Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Národní program udržitelnosti I

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Národní program udržitelnosti I"— Transkript prezentace:

1 Národní program udržitelnosti I
Jana Říhová Odbor programů výzkumu a vývoje Červen 2012

2 444 Národní program udržitelnosti I byl schválen usnesením vlády ČR ze dne 19. června č. 444 Viz Přehled – příloha 1

3 Právní rámec programu zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů Nařízení Komise (ES ) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách) – Úřední věstník Evropské unie L 214, , str. 3-47

4 Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Doba trvání programu: 2013 – 2020 Délka řešení projektů: 5 let Veřejná soutěž: poprvé v roce 2012, potom každoročně 2013, 2014, 2015

5 Výdaje na program ze státního rozpočtu ČR
na výzkum, vývoj a inovace (v tis. Kč) 2013: 2014: 2015: 2016: 2017: 2018: 2019: 2020: Celkem:

6 Kdo může o podporu v programu žádat?
Výzkumná organizace, která vybudovala v letech 2007 – 2013/2015 v ČR výzkumné centrum za podpory Evropského fondu regionálního rozvoje, (centra vybudovaná v 1 a 2 Prioritní ose OP VaVpI, centra vybudovaná v OP Praha-Konkurenceschopnost) která prokáže kvalitu koncepce výzkumu a vývoje a managementu centra na příštích 5 let zaručující produkci kvalitních výsledků VaVaI Každé centrum může podat nejvýše 1 projekt

7 Prokázání způsobilosti uchazeče
§ 18 zákona o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací významné výsledky řešitele a členů řešitelského týmu vyjádření Řídícího orgánu příslušného operačního programu

8 Na co může o podporu žádat?
Na výzkumnou a vývojovou činnost zajišťující dlouhodobou udržitelnost vybudované infrastruktury reinvestice provozní náklady osobní náklady

9 O jakou výši podpory může žádat?
Objem disponibilních prostředků Maximální výše podpory podle Nařízení EK (20;10;7,5) Maximum: 50 % uznaných nákladů

10 Způsobilé náklady projektu
osobní náklady kapitálové náklady na pořízení a obnovu hmotného a nehmotného majetku provozní náklady (opravy a údržba majetku, služby, nákup materiálu atd.) náklady na získání a uznání práv k průmyslovému vlastnictví, které je výsledkem projektu doplňkové náklady (full cost model vs. 20 % limit)

11 Jaké výsledky se očekávají od příjemce podpory?
výsledky vytvořené zaměstnanci příjemce, kteří jsou členy řešitelského týmu projektu, uplatněné v RIV výhradně jako výsledky projektu výsledky vytvořené ve spolupráci pod vedením členů řešitelského týmu v rámci spolupráce centra uplatněné v RIV další sledovaný ukazatel: mezinárodní a intersektorální spolupráce (mobilita výzkumných pracovníků a rozsah společných výzkumných projektů)

12 Hodnocení návrhů projektů
Infrastruktura centra, vybavení, využití kvalita dosavadních výzkumných a vývojových aktivit (vyhodnocení výsledků řešitelského týmu uchazeče) efektivita dosavadního provozu úroveň managementu a řízení lidských zdrojů dosavadní spolupráce s aplikační sférou strategická koncepce výzkumných aktivit provozní strategie a politika řízení vnějších vztahů doložení motivačního účinku projektu

13 Průběžné a závěrečné hodnocení projektů
Monitoring (sledování souladu řešení ve všech aspektech na základě průběžné zprávy) - každoročně Evaluace (hloubkové vyhodnocení řešení projektu) – v případě nesouladu zjištěného na základě monitoringu, vždy po 2 letech řešení projektu, vždy po skončení řešení projektu

14 Děkuji Vám za pozornost!
Kontakt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Odbor programů výzkumu Telefon:


Stáhnout ppt "Národní program udržitelnosti I"

Podobné prezentace


Reklamy Google