Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Organizace studia a první pohled na GIS

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Organizace studia a první pohled na GIS"— Transkript prezentace:

1 Organizace studia a první pohled na GIS
Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. Úvodní přednáška Organizace studia a první pohled na GIS

2 O předmětu Povinný pro studenty oboru ARI
Kapitola 1: Organizace studia O předmětu Povinný pro studenty oboru ARI Povinný předmět v rámci specializace Grafika a GIT Volitelný předmět od 2. roku Bc. studia pro všechny studijní obory na MENDELU Rozsah 2 hodiny týdně přednášek 2 hodiny týdně cvičení v učebně Q12 Ukončení zápočet (4 kredity) zkouška (6 kreditů)

3 Materiály k výuce + organizace
Kapitola 1: Organizace studia Vyučující Ing. Jiří Fejfar, Ph.D. ÚI PEF (budova Q, 1. patro) konzultační hodiny po domluvě Materiály k výuce + organizace akela.mendelu.cz/~xfejfar/GIS/GIS.html (google: akela fejfar)

4 Kapitola 1: Organizace studia
Pravidla Návštěva přednášek, cvičení i všech akcí (výjezdů) je dobrovolná Je potřeba získat body domácí úlohy tvorba video-návodů, referáty

5 Ukončení předmětu Zápočet:
Kapitola 1: Organizace studia Ukončení předmětu Zápočet: Zápočtová práce je zaměřená na zvládnutí GIS nástrojů (arcGis, postGis, ...) Zápočtová úloha (min 2/3 bodů) 60% získatelných bodů (domácí úlohy, aktivita, ...) Zkouška: Zkouška je zaměřená na zvládnutí teorie Získaný zápočet Test Ústní zkouška Vyšší aktivita během semestru = lehčí zkouška (a naopak)

6 Co nás čeká Přednášky: Cvičení v počítačové učebně
Kapitola 1: Organizace studia Co nás čeká Přednášky: Teorie GIS Organizace výuky, aktuality DOTAZY, PŘIPOMÍNKY, ... Cvičení v počítačové učebně Studenti neinformatických oborů: SW firmy ESRI Studenti informatiky: ESRI + OpenSource Výjezdní výuka (3 týdny v terénu) Arboretum Výjezdy do okolí Brna Vstup dat pomocí GPS a Pocket PC

7 Další možnosti pro zájemce 1/2
Kapitola 1: Organizace studia Další možnosti pro zájemce 1/2 navazující volitelný předmět získání dalších znalostí a dovedností zapojení do praxe týmová práce GIS Day předmět specializace na Mgr. stupni animování, 3D modelování, průlety terénem, laboratoř virtuální reality

8 Další možnosti pro zájemce 2/2
Kapitola 1: Organizace studia Další možnosti pro zájemce 2/2 Studium specializace Grafika a GIS Bakalářská nebo diplomová práce na téma z oblasti GIT prohloubení znalostí z problematiky GIT téma dle konkrétního požadavku praxe Studium specializace Grafika a její aplikace (na navazujícím stupni)

9 Literatura Literatura k tématu CORNELIUS, S. -- CARVER, S. -- HEYWOOD, A. An Introduction to Geographical Information Systems. 4th edition., Prentice Hall, ISBN X MAGUIRE, D. -- GOODCHILD, M. -- LONGLEY, P.. Geographic Information Systems and Science. Wiley ISBN MACHALOVÁ, J. Prostorově orientované systémy pro podporu manažerského rozhodování. C.H. Beck ISBN

10 Kapitola 2: První pohled na GIS
Definice: GIS je organizovaný soubor hardware, software, grafických dat a personálu, určený k účinnému sběru, ukládání, údržbě, manipulaci, analýze a zobrazování všech forem geograficky vztažené informace.

11 Kapitola 2: První pohled na GIS
GIS je informační systém schopný pracovat s geodaty

12 Realita, modely, informace...
Kapitola 2: První pohled na GIS Realita, modely, informace... Reálný svět pozorovaný uživatelem a vytvoření jeho mentálního obrazu. Převedení do šiřitelné (interpretační) podoby – mapy. Modelování prostředky GIS (GIT).

13 Motivace Problémy s používáním map: Kapitola 2: První pohled na GIS
objekty se obtížně vyhledávají, náročná práce s více mapami různých měřítek, co je zobrazeno, je vše, co mohu získat (statická informace).

14 GIS mění statické mapy na dynamické
Kapitola 2: První pohled na GIS GIS mění statické mapy na dynamické Pohyb v mapě: posun, zvětšení, zmenšení. Změna symbologie: barvy, značky, fonty. Zobrazení mnoha informačních souborů. Vypínání a zapínání informačních vrstev.

15 GIS pracuje s různými daty
Kapitola 2: První pohled na GIS GIS pracuje s různými daty Rastrová Vektorová data (University of Washington)

16 GIS pracuje s různými daty
Kapitola 2: První pohled na GIS GIS pracuje s různými daty Typická informace v mapě poloha objektu Atributy objektu

17 Zobrazení prostorových dat ve vrstvách
Kapitola 2: První pohled na GIS Zobrazení prostorových dat ve vrstvách vrstva = prvky + atributy vrstvy mohou být zapínány a vypínány vrstveny závislé na měřítku

18 GIS pracuje s různými daty
Kapitola 2: První pohled na GIS GIS pracuje s různými daty Rastrová data (družicové snímky, DEM)

19 GIS pracuje s různými daty
Kapitola 2: První pohled na GIS GIS pracuje s různými daty 3D modelování

20 GIS pracuje s různými daty
Kapitola 2: První pohled na GIS GIS pracuje s různými daty Laserové snímání

21 Analytické nástroje GIS
Kapitola 2: První pohled na GIS Analytické nástroje GIS klasifikace dat obalové zóny překryv grafických prvků spojování atributů

22 GIS odpovídá na prostorové dotazy
Kapitola 2: První pohled na GIS GIS odpovídá na prostorové dotazy Co se nalézá nebo je v blízkosti určité lokality? Která území splňují daná kriteria? Co se změnilo za určitou dobu? Jaká existují pravidelná prostorová uspořádání? Co když?

23 Praktické využití GIS 1/2
Kapitola 2: První pohled na GIS Praktické využití GIS 1/2 Modelování protipovodňových opatření

24 Praktické využití GIS 2/2
Kapitola 2: První pohled na GIS Praktické využití GIS 2/2 Modelování viditelnosti

25 Nástroje pro prezentaci prostorových dat z GIS
Kapitola 2: První pohled na GIS Nástroje pro prezentaci prostorových dat z GIS mapy grafy zprávy zvuk video

26 GIS pomáhá pochopit prostorové vztahy
Kapitola 2: První pohled na GIS GIS pomáhá pochopit prostorové vztahy

27 Výhody používání GIS Typické výhody automatizace – snížení nákladů.
Kapitola 2: První pohled na GIS Výhody používání GIS Typické výhody automatizace – snížení nákladů. Lepší organizace dat (jednotná, dostupná a aktuální). Rychlejší přístup k datům. Snazší komunikace. Nové funkční možnosti.

28 Trojí chápání pojmu GIS
Kapitola 2: První pohled na GIS Trojí chápání pojmu GIS GIS jako technologii můžeme chápat prostředky nutné pro provoz a realizaci aplikace, tj. hardwarové a softwarové vybavení. GIS jako aplikace je chápán typ informačního systému „geografického typu“, který slouží nějaké organizaci. Pro uživatele je především takto chápán GIS. Jedinec nebo skupina, kteří chápou GIS jako vědeckou disciplínu, většinou řeší specifický problém a svými řešeními obohacují technologie a aplikace GIS.

29 Kapitola 2: První pohled na GIS
Oblast využití GIS Obrana – organizace vojenské přepravy, plánování vojenských cvičení, zhodnocení vlastností okolí rozmístění vojsk Státní správa a samospráva – výzkum a prevence výskytu epidemií, začleňování nové výstavby do stávajícího prostředí, dokumentace památkových objektů, řízení a kontrola pohybu vozidel, turistické mapy a příručky, územní plánování, katastr nemovitostí, oceňování nemovitostí Ochrana životního prostředí – identifikace černých skládek, rekultivace skládek, monitorování erozí, monitorování zdrojů hluku a kvality ovzduší, hlášení požárů Zemědělství – lesní hospodářství, precizní zemědělství, kontrola dotací, evidence užívání půdy, řízení rostlinné výroby Správa inženýrských sítí – správa technických vedení a produktovodů, infrastruktura sítě mobilních telefonů Geologie – geologické mapování, postup těžby v krajině, rekultivace výsypek Školství – hry a výcvikové simulační projekty, spádová území škol


Stáhnout ppt "Organizace studia a první pohled na GIS"

Podobné prezentace


Reklamy Google