Poslanecké sněmovny, jmenuje prezident republiky předsedu vlády na návrh předsedy Poslanecké sněmovny. (5) V ostatních případech prezident republiky jmenuje a odvolává na návrh předsedy vlády ostatní členy vlády a pověřuje je řízením ministerstev nebo jiných úřadů.

3 Analýza textu: vystoupení z EU Čl. 50 Smlouvy o Evropské unii 1)Každý členský stát se v souladu se svými ústavními předpisy může rozhodnout z Unie vystoupit. 2)Členský stát, který se rozhodne vystoupit, oznámí svůj záměr Evropské radě. S ohledem na pokyny Evropské rady Unie sjedná a uzavře s tímto státem dohodu o podmínkách jeho vystoupení, s přihlédnutím k rámci jeho budoucích vztahů s Unií. Tato dohoda se sjednává v souladu s čl. 218 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie. Jménem Unie ji uzavře Rada, která rozhoduje kvalifikovanou většinou po obdržení souhlasu Evropského parlamentu. 3)Smlouvy přestávají být pro dotyčný stát použitelné dnem vstupu dohody o vystoupení v platnost, nebo nedojde-li k tomu, dva roky po oznámení podle odstavce 2, nerozhodne-li Evropská rada jednomyslně po dohodě s dotyčným členským státem o prodloužení této lhůty. 4)Pro účely odstavců 2 a 3 se člen Evropské rady nebo Rady, který zastupuje vystupující členský stát, nepodílí na jednáních ani rozhodnutích Evropské rady nebo Rady, která se jej týkají. Kvalifikovaná většina je vymezena v souladu s čl. 238 odst. 3 písm. b) Smlouvy o fungování Evropské unie. 5) Pokud stát, který z Unie vystoupil, požádá o nové přistoupení, podléhá tato žádost postupu podle článku 49.

4 Judikát Co to je? Proč se jím zabývat? 2 právní systémy NALUS.USOUD.CZ –I. ÚS 191/05 – co nám prozradí sp.? –Karta dokumentu –III. ÚS 350/03

5 Struktura rozsudků hlavička výrok odůvodnění poučení odlišná stanoviska (v ČR jen Ústavní soud) –nesouhlasné stanovisko (ne výrok) –souběžné stanovisko (výrok ano, odůvodnění ne) struktura odůvodnění (podrobně) –přípustnost návrhu (většinou jen vyšší instance) –rekapitulace návrhu (většinou jen vyšší instance) –rekapitulace skutkového stavu (většinou jen vyšší instance) –rekapitulace předchozích řízení (jen vyšší instance) –právní názor žalobce / stěžovatele –právní názor dalších účastníků –dokazování (většinou jen první instance) –právní názor rozhodujícího soudu –obiter dictum


Stáhnout ppt "Úvod do studia- 10. seminář Analýza textu, judikát BW (insp. RZ)"

Podobné prezentace


Reklamy Google