Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Novely právních předpisů legislativy ochrany ovzduší

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Novely právních předpisů legislativy ochrany ovzduší"— Transkript prezentace:

1 Novely právních předpisů legislativy ochrany ovzduší
Integrovaný registr znečišťování životního prostředí (IRZ) a Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) Novely právních předpisů legislativy ochrany ovzduší v roce 2009 Lenka Jandová CENIA, česká informační agentura životního prostředí Oddělení IRZ

2 Integrovaný registr znečišťování (IRZ)

3 Legislativa relevantní v roce 2010 (ohlašovací rok 2009)
Nařízení č. 166/2006/EC, o Evropském registru úniků a přenosů znečišťujících látek (E-PRTR) – přímo platné pro členské státy EU Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů Nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí Zrušeno: Nařízení vlády č.368/2003 Sb., o integrovaném registru znečišťování ve znění nařízení vlády č. 304/2005 Sb. Vyhláška č. 572/2004 Sb., kterou se stanoví forma a způsob vedení evidence podkladů nezbytných pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování

4 Ohlašovatelé do IRZ Provozovna
ohlašující jednotka s identifikačním číslem (IČP) je v ní provozována výrobní nebo zpracovatelská činnost (obsahuje technologické jednotky) , která je zdrojem znečišťujících látek a/nebo odpadů je zeměpisně lokalizovaná (adresa, souřadnice) vznik ohlašovací povinnosti pro provozovnu: překročení stanoveného ohlašovacího prahu pro danou látku a daný typ emise nebo přenosu (kg/rok) nebo množství odpadu (t/rok)

5 Způsob ohlašování do IRZ za ohlašovací rok 2009
Jednotná ohlašovací povinnost pro všechny provozovny (jeden typ agendy) Aplikace pro vyplnění hlášení – formulář vzhledu PDF (není nutná instalace, vzhled listinné podoby) – zdarma na stránkách ISPOP Výstup z aplikace – soubor XML (vyplněné hlášení) hlášení IRZ se zasílá na elektronickou podatelnu ISPOP nebo on-line odesláním dat přímo z formuláře potvrzení elektronického podání (Osvědčení o registraci hlášení nebo zaslání u s platným elektronickým podpisem)

6 Postup podání hlášení do IRZ za ohlašovací rok 2009
Registrace organizace (pokud ji nemá) Registrace IRZ provozovny (pokud ji nemá; přidělení identifikačního čísla) Stažení formuláře IRZ s předvyplněnými údaji pro provozovnu a organizaci Vyplnění hlášení; Zaslání XML souboru em na adresu elektronické podatelny nebo on- line odeslání XML tlačítkem ve formuláři do zákonem stanoveného termínu ; Potvrzení Osvědčení o registraci hlášení (pokud nebyl použit elektronický podpis) V případě zjištěných chyb v podaném hlášení je nezbytné provést nápravu, tj. zaslat opravné hlášení.

7 Kontrola ohlašovací povinnosti
Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) CENIA (kontrola formální a obsahová) sankce za nesplnění ohlašovací povinnosti a uvedení nesprávných údajů hlášení lze podat i zpětně za předchozí ohlašovací roky (2007 a 2008)

8 Integrovaný systém plnění ohlašovací povinnosti (ISPOP)

9 Základní informace ISPOP je informační systém navazující na Centrální ohlašovnu – přístup ohlašovatelů a ověřovatelů k podaným hlášením (formulářům) příjem strukturovaných formulářů!!! dle datového standardu automatické zpracování !!! archivace zpřístupnění ověřovatelům a ohlašovatelům poskytování datových exportů cíle: sjednotit zasílání formulářů se strukturovanými daty, nahrazení listinné podoby elektronickou, automatické zpracování formulářů systémem, sdílení dat podle kompetence, ad.

10 Kdo hlásí do ISPOP za rok 2009
- provozovatelé provozoven, pokud za rok 2009 vznikne povinnost hlásit do IRZ - formuláře agendy IRZ, ovzduší, poplatková přiznání voda, agenda odpadů - formuláře se zasílají výhradně do ISPOP ve strukturované podobě (ověřovatelé mají do ISPOP k formulářům přístup) Agenda IRZ Agenda ovzduší Poplatky voda Agenda odpadů XML ANO Povinné ohlašování do ISPOP Za provozovnu vzniká povinnost podat hlášení do IRZ Ohlašování podle složkových předpisů (na ČIŽP, ORP, KÚ apod.) NE LISTINNÁ ZÁSILKA DOC XLS

11 Příjem a distribuce hlášení – zamítnutí hlášení
Jediné přijímané formáty – XML a TXT (agenda odpadů) vyhovující datovému standardu XML hlášení není validní (je poškozené apod.) – vyhodnocuje automaticky systém, přesouvá hlášení do „koše“, není zpracováno Nepřijímaný typ formuláře – postupuje se kompetentnímu ověřovateli nebo se vrací ohlašovateli Nebyla dodržena pravidla ohlašování prostřednictvím ISPOP (chybná adresa pro podání hlášení, nedodržený datový standard apod.) - při zamítnutí operátorem vždy kontaktován ohlašovatel

12 Kontakty a zdroje informací
(zdroj informací a přístup k účtům) – bude nahrazeno ISPOP (webové stránky IRZ) helpdesk: (odborné dotazy o IRZ) tel. na helpdesk: (pomoc zejména v ohlašovacím obd.) Kontakty CENIA: Lenka Jandová (vedoucí): tel: 267 225 302 Miluše Větroňová: tel: 267 225 329 Pavla Loučková: tel: 267 225 263 Alena Zbytovská:

13 Děkuji za pozornost Lenka Jandová
CENIA – česká informační agentura životního prostředí Oddělení IRZ


Stáhnout ppt "Novely právních předpisů legislativy ochrany ovzduší"

Podobné prezentace


Reklamy Google