Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Grantové řízení OEZ 2008. Odbor informování o evropských záležitostech Integrovaný informační systém OEZ ÚV ČR: Euroskop – www.euroskop.cz Euroskop –

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Grantové řízení OEZ 2008. Odbor informování o evropských záležitostech Integrovaný informační systém OEZ ÚV ČR: Euroskop – www.euroskop.cz Euroskop –"— Transkript prezentace:

1 Grantové řízení OEZ 2008

2 Odbor informování o evropských záležitostech Integrovaný informační systém OEZ ÚV ČR: Euroskop – www.euroskop.cz Euroskop – www.euroskop.czwww.euroskop.cz Eurofon 800 200 200 – bezplatná infolinka Eurofon 800 200 200 – bezplatná infolinka Eurocentra – 13 regionálních EC Eurocentra – 13 regionálních EC Granty – 10 000 000 Kč pro rok 2008 Granty – 10 000 000 Kč pro rok 2008

3 Koncepce informování o evropských záležitostech v ČR 2008 Základní dokument popisující cíle informování o evropských záležitostech pro rok 2008 Základní dokument popisující cíle informování o evropských záležitostech pro rok 2008 Cílové skupiny Cílové skupiny Média Média Studenti a žáci Studenti a žáci Učitelé ZŠ,SŠ a VŠ Učitelé ZŠ,SŠ a VŠ Vědečtí pracovníci Vědečtí pracovníci Potenciální žadatelé o prostředky z fondů a programů EU Potenciální žadatelé o prostředky z fondů a programů EU Podnikatelé Podnikatelé Zaměstnanci a zájemci o práci v EU Zaměstnanci a zájemci o práci v EU Profesní a zájmová sdružení Profesní a zájmová sdružení Státní správa a územní samospráva Státní správa a územní samospráva Neziskové a nevládní organizace Neziskové a nevládní organizace Adresnost a cílenost zamýšlených akcí Adresnost a cílenost zamýšlených akcí

4 Vyhlášení grantového řízení pro rok 2008 Grantové řízení – možnost zapojení širší veřejnosti do informování o EU Grantové řízení – možnost zapojení širší veřejnosti do informování o EU Komunikační okruhy pro rok 2008: Komunikační okruhy pro rok 2008: 1. Bariéry v minulosti 1. Bariéry v minulosti 2. Bariéry kulturní rozmanitosti a bariéry regionální 2. Bariéry kulturní rozmanitosti a bariéry regionální 3. Bariéry instituční 3. Bariéry instituční 4. EU jako globální partner – bariéry ve vnějších vztazích Evropské unie 4. EU jako globální partner – bariéry ve vnějších vztazích Evropské unie 5. Bariéry ekonomické a sociální 5. Bariéry ekonomické a sociální 6. Energetické bariéry 6. Energetické bariéry

5 1. Bariéry v minulosti Překonávání železné opony, rok 1989 jako začátek skutečně celoevropské integrace, Překonávání železné opony, rok 1989 jako začátek skutečně celoevropské integrace, Česká zkušenost s totalitním režimem jako zdroj poučení pro současnou Evropu a závazek boje s porušováním lidských a občanských práv ve světě. Česká zkušenost s totalitním režimem jako zdroj poučení pro současnou Evropu a závazek boje s porušováním lidských a občanských práv ve světě.

6 2. Bariéry kulturní rozmanitosti a bariéry regionální  EU a migrace, vztah tohoto tématu k otázce dalšího rozšiřování EU,  EU a náboženství, vztah tohoto tématu k otázce dalšího rozšiřování EU,  EU a otázka evropských hodnot, vztah tohoto tématu k otázce dalšího rozšiřování EU.

7 3. Bariéry instituční Lisabonská smlouva a její dopady, Lisabonská smlouva a její dopady, Evropský parlament a „deficit demokracie“. Evropský parlament a „deficit demokracie“.

8 4. EU jako globální partner – bariéry ve vnějších vztazích Evropské unie  Vnější vztahy EU - transatlantické vztahy, vztahy EU- Rusko, EU a Západní Balkán.

9 5. Bariéry ekonomické a sociální Co brání volnému pohybu osob, služeb, zboží a kapitálu, Co brání volnému pohybu osob, služeb, zboží a kapitálu, Problematika rozpočtu EU, Problematika rozpočtu EU, Zvyšování konkurenceschopnosti EU v globálním ekonomickém prostředí. Zvyšování konkurenceschopnosti EU v globálním ekonomickém prostředí.

10 6. Energetické bariéry Zdroje energie pro EU, jejich ne/dostupnost, Zdroje energie pro EU, jejich ne/dostupnost, Společná energetická politika EU, zvláště v souvislosti se Společnou zahraniční a bezpečnostní politikou EU. Společná energetická politika EU, zvláště v souvislosti se Společnou zahraniční a bezpečnostní politikou EU.

