Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

SOCIÁLNÍ EKONOMIKA SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "SOCIÁLNÍ EKONOMIKA SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ"— Transkript prezentace:

1 SOCIÁLNÍ EKONOMIKA SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ
Doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc. Katedra studií občanské společnosti Fakulta humanitních studií Univerzita Karlova v Praze

2 sociální ekonomika - sociální podniky
alternativní a komplementární možnosti řešení sociálních (sociální vyloučení) ekonomických (nezaměstnanost, místní rozvoj) environmentálních (udržitelný rozvoj)

3 Pražská deklarace 2002 Sociální ekonomika není založena na kapitálu, ale na participativní demokracii. Cílem sociální ekonomiky není zisk, ale vzájemná solidarita. Sociální ekonomika může významnou měrou přispívat k začleňování znevýhodněných osob různých kategorií do společnosti.

4 třetí sektor: sociální ekonomika, občanský sektor
TRH TŘETÍ SEKTOR STÁT

5 definování sociální ekonomiky
1) identifikace právních forem subjektů sociální ekonomiky: družstva, vzájemné společnosti a asociace, nadace 2) určení charakteristických rysů subjektů sociální ekonomiky: propojení ekonomické činnosti se sociálními nebo environmentálními cíli; používání postupů či metod práce, které mají významný sociální přínos; vícezdrojové financování; demokratické řízení a další

6 Evropská komise: první přístup
čtyři „pilíře“ sociální ekonomiky družstva, vzájemné společnosti, asociace a nadace 2007 vydává EU Memorandum k sociální ekonomice European Standing Conference of Co-operatives, Mutual Societies, Associations and Foundations (CEP-CMAF) – SOCIAL ECONOMY EUROPE

7 CIRIEC: druhý přístup Srovnávací analýza sociální ekonomiky (Mezinárodní centrum výzkumu a informací o veřejné, sociální ekonomice a družstvech) – 25 evropských zemí LNet: Enterprise and innovation in deprived urban areas: sharing the European experience

8 EMES Evropská výzkumná společnost Defourny klade otázku, zda bychom měli hovořit o novém sociálním podnikání, o podnikatelských činnostech nestátních neziskových organizací nebo o podnicích ve třetím sektoru - sociální ekonomice? Subjekty třetího sektoru mohou přebírat některé ekonomické role veřejných institucí.

9 charakteristika subjektů
organizované soukromé nerozdělující zisk samosprávné dobrovolné

10 překrývání občanského sektoru se sociální ekonomikou
výrazné ekonomické chování (podnikání) zvýšení podílu samofinancování pronikání na trh (vytváření ekonomických statků a jejich prodej) zachovávání mnohého, co od občanského sektoru požadujeme

11 právní formy organizací občanského sektoru
občanské sdružení a jeho organizační jednotky nadace a nadační fond evidovaná právnická osoba-účelové zařízení církve obecně prospěšná společnost

12 právní formy sociálních podniků
občanské sdružení, evidovaná právnická osoba- účelové zařízení církve, obecně prospěšná společnost a nadace, která zaměstnává znevýhodněné osoby a/nebo která vykonává jako doplňkovou také ekonomickou činnost družstvo – zejména výrobní družstvo zaměstnávající znevýhodněné osoby obchodní společnost (např. s.r.o.) nebo OSVČ, která má jiný účel své činnosti, než je dosahování zisku

13 odkazy na další prameny
CIRIEC: Sociální ekonomika v Evropské unii Defourny, J.: Social Enterprise in an Enlarged Europe: Concept and Realities Dohnalová, M. Sociální ekonomika v evropeizaci českého hospodářství Srovnávací analýza modelů sociální ekonomiky v EU a možnosti jejich aplikace v ČR


Stáhnout ppt "SOCIÁLNÍ EKONOMIKA SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ"

Podobné prezentace


Reklamy Google