Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2012 ÚVOD – do P i CV.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2012 ÚVOD – do P i CV."— Transkript prezentace:

1 CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2012 ÚVOD – do P i CV

2 Leden 2012 PŘEDMĚT JE V ROZVRHU TÝDNĚ: - 2 hod. přednášky + 2 hod. cvičení v PC učebně se simulačním SW - letní semestr – 8 výukových týdnů - ukončení: zápočet, zkouška. ZÁKLADNÍ REALIZAČNÍ INFORMACE

3 Leden 2012 Z uvedeného vyplývá: 1. na webu jsou *.ppt soubory s texty přednášek i se zadáním jednotlivých cvičení (ty budou postup- ně zpřesňovány! – poznáte dle roku „2012“ na úvodním slidu) – je nutno se s nimi seznámit (!) 2. vzhledem k inovaci zařazením simulačního SW budou v přednáškách nově zařazeny informace o ovládání SW a cvičení pak práci se SW ZÁKLADNÍ REALIZAČNÍ INFORMACE

4 Leden 2012 logistika teorii řetězcůpraktické toků Cílem předmětu je logistika jako současný vědecký nástroj tvořící s kybernetikou základ moderních řídících, informačních, rozhodova- cích systémů. Účelem je zvládnout teorii logistických řetězců a jejich praktické tvorby. Zaměřeno na zvládnutí jak teorie tak i praktic- ké vytváření materiálových a nemateriálových hlavně informančíchú toků. ANOTACE PŘEDMĚTU

5 Leden 2012 Analýza simulací a modelováním aplikacemi Analýza systémů a deagregace do prvků a řetězců. Seznámit se simulací a modelováním řetězců, toků a řízením procesů. Souvisejícím cílem předmětu je seznámit s aplikacemi z oblasti stavebně technologic- kých procesů a realizace staveb i z oblasti řízení podnikových procesů. ANOTACE PŘEDMĚTU

6 Leden 2009 1. Teoretické základy logistiky. Základy teorie systémů a teorie řízení. 2. Informační strategie v podniku a její logistické úkoly. Cíle logistiky. Logistické koncepce v podniku. 3. Logistické řetězce a funkce. Materiálové a informační toky. 4. Matematické metody logistiky, modelování, simulace. ZÁKLADNÍ ROZVRŽENÍ PŘEDMĚTU

7 Leden 2009 5. Souvislosti - logistika a ekonomika. Přímé a zpětné vlivy logistiky. Strategie podnikové logistiky a logistický management. 6. - 7. Interakce logistiky a řízení výroby, technologických procesů, zásobování, odbytu, skladů, manipulace s materiálem, dopravy, využití strojního parku a řízení lidských zdrojů. 8. Logistické funkce v oblasti zajišťování a řízení zásob. Analýza zásobovacích procesů. ZÁKLADNÍ ROZVRŽENÍ PŘEDMĚTU

8 Leden 2012 CW13 – Logistika V roce 2008 byla vydána Studijní opora, která obsahuje základní informace k předmětu CW13 – Logistika. Neobsahuje informace ke konkretizaci simu- lačního SW a jeho použití. Dalším zdrojem je řada odborných knih uvede- ná v seznamu literatury. STUDIJNÍ POMŮCKY

9 Leden 2012 K výuce existují tyto pomůcky: - velice bohatá literatura, knižní i v oblasti skript (různých autorů, různých fakult či universit) - webovské stránky (od Wikipedie po strán- ky jiných universitních pracovišť – tuzem- ských i cizích, většinou anglicky psaných) STUDIJNÍ POMŮCKY

10 Leden 2012 http://www.fce.vutbr.cz/tst/rada.v http://www.fce.vutbr.cz/tst/rada.v spolu s prezentacemi k přednáškám a cvičením. Další informace jsou na webovských strán- kách přednášejícího – najdete je pod adresou: http://www.fce.vutbr.cz/tst/rada.v spolu s prezentacemi k přednáškám a cvičením. http://www.fce.vutbr.cz/tst/rada.v STUDIJNÍ POMŮCKY

11 Leden 2009 MODUL 01 – Úvod a základy shrnuje základy a teorii logistiky a logistických řetězců. ROZČLENĚNÍ STUDIJNÍ OPORY

12 Leden 2009 MODUL 02 – Logistické řetězce je věnován problematice logistických řetězců a jejich použití, a dále stručně reengineeringu. ROZČLENĚNÍ STUDIJNÍ OPORY

13 Leden 2009 MODUL 03 – Aplikace logistiky obsahuje informativní zkratky aplikací. ROZČLENĚNÍ STUDIJNÍ OPORY

14 Leden 2012 CW05 – Teorie rozhodovacích procesů http://www.fce.vutbr.cz/tst/rada.v spolu s prezentacemi k přednáškám a cvičením. Můžete se i poučit v opoře pro předmět CW05 – Teorie rozhodovacích procesů nebo na webovských stránkách přednáše- jícího – najdete je pod adresou: http://www.fce.vutbr.cz/tst/rada.v spolu s prezentacemi k přednáškám a cvičením. http://www.fce.vutbr.cz/tst/rada.v STUDIJNÍ POMŮCKY

15 Leden 2012 … cw13 – p.0 - úvod


Stáhnout ppt "CW – 13 LOGISTIKA Ústav technologie, mechanizace a řízení staveb Fakulta stavební VUT v Brně © Ing. Václav Rada, CSc. Leden 2012 ÚVOD – do P i CV."

Podobné prezentace


Reklamy Google