Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Sociální podnikání v Moravskoslezském kraji

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Sociální podnikání v Moravskoslezském kraji"— Transkript prezentace:

1 Sociální podnikání v Moravskoslezském kraji
Ostrava,

2 Sociální ekonomika je určitou alternativou pro řešení problematiky, kterou tradiční ekonomika nedokáže vždy řešit (dlouhodobá nezaměstnanost, sociální vyloučení některých skupin obyvatel) Sociální ekonomika hraje důležitou roli v místním rozvoji a v sociální soudržnosti (zvýšení zaměstnanosti, boj proti chudobě) Sociální ekonomika

3 „Je specifický druh podnikání, ve kterém je ekonomická činnost v rovnováze s uspokojováním veřejně prospěšných zájmů komunit, a tím i společnosti jako celku. Řeší otázky zaměstnanosti, sociální soudržnosti a místního rozvoje a svou činností podporuje solidární chování, sociální začleňování a růst sociálního kapitálu zejména na místní úrovni s maximálním respektováním trvale udržitelného rozvoje.“ Sociální podnikání

4 Strategie regionálního rozvoje čr 2014 - 2020
Státem podporované regiony Ústecký kraj 13 regionů – obyvatel Moravskoslezský kraj 13 regionů – obyvatel Strategie regionálního rozvoje čr

5 Sociální podnikání a sociální podnik
Sociální podnikání jsou podnikatelské aktivity prospívající společnosti a životnímu prostředí. Hraje důležitou roli v místním rozvoji a často vytváří pracovní příležitosti pro osoby se zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Zisk je z větší části použit pro další rozvoj sociálního podniku. Pro sociální podnik je stejně důležité dosahování zisku i zvýšení veřejného prospěchu. Sociálním podnikem se rozumí „subjekt sociálního podnikání“, tj. právnická osoba založená dle soukromého práva nebo její součást nebo fyzická osoba, které splňují principy sociálního podniku. Sociální podnik naplňuje veřejně prospěšný cíl, který je formulován v zakládacích dokumentech. Vzniká a rozvíjí se na konceptu tzv. trojího prospěchu – ekonomického, sociálního a environmentálního. Sociální podnikání a sociální podnik

6 Malé Srovnání podniků Sociální podnik Běžný podnik
Schopnost vytvářet zisk není prvořadým cílem Téměř nemožnost získání úvěrů, půjček Nižší procentuální spoluúčast při realizaci projektu EU fondů Nutnost ekonomického základu, finančního plánování, přípravy strategií, vhodný výrobní program Zaměstnanec je zaměstnancem Podnik je založen za účelem tvorby zisku Možnost získání úvěrů, půjček Vyšší procentuální spoluúčast při realizaci projektů EU fondů Nutnost ekonomického základu, finančního plánování, přípravy strategií, vhodný výrobní program Zaměstnanec je lidským zdrojem Malé Srovnání podniků

7 Proč podnikat sociálně?
Zájem zlepšit něco, co ve společnosti nefunguje – prospěšnost pro společnost Nová řešení – nové sociální inovace Trojí prospěšnost Rostoucí globalizace – vyšší potřeba podpory místního komunitního rozměru života Šetrný přístup k životnímu prostředí Zlepšení kvality života ve venkovských oblastech Proč podnikat sociálně?

8 Typy sociálních podniků
Obecný charakter sociálního podniku Integrační sociální podnik Typy sociálních podniků

9 Informace o sociálním podnikání v čr
Adresář sociálních podniků: 208 zaevidovaných podniků (z toho z MSK: 18) Informace o sociálním podnikání v čr

10 Klastr sociálních inovací a podniků SINEC
Založen v listopadu 2013 Začleňuje sociální podniky a aktéry sociálního podnikání Moravskoslezského kraje 34 členů klastru Počet zaměstnanců členů přesahuje 1500 osob počet zaměstnanců z cílových skupin přesahuje 700 osob Klastr sociálních inovací a podniků SINEC

