Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Nový program MZe - dvoustupňová veřejná soutěž

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Nový program MZe - dvoustupňová veřejná soutěž"— Transkript prezentace:

1 Nový program MZe - dvoustupňová veřejná soutěž
Změny v programu KUS a ve veřejné soutěži Praha, 28. května 2012

2 Nový program MZe - dvoustupňová veřejná soutěž
Program MZe Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012 – 2018 „KUS“

3 KUS 2012-2020 - I. KUS 2012 – 2018 Veřejné soutěže
V programu jsou celkem 4 veřejné soutěže – vyhlášení v roce: 2011, 2012, 2014 a 2015 Proběhla dvoustupńová VS v r na projekty s počátkem řešení od r. 2012 Od r jsou VS jednostupňové Ve dvou VS za sebou (tj. již v r. 2012) jsou vyhlášeny různé cíle podprogramů

4 Program KUS 2012-2018 KUS 2012-2018 KUS – program aplikovaného výzkumu
VS na projekty výzkumu s počátkem řešení od roku 2013 byla vyhlášena Odevzdávání návrhů projektů – do Řešení jednotlivých projektů 1- 5 let (2013 až 2017)

5 KUS 2012-2020 - I. KUS 2012 – 2018 Podprogramy
Podprogram I: Udržitelné zemědělské systémy Podprogram II: Udržitelný rozvoj lesního a vodního hospodářství a ostatních oblastí zemědělství Podprogram III: Podpora politiky agrárního sektoru (pro státní správu)

6 KUS – míra podpory I. KUS 2012 – 2018
Míra podpory I. – na celý projekt (detail – v zadávací dokumentaci) * spolupráce s VO ** pouze VO PP I * (65 % z podpory na program) PP II * (20 % z podpory na program) PP III ** (15 % z podpory na program) Zvláštní pravidla pro zemědělství a rybolov 90 % - Aplikovaný výzkum 75 % 67 % 100 % Experiment. vývoj

7 KUS – Komplexnost KUS 2012 – 2018 Požadavky na projekty
Komplexnost: multidisciplinární, ucelený návrh projektu s potřebnými souvislostmi (od prvovýroby až po produkt pro spotřebitele z široké veřejnosti) Přínosy pro praxi: uvedení uživatele a kvantifikace přínosů výsledků (tj. znalostí) Šíření výsledků výzkumu: publikace z každého projektu PP I a PP II – řešení se zúčastní alespoň 1 VO a 1 podnik, jsou vyžadovány nejméně 2 typy výsledků aplikačních a 1 publikačního PP III – řešení se zúčastní pouze VO, je vyžadován nejméně 1 typ výsledku aplikovaného a 1 publikačního

8 KUS – Komplexnost KUS 2012 – 2018 Předpokládané přínosy a výsledky
Předpokládané přínosy musejí být vždy kvantifikovány – v projektech aplikovaného VaV se předpokládají ekonomické přínosy PP I a PP II – alespoň 2 různé typy aplikovaných výsledků (P, Z, F, G, N, R, v podprogramu III také H) PP III – alespoň 1 typ aplikovaného výsledku Vždy je v projektu nutný publikační typ výsledku Jimp. nebo Jneimp.

9 KUS – Komplexnost KUS 2012 – 2018 Změny v podmínkách VS
Příjemci musí doložit v předmětu činnosti výzkum Příjemce-koordinátor zodpovídá za průběh řešení projektu v celém rozsahu Ve struktuře nákladové tabulky může být uvedeno max. 50% osobních nákladů z podpory a v průběhu roku není možno měnit výši osobních nákladů u jednotlivých příjemců a dalších účastníků projektu Alespoň 2 různé typy samostatných výsledků pro praxi musí být plánovány již v průběhu řešení projektu (u PPIII jeden typ výsledku) Kladné hospodaření v posledních dvou letech

10 VSAK 2012-2017 KUS 2012 – 2018 Jednostupňová VS
Hodnocení návrhů projektů Posouzení formálních náležitostí projektu (Komise pro přijímání návrhů projektů): dodržení soutěžní lhůty, podání, splnění kvalifikačních předpokladů a požadavků na způsobilost v souladu se zákonem č. 130/2002 Sb., míry podpory, typů výsledků Odborné hodnocení (Programová komise): reálnost řešení, provázanost, cíle, výsledky, přínosy, potřebnost, metodika, tým, struktura financování, znalost problematiky v zahraničí apod.

11 KUS - BONUSY KUS 2012 – 2018 BONUSY:
Doložení přímé vazby na aktuální mezinárodní projekty (v rámci společných iniciativ v zemědělském výzkumu ERA-Net nebo na ostatní mezinárodní projekty) Vyšší podíl spolufinancování z neveřejných zdrojů – hodnoceno podle procenta spoluúčasti nad rámec povinné spoluúčasti

12 Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV)
Závěr Děkuji za pozornost Ing. Blanka Černá, CSc. Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV)


Stáhnout ppt "Nový program MZe - dvoustupňová veřejná soutěž"

Podobné prezentace


Reklamy Google