Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace pro konferenci ODPADY 2009 Nové právní předpisy v oblasti nakládání s odpady Rut Bízková náměstkyně ministra životního prostředí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prezentace pro konferenci ODPADY 2009 Nové právní předpisy v oblasti nakládání s odpady Rut Bízková náměstkyně ministra životního prostředí."— Transkript prezentace:

1

2

3 Prezentace pro konferenci ODPADY 2009 Nové právní předpisy v oblasti nakládání s odpady Rut Bízková náměstkyně ministra životního prostředí

4 Nové právní předpisy v oblasti nakládání s odpady: 1.Zvažované úpravy ekonomických nástrojů v oblasti odpadového hospodářství 2.Agendový informační systém pro sledování toků vybraných autovraků

5 1.Návrhy úprav ekonomických nástrojů (EN) v oblasti nakládání s odpady Důvody k provedení změn: EN jsou využívány bez významnějších změn již 18 let (v odpadech zavedeny zákonem z roku 1991) ‏ EN nepodporují naplňování stanovených cílů (cíle se neplní např. u třídění KO a ukládání netříděných KO na skládky) ‏ Úpravami je třeba řešit dále např. sjednocení s jinými ekologickými poplatky, zlepšení evidence apod.

6 jasné definování funkce poplatků (tj. proč se platí) ‏ zvýšení sazeb poplatků rozšíření zpoplatnění (další formy odstraňování odpadů) ‏ změna způsobu výběru poplatků jiné dělení výnosu poplatků další dílčí změny Shrnutí hlavních navrhovaných změn: 1.

7 Kompenzace pro obce se skládkou zůstává v současné výši (500 Kč/t), posuzuje se jen jiná forma (nikoliv „centrální“) ‏ Vyrovnání ekonomických podmínek – ukládání na skládku je výrazně nejlevnější variantou nakládání s odpady – sazby se upřesňují, předpokládá se postupný nárůst Sazby za nebezpečné odpady jsou zvýšené (několikanásobně) ‏ Funkce poplatků a nové sazby: 1.

8 Rozšíření zpoplatnění: 1. Dosud se vztahovalo jen na ukládání odpadů na skládku - nově je navrhováno zpoplatnění rovněž dalších způsobů ukládání odpadů do ŽP Rozšíření zpoplatnění se vztahuje rovněž na spalování odpadů (nikoliv při energetickém využívání) ‏ Po diskusích se navrhuje rovněž zpoplatnění ukládání odpadů na skládku jako technologického materiálu pro zajištění skládky

9 Změny způsobu placení a výběru poplatků: 1. Kompenzace pro obce – posuzuje se možnost řešení formou místního poplatku Vyrovnání ekonomických podmínek:  jako nový poplatek v zákoně o odpadech  placení na základě rozhodnutí orgánu státní správy (kraj) ‏  vybírají celní orgány  poplatníkem bude provozovatel zařízení (postup jako u nepřímých daní) ‏  původce bude mít poplatek zohledněn v ceně za službu

10 Schéma navrhovaného způsobu placení a výběru poplatků: 1.

11 Dělení výnosu: 1. Kompenzace pro obce zůstává v plné výši dané obci U nového poplatku se předpokládá 50% dělení mezi kraj a SFŽP Poplatky za KO: Posuzuje se nastavení poplatku tak, aby se omezila jeho „paušálnost“ a více se zohledňovalo množství netříděných odpadů

12 Další navrhované změny: 1. Zjednodušení poplatkových hlášení prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) ‏ Založení evidence předepsaných a zaplacených poplatků Zlepšení kontroly předepisovaných i placených poplatků

13 Předchůdcem ISPOPu je Informační systém Centrální ohlašovna: 1. Centrální ohlašovna umožňuje: příjem formulářů zpracování archivace zpřístupnění ověřovatelům poskytování datových exportů

14 www.centralniohlasovna.cz 1.

15 Shrnutí: 1. Probíhá dopracování záměrů a projednávání návrhů Předpokládá se podrobné zdůvodňování připravovaných návrhů a další diskuse

16 2.Agendový informační systém pro sledování toků vybraných autovraků Cíl projektu: Efektivnější výkon státní správy v oblasti nakládání s autovraky Elektronizace agendy převzetí vybraných autovraků v zařízení ke sběru autovraků je dána vyhláškou č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s autovraky

17 Co systém umožňuje: 2. Propojení s dalšími zapojenými systémy (Czech POINT, databáze odcizených vozidel) ‏ Poskytuje odborům dopravy ORP před odhlášením vozidla z registru vozidel zdroj informací o tom, zda bylo vozidlo ekologicky zlikvidováno  v databázi ekologicky zlikvidovaných vozidel je možné vyhledávat dle potvrzení o převzetí autovraku, VIN nebo RZ  přístup je veřejný

18 Co systém umožňuje: 2. Umožňuje zpětnou kontrolu porovnáním počtu trvale vyřazených vozidel z registru silničních vozidel a převzatých autovraků Umožňuje porovnat předávané autovraky s registry hledaných vozidel Udržuje neustále aktualizovanou databázi provozovatelů zařízení ke sběru autovraků apod.

19 Informační systém je k dispozici na adrese: www.autovraky-evidence.cz 2.

20 Kdo se systémem pracuje? 2. Oprávněná osoba - provozovatel zařízení k převzetí autovraku Czech POINT – autorizace provozovatelů zařízení do IS Odbory dopravy ORP - informují se o ekologické likvidaci vozidla před odhlášením z registru vozidel CENIA - provozovatel ISOH

21 Kdo se systémem pracuje? 2. Policie ČR - provozovatel databáze odcizených vozidel (aplikace automaticky porovnává přebírané vozidlo s touto databází a Policie je systémem automaticky notifikována o nalezených shodách) ‏ Krajské úřady - vydávají povolení k provozu zařízení k převzetí autovraku (nezapojují se přímo do provozu IS, ale předávají MŽP podklady k administraci registru provozovatelů zařízení) ‏

22 Provoz systému k 2. 2. 2009: 2. Systém byl spuštěn 1. 1. 2009 V systému je zaregistrováno 480 zařízení k převzetí autovraku, 226 z nich v posledních 30 dnech odeslalo potvrzení o převzetí autovraku V systému je zaregistrováno 11 622 ekologicky zlikvidovaných vozidel

23 Děkuji za pozornost Rut Bízková náměstkyně ministra ředitelka sekce ekonomiky a politiky ŽP rut.bizkova@mzp.cz

24


Stáhnout ppt "Prezentace pro konferenci ODPADY 2009 Nové právní předpisy v oblasti nakládání s odpady Rut Bízková náměstkyně ministra životního prostředí."

Podobné prezentace


Reklamy Google