11 Klastr sociálních inovací a podniků SINEC
Hlavní cíle: Posílení konkurenceschopnosti zapojených subjektů Budování partnerských vztahů s jinými klastry Usnadnění v přístupu k informacím Vzdělávání a zvyšování kvalifikace v oblasti sociální ekonomiky Prosazování zájmů a významu sociálního podnikání Klastr sociálních inovací a podniků SINEC

12 Klastr sociálních inovací a podniků SINEC
Spolupráce s dalšími subjekty: Memorandum o spolupráci s Moravskoslezským krajem Agentura regionálního rozvoje Národní síť Místních akčních skupin Národní klastrová asociace Klastr sociálních inovací a podniků SINEC

13 Klastr sociálních inovací a podniků SINEC
Etický kodex klastru – Sociální podnik: Provozuje činnosti prospívající společnosti či specifické skupině znevýhodněných osob, podniká na vlastní jméno, vědom si své vlastní zodpovědnosti Vykonává soustavnou ekonomickou aktivitu, nese ekonomická rizika, využívá zisk pro vlastní rozvoj nebo naplňování společensky prospěšných cílů Má jasně a transparentně nastaveny principy řízení a kontroly podniku Zohledňuje environmentální aspekty svých činností, vzniká a rozvíjí se na konceptu trojího prospěchu Klastr sociálních inovací a podniků SINEC

14 Klastr sociálních inovací a podniků SINEC
Etický kodex klastru – Sociální podnik: Uplatňuje princip demokratického rozhodování, rovné příležitosti a optimální pracovní podmínky pro všechny Podporuje inovativní přístupy a inovace v řešení Důrazně dbá na kvalitu svých produktů s cílem zvyšování ochrany zájmů zákazníků a spotřebitelů Odmítá korupční jednání, jedná čestně a důvěryhodně Odmítá spekulativní chování spočívající ve zneužívání náhradního plnění dle zákona o zaměstnanosti Při propagaci a marketingu uvádí o sobě pravdivé informace bez prvků klamavé reklamy Klastr sociálních inovací a podniků SINEC

15 Sociální podniky v klastru
Ergon – chráněná dílna Montážní a kompletační práce Montáž zahradnického nářadí Montáž kotvící techniky Úklidové práce Skladovací prostory - pronájem Sociální podniky v klastru

16 Sociální podniky v klastru
Zelená dílna s. r. o. Ekologická recyklace odpadního elektrického a elektronického zařízení Nákladní autodoprava kontejnerovým vozidlem nad 3,5 t Kompletační a montážní práce Sociální podniky v klastru

17 Sociální podniky v klastru
Chrpa Krnov Zahradnictví Gravírování předmětů Výroba dárkových předmětů a bytových doplňků Sociální podniky v klastru

18 Sociální podniky v klastru
AC Aero s. r. o. Projektování zahradně architektonických děl Činnosti s použitím rostlin Instalace závlahových systémů Montáže dětských hřišť Údržba zeleně Sociální podniky v klastru

19 Sociální podniky v klastru
Gerlich Odry s. r. o. Výroba dřevěných hraček a stavebnic, loutky, loutková divadla Hrací prvky pro dětská hřiště Instalace dětských hřišť Výroba nábytku Sociální podniky v klastru

20 Sociální podniky v klastru
Čáp – stěhovací servis Stěhovací služby Služby vyklízení nemovitostí Bazarový prodej nábytku a doplňků Likvidace nepotřebných věcí včetně nebezpečného elektroodpadu Opravy silničních vozidel Sociální podniky v klastru

21 Sociální podniky v klastru
Jumbohand s. r. o. Výroba textilií a oděvů Oprava oděvů Prodej textilií a oděvů Čalounictví Největší on-line second hand v ČR Sociální podniky v klastru

22 Děkuji vám za pozornost


Stáhnout ppt "Sociální podnikání v Moravskoslezském kraji"

Podobné prezentace


Reklamy Google