Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Inspekce kvality sociálních služeb

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Inspekce kvality sociálních služeb"— Transkript prezentace:

1 Inspekce kvality sociálních služeb
ZÁKON 108/2006 Sb. Inspekce kvality sociálních služeb Mgr. Lucie Bicková České Budějovice

2 Účastníci inspekcí Krajské úřady MPSV Inspektoři
Poskytovatelé sociálních služeb Uživatelé sociálních služeb a jejich rodinní příslušníci

3 Typy inspekcí Inspekce typu A – základní, zpravidla první inspekce
Inspekce typu B – kontrola naplňování přijatých opatření Inspekce typu C – na podnět či stížnost na kvalitu služeb

4 Plán inspekcí MPSV a KÚ sestavují plán inspekcí na dobu 3 let
Inspekce A - kontrola celkové úrovně služby: a) naplnění podmínek pro registraci poskytovatelů b) plnění povinností poskytovatelů c) kvalita poskytovaných služeb Frekvence - jednou za období 3 let

5 Inspekce B – prověření, kontrola přijatých opatření poskytovatele na základě zjištění v rámci inspekce A, B či C Frekvence - dle termínů stanovených poskytovatelem Inspekce C – prověření podnětu nebo stížnosti na poskytovatele, prověření vybrané oblasti kvality, prevence Frekvence není pevně stanovena

6 První tříleté období 100% inspekcí typu A 80% inspekcí typu B
10% inspekcí typu C V plánu budou rovnoměrně rozloženy všechny druhy registrovaných služeb

7 Délka trvání inspekce v místě
Jednodenní inspekce: A: malá kapacita služby, nízký počet pracovníků (např. 20 uživatelů, 1,5 pracovníka) B: vzhledem k rozsahu lze provést C: vzhledem k rozsahu lze provést Třídenní inspekce

8 Zahájení inspekce A Písemným oznámením kontrolované osobě:
sdělení o pověření inspekčního týmu složení inspekčního týmu termín a délka inspekce předmět inspekce

9 Inspekční tým Nejméně 3 členové: - vedoucí týmu – zaměstnanci MPSV, KÚ
- členové týmu – specializovaní odborníci Další účastníci: kontrolovaná osoba = poskytovatel kontaktní pracovník – pomáhá zabezpečit průběh, přítomen výběru uživatelů vedoucí základních týmů – informace referující pracovníci – v přímé péči, IP

10 Úvodní setkání Účastní se všichni ČIT – doplnění informací, upřesnění průběhu, způsob prohlídky zařízení, harmonogram, další dokumenty…

11 Výběr respondentů Vyjednání oslovení uživatelů
Získání předběžného souhlasu s rozhovorem Počet respondentů: - 1 – 5 uživatelů – všichni - 6 – // – 5 vybraných respondentů - 80 – // // - nad // //

12 Prohlídka zařízení – strukturované pozorování
Studium osobní dokumentace respondentů – není vždy nutné, dle významu Kvalita je zjišťována následujícími prostředky: rozhovor s respondenty, s referujícím pracovníkem náslech rozhovoru doprovázení analýza formuláře Právní postavení respondenta analýza osobní dokumentace respondenta pozorování

13 Analýza dokumentace kontrolované osoby (Soupis podkladů inspekce)
- vnitřní předpisy - veškeré dokumenty Ověřování podmínek registrace

14 Splnění standardů Zásadní kritéria minimálně 2 body
Celkový počet bodů více než 50% z maximálního celkového počtu bodů

15 Bodové hodnocení 3 body – vyčerpávající důkazy, výsledky, odpovídá zákonu (praxe, dokumenty) 2 body – jednoznačné důkazy, stále zdokonalováno, nedostatky, odstranění 1 bod – existují určité důkazy, kritérium příležitostně přezkoumáváno, není zdokumentováno, systematicky sledováno 0 bodů – neexistují důkazy, nic se neděje

16 Inspekční zpráva 3 výtisky Seznámení s výsledky
Podpis a předání 1 ks výtisku Velký význam: doklad o kvalitě služby, podklad pro nápravu zjištěného stavu, jedna z forem ochrany práv uživatelů, podklad pro zrušení registrace

17 Námitky Lze podat námitky: písemně, zdůvodnění
kontrolnímu orgánu ve stanovené lhůtě (zákonná lhůta min. 5 dnů) Inspekce se k nim vyjádří (plný, částečný rozsah)

18 Ukončení inspekce A VIT oznámí kontrolované osobě ukončení inspekce
Vše v pořádku – další inspekce opět A dle plánu Nedostatky – následující postup:

19 Zpráva o odstranění zjištěných nedostatků
– kontrolovaná osoba zpracuje zprávu o odstranění nedostatků (postup, termín - plán nápravy) Následuje inspekce B…..

20 Rizika Rizikové oblasti: Povinnosti poskytovatelů Podmínky registrace
Standardy kvality = zásadní kritéria Cíle a způsoby poskytování SS (poslání, cíle, cíl. skupina, pracovní postupy…) Ochrana práv osob (pravidla pro předcházení situacím porušování práv, střety zájmů…) Smlouva (pravidla pro uzavírání…)

21 Individuální plánování (pravidla, přehodnocování, společně s uživatelem, klíčový pracovník…)
Stížnosti na kvalitu (pravidla pro podávání a vyřizování, informace jak, kdo…) A další….

22 Opatření omezující pohyb osob
Povinnosti v případě použití Agresivní chování Restrikce x ochrana

23 Děkuji za pozornost.

24 Kontakt: bickova.lucie@seznam.cz
Děkuji za pozornost. Kontakt:


Stáhnout ppt "Inspekce kvality sociálních služeb"

Podobné prezentace


Reklamy Google