Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geoinformační technologie v egyptologické praxi EGY022014a/ Spec.přednáška I LS 2012 – 2014, 1. přednáška 2014 Organizační záležitosti: Výuka bude probíhat.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geoinformační technologie v egyptologické praxi EGY022014a/ Spec.přednáška I LS 2012 – 2014, 1. přednáška 2014 Organizační záležitosti: Výuka bude probíhat."— Transkript prezentace:

1 Geoinformační technologie v egyptologické praxi EGY022014a/ Spec.přednáška I LS 2012 – 2014, 1. přednáška 2014 Organizační záležitosti: Výuka bude probíhat v pondělí od 15:50 do 17:25 hod. Internetové stránky předmětu – http://bruna.geolab.cz/vyuka/egy Zde uloženy: info o předmětu, syllabus, PPT soubory přednášek Přednášející: Vladimír Brůna Laboratoř geoinformatiky Fakulta životního prostředí Univerzita J.E.Purkyně Pracoviště FŽP Most, Dělnická 21, 434 01 Most E-mail: bruna@geolab.cz - http://bruna.geolab.czbruna@geolab.czhttp://bruna.geolab.cz Tel.: 476 137 448 Konzultační hodiny: před seminářem nebo e-mail

2 Charakteristika a cíle kursu, předpoklady, podmínky Geoinformační technologie se v posledních letech začínají využívat i v archeologii. Jedná se o aplikaci nových metod a postupů v geodézii, digitální kartografii, aplikaci geografických informačních systémů (GIS), metod dálkového průzkumu Země (DPZ) a využití přijímačů GPS k mapování. Součástí je i oblast internetu, ve které se získané výsledky prezentují ve formě rastrových dat, vektorů a v prostředí mapového serveru. Cílem kursu je seznámení studentů se základními informacemi o výše uvedených oborech a způsobech jejich aplikace v egyptologické praxi. Vedle teoretických základů bude kladen důraz i na praktické zvládnutí vybraných úloh řešených na archeologickém výzkumu v Egyptě. Předpoklady Základní dovednosti s PC, Microsoft Office, práce v prostředí Internetu. Podmínky absolvování kursu V průběhu kursu úspěšné absolvování testu a prezentace úlohy.

3 Geoinformatika a egyptologie - archeologie

4 Obsah přednášek V 7 dvouhodinách výuky jsou přednášky členěny následovně: 1) Úvod do geoinformatiky, základní členění, pojednání a principy 2) Základy geodézie - základní metody, měření polohopisu a výškopisu, zaměřování podzemních prostor 3) Základy kartografie - mapa jako zdroj informace - druhy map, souřadnicové systémy v ČR a ve světě, měřítko, práce s mapou, interpretace 4) Geografické informační systémy - principy, zdroje dat, vektor, rastr, atributy 5) Dálkový průzkum Země - metody, principy + GPS mapování 6) Praktické úlohy v egyptologické praxi – archeologická mapa Abúsíru, mapování v západní oáze, mapový server, www 7) Závěr - společný seminář, prezentace výsledků, konzultace

5 Data @ Informace Intenzivní nasazení informačních technologií (IT) do všech odvětví s sebou přináší shromažďování velkého množství různorodých údajů - dat. Data – informace Není stejný význam. Podle definice firmy Oracle se údaje (data) stávají informacemi, když:  máme údaje;  víme, že máme údaje;  víme, kde tyto údaje máme;  máme k nim přístup;  zdroji údajů můžeme důvěřovat. Hierarchie informačních úrovní Údaje – Informace – Znalosti – Moudrost

6 PROSTOR  GEO & INFORMATIKA Téměř vše, co se děje, probíhá v určitém prostoru. Vědět, kde se něco děje, je velmi důležité. Úlohy, které zahrnují prostorové aspekty informací (umístění v prostoru), se nazývají prostorové úlohy.

7 Geografické/prostorové úlohy

8 Geoinformatika je vědn í obor zabývaj í c í se informacemi o prostorových objektech, procesech a vazb á ch mezi nimi geovědy v poč í tačov é m prostřed í Geodézie Kartografie Geografické informační systémy - GIS Dálkový průzkum Země (DPZ) Navigační systémy (GPS) Geostatistika Fotogrammetrie... Počítače, počítačové sítě, internet, databáze, programovací jazyky, družice, digitalizace, simulace a modelování, data... Geografie, ale také geologie ekologie botanika zoologie geofyzika archeologie geostatistika ….. GIT

9 Geodézie - zeměměřictví

10 Geodézie II.

11 Řez šachtou a pohřební komorou

12 Kartografie historická

13 Kartografie dnes

14 Geografický informační systém

15 GIS – 3D model terénu

16 Aplikace 3D modelu terénu – rekonstrukce cest

17 Dálkový průzkum Země – švédská věž

18 Fotogram – schodiště do Hetepiho hrobky

19 Pyramidové pole a Abúsír jih QuickBird Komplex Kar a Inti KaaperHetepi

20 GPS - mapování

21 Mapový server

22 Příští přednáška 2014 Základy geodézie


Stáhnout ppt "Geoinformační technologie v egyptologické praxi EGY022014a/ Spec.přednáška I LS 2012 – 2014, 1. přednáška 2014 Organizační záležitosti: Výuka bude probíhat."

Podobné prezentace


Reklamy Google