11 Konkrétní výstupy Např. příručky, publikace, série článků, monotématické číslo Např. příručky, publikace, série článků, monotématické číslo Semináře, konference, debaty, kulaté stoly Semináře, konference, debaty, kulaté stoly Multimediální aplikace, internetové prezentace, e-learning Multimediální aplikace, internetové prezentace, e-learning Kulturní akce Kulturní akce Učební materiály atd. Učební materiály atd.

12 Kdo může o dotaci žádat? Fyzické osoby Fyzické osoby Právnické osoby vyjma příspěvkových organizací dle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů, v pozdějším znění Právnické osoby vyjma příspěvkových organizací dle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících předpisů, v pozdějším znění

13 Formální náležitosti účasti v grantovém řízení Žádost o dotaci + přílohy Žádost o dotaci + přílohy Žádost o dotaci + přílohy Žádost o dotaci + přílohy 1x originál, 2x kopie + CD 1x originál, 2x kopie + CD Termíny podání žádosti + kam zaslat Termíny podání žádosti + kam zaslat Nejpozději do 31. BŘEZNA 2008 do 12:00 Na adresu ÚŘADU VLÁDY ČR nebo na EDESK@VLADA.CZ podepsané zaručeným elektronickým podpisem

14 Časový harmonogram 22. – 23. dubna 2008 - zasedání výběrových komisí 22. – 23. dubna 2008 - zasedání výběrových komisí 5. května 2008 – počátek implementačního harmonogramu projektů 5. května 2008 – počátek implementačního harmonogramu projektů

15 Směrnice VÚV č. 4/2008 Základní materiál popisující metody, principy a vztahy závazné pro realizátory projektu Základní materiál popisující metody, principy a vztahy závazné pro realizátory projektu Přílohy: Přílohy: Č.1 Rozhodnutí o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu formou neinvestiční dotace Č.1 Rozhodnutí o přidělení finančních prostředků ze státního rozpočtu formou neinvestiční dotace Č.2 Metodika pro vypracování projektů Č.2 Metodika pro vypracování projektů Č.3 Statut a jednací řád výběrové komise Č.3 Statut a jednací řád výběrové komise Č.4 Metodika pro kritéria výběru projektů, způsob jejich financování a složení výběrových komisí Č.4 Metodika pro kritéria výběru projektů, způsob jejich financování a složení výběrových komisí Č.5 Metodika pro kontrolu projektů a možnost odstoupení obou stran od projektu Č.5 Metodika pro kontrolu projektů a možnost odstoupení obou stran od projektu

16 Neuznatelné náklady na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku, na reprezentaci (tj. na pohoštění, dary a obdobná plnění), na reprezentaci (tj. na pohoštění, dary a obdobná plnění), na mzdy funkcionářů (např. na odměny členů statutárních orgánů právnických osob), na mzdy funkcionářů (např. na odměny členů statutárních orgánů právnických osob), na členské příspěvky v mezinárodních institucích, na členské příspěvky v mezinárodních institucích, na splátky finančních závazků a leasingové splátky, na splátky finančních závazků a leasingové splátky, na odpisy majetku, na odpisy majetku, na tvorbu kapitálového jmění (zisku), na tvorbu kapitálového jmění (zisku), na výzkum a vývoj, na výzkum a vývoj, na rekondiční a rekreační pobyty, na rekondiční a rekreační pobyty, na stravné, jízdné (mimo cestovních náhrad), na stravné, jízdné (mimo cestovních náhrad), na zahraniční pracovní cesty, na zahraniční pracovní cesty, na provedení účetního auditu, na pokuty a sankce, na provedení účetního auditu, na pokuty a sankce, na nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit). na nespecifikované výdaje (tj. výdaje, které nelze účetně doložit).

17 Modelový projekt

18 www.euroskop.cz/granty

19 Kontakty PhDr. Lucie Loskotová PhDr. Lucie Loskotová tel.: 220 143 761 tel.: 220 143 761 fax: 220 143 790 fax: 220 143 790 e-mail: loskotova.lucie@vlada.cz e-mail: loskotova.lucie@vlada.czloskotova.lucie@vlada.cz Tomáš Krejčí Tomáš Krejčí tel.: 220 143 760 tel.: 220 143 760 fax: 220 143 790 fax: 220 143 790 e-mail: krejci.tomas@vlada.cz e-mail: krejci.tomas@vlada.czkrejci.tomas@vlada.cz


Stáhnout ppt "Grantové řízení OEZ 2008. Odbor informování o evropských záležitostech Integrovaný informační systém OEZ ÚV ČR: Euroskop – www.euroskop.cz Euroskop –"

Podobné prezentace


Reklamy